Articles | Volume 15, issue 6
https://doi.org/10.5194/acp-15-3045-2015
https://doi.org/10.5194/acp-15-3045-2015
Research article
 | 
18 Mar 2015
Research article |  | 18 Mar 2015

Impact of pollution controls in Beijing on atmospheric oxygenated volatile organic compounds (OVOCs) during the 2008 Olympic Games: observation and modeling implications

Y. Liu, B. Yuan, X. Li, M. Shao, S. Lu, Y. Li, C.-C. Chang, Z. Wang, W. Hu, X. Huang, L. He, L. Zeng, M. Hu, and T. Zhu

Related authors

Development of multi-channel whole-air sampling equipment onboard an unmanned aerial vehicle for investigating volatile organic compounds' vertical distribution in the planetary boundary layer
Suding Yang, Xin Li, Limin Zeng, Xuena Yu, Ying Liu, Sihua Lu, Xiaofeng Huang, Dongmei Zhang, Haibin Xu, Shuchen Lin, Hefan Liu, Miao Feng, Danlin Song, Qinwen Tan, Jinhui Cui, Lifan Wang, Ying Chen, Wenjie Wang, Haijiong Sun, Mengdi Song, Liuwei Kong, Yi Liu, Linhui Wei, Xianwu Zhu, and Yuanhang Zhang
Atmos. Meas. Tech., 16, 501–512, https://doi.org/10.5194/amt-16-501-2023,https://doi.org/10.5194/amt-16-501-2023, 2023
Short summary
Spatial variability of air pollutants in a megacity characterized by mobile measurements
Reza Bashiri Khuzestani, Keren Liao, Ying Liu, Ruqian Miao, Yan Zheng, Xi Cheng, Tianjiao Jia, Xin Li, Shiyi Chen, Guancong Huang, and Qi Chen
Atmos. Chem. Phys., 22, 7389–7404, https://doi.org/10.5194/acp-22-7389-2022,https://doi.org/10.5194/acp-22-7389-2022, 2022
Short summary
OH and HO2 radical chemistry at a suburban site during the EXPLORE-YRD campaign in 2018
Xuefei Ma, Zhaofeng Tan, Keding Lu, Xinping Yang, Xiaorui Chen, Haichao Wang, Shiyi Chen, Xin Fang, Shule Li, Xin Li, Jingwei Liu, Ying Liu, Shengrong Lou, Wanyi Qiu, Hongli Wang, Limin Zeng, and Yuanhang Zhang
Atmos. Chem. Phys., 22, 7005–7028, https://doi.org/10.5194/acp-22-7005-2022,https://doi.org/10.5194/acp-22-7005-2022, 2022
Short summary
Exploring the drivers of the increased ozone production in Beijing in summertime during 2005–2016
Wenjie Wang, David D. Parrish, Xin Li, Min Shao, Ying Liu, Ziwei Mo, Sihua Lu, Min Hu, Xin Fang, Yusheng Wu, Limin Zeng, and Yuanhang Zhang
Atmos. Chem. Phys., 20, 15617–15633, https://doi.org/10.5194/acp-20-15617-2020,https://doi.org/10.5194/acp-20-15617-2020, 2020
Short summary
Characterization of anthropogenic organic aerosols by TOF-ACSM with the new capture vaporizer
Yan Zheng, Xi Cheng, Keren Liao, Yaowei Li, Yong Jie Li, Ru-Jin Huang, Weiwei Hu, Ying Liu, Tong Zhu, Shiyi Chen, Limin Zeng, Douglas R. Worsnop, and Qi Chen
Atmos. Meas. Tech., 13, 2457–2472, https://doi.org/10.5194/amt-13-2457-2020,https://doi.org/10.5194/amt-13-2457-2020, 2020
Short summary

