Articles | Volume 19, issue 5
https://doi.org/10.5194/acp-19-3287-2019
https://doi.org/10.5194/acp-19-3287-2019
Research article
 | 
13 Mar 2019
Research article |  | 13 Mar 2019

The two-way feedback mechanism between unfavorable meteorological conditions and cumulative aerosol pollution in various haze regions of China

Junting Zhong, Xiaoye Zhang, Yaqiang Wang, Jizhi Wang, Xiaojing Shen, Hongsheng Zhang, Tijian Wang, Zhouqing Xie, Cheng Liu, Hengde Zhang, Tianliang Zhao, Junying Sun, Shaojia Fan, Zhiqiu Gao, Yubin Li, and Linlin Wang

Related authors

Comprehensive evaluation of typical planetary boundary layer (PBL) parameterization schemes in China – Part 2: Influence of uncertainty factors
Wenxing Jia, Xiaoye Zhang, Hong Wang, Yaqiang Wang, Deying Wang, Junting Zhong, Wenjie Zhang, Lei Zhang, Lifeng Guo, Yadong Lei, Jizhi Wang, Yuanqin Yang, and Yi Lin
Geosci. Model Dev., 16, 6833–6856, https://doi.org/10.5194/gmd-16-6833-2023,https://doi.org/10.5194/gmd-16-6833-2023, 2023
Short summary
Comprehensive evaluation of typical planetary boundary layer (PBL) parameterization schemes in China – Part 1: Understanding expressiveness of schemes for different regions from the mechanism perspective
Wenxing Jia, Xiaoye Zhang, Hong Wang, Yaqiang Wang, Deying Wang, Junting Zhong, Wenjie Zhang, Lei Zhang, Lifeng Guo, Yadong Lei, Jizhi Wang, Yuanqin Yang, and Yi Lin
Geosci. Model Dev., 16, 6635–6670, https://doi.org/10.5194/gmd-16-6635-2023,https://doi.org/10.5194/gmd-16-6635-2023, 2023
Short summary
Characterization of dust-related new particle formation events based on long-term measurement in the North China Plain
Xiaojing Shen, Junying Sun, Huizheng Che, Yangmei Zhang, Chunhong Zhou, Ke Gui, Wanyun Xu, Quan Liu, Junting Zhong, Can Xia, Xinyao Hu, Sinan Zhang, Jialing Wang, Shuo Liu, Jiayuan Lu, Aoyuan Yu, and Xiaoye Zhang
Atmos. Chem. Phys., 23, 8241–8257, https://doi.org/10.5194/acp-23-8241-2023,https://doi.org/10.5194/acp-23-8241-2023, 2023
Short summary
Enhancement of nanoparticle formation and growth during the COVID-19 lockdown period in urban Beijing
Xiaojing Shen, Junying Sun, Fangqun Yu, Ying Wang, Junting Zhong, Yangmei Zhang, Xinyao Hu, Can Xia, Sinan Zhang, and Xiaoye Zhang
Atmos. Chem. Phys., 21, 7039–7052, https://doi.org/10.5194/acp-21-7039-2021,https://doi.org/10.5194/acp-21-7039-2021, 2021
Short summary
Aerosol vertical mass flux measurements during heavy aerosol pollution episodes at a rural site and an urban site in the Beijing area of the North China Plain
Renmin Yuan, Xiaoye Zhang, Hao Liu, Yu Gui