Related subject area

Subject: Gases | Research Activity: Field Measurements | Altitude Range: Troposphere | Science Focus: Chemistry (chemical composition and reactions)
Contribution of cooking emissions to the urban volatile organic compounds in Las Vegas, NV
Matthew M. Coggon, Chelsea E. Stockwell, Lu Xu, Jeff Peischl, Jessica B. Gilman, Aaron Lamplugh, Henry J. Bowman, Kenneth Aikin, Colin Harkins, Qindan Zhu, Rebecca H. Schwantes, Jian He, Meng Li, Karl Seltzer, Brian McDonald, and Carsten Warneke
Atmos. Chem. Phys., 24, 4289–4304, https://doi.org/10.5194/acp-24-4289-2024,https://doi.org/10.5194/acp-24-4289-2024, 2024
Short summary
Reanalysis of NOAA H2 observations: implications for the H2 budget
Fabien Paulot, Gabrielle Pétron, Andrew M. Crotwell, and Matteo B. Bertagni
Atmos. Chem. Phys., 24, 4217–4229, https://doi.org/10.5194/acp-24-4217-2024,https://doi.org/10.5194/acp-24-4217-2024, 2024
Short summary
A large role of missing volatile organic compound reactivity from anthropogenic emissions in ozone pollution regulation
Wenjie Wang, Bin Yuan, Hang Su, Yafang Cheng, Jipeng Qi, Sihang Wang, Wei Song, Xinming Wang, Chaoyang Xue, Chaoqun Ma, Fengxia Bao, Hongli Wang, Shengrong Lou, and Min Shao
Atmos. Chem. Phys., 24, 4017–4027, https://doi.org/10.5194/acp-24-4017-2024,https://doi.org/10.5194/acp-24-4017-2024, 2024
Short summary
Measurement report: Insights into the chemical composition and origin of molecular clusters and potential precursor molecules present in the free troposphere over the southern Indian Ocean: observations from the Maïdo Observatory (2150 m a.s.l., Réunion)
Romain Salignat, Matti Rissanen, Siddharth Iyer, Jean-Luc Baray, Pierre Tulet, Jean-Marc Metzger, Jérôme Brioude, Karine Sellegri, and Clémence Rose
Atmos. Chem. Phys., 24, 3785–3812, https://doi.org/10.5194/acp-24-3785-2024,https://doi.org/10.5194/acp-24-3785-2024, 2024
Short summary
Production of oxygenated volatile organic compounds from the ozonolysis of coastal seawater
Delaney B. Kilgour, Gordon A. Novak, Megan S. Claflin, Brian M. Lerner, and Timothy H. Bertram
Atmos. Chem. Phys., 24, 3729–3742, https://doi.org/10.5194/acp-24-3729-2024,https://doi.org/10.5194/acp-24-3729-2024, 2024
Short summary

Cited articles

Andreae, M. O. and Merlet, P.: Emission of trace gases and aerosols from biomass burning, Global Biogeochem. Cy., 15, 955–966, 2001.
Borbon, A., Gilman, J. B., Kuster, W. C., Grand, N., Chevaillier, S., Colomb, A., Dolgorouky, C., Gros, V., Lopez, M., Sarda-Esteve, R., Holloway, J., Stutz, J., Petetin, H., McKeen, S., Beekmann, M., Warneke, C., Parrish, D. D., and de Gouw, J. A.: Emission ratios of anthropogenic volatile organic compounds in northern mid-latitude megacities: observations versus emission inventories in Los Angeles and Paris, J. Geophys. Res.-Atmos., 118, 2041–2057, https://doi.org/10.1002/Jgrd.50059, 2013.
Carter, W. P. L.: A detailed mechanism for the gas-phase atmospheric reactions of organic compounds, Atmos. Environ. Part A, 24, 481–518, 1990.
Cermak, J. and Knutti, R.: Beijing Olympics as an aerosol field experiment, Geophys. Res. Lett., 36, L10806, https://doi.org/10.1029/2009gl038572, 2009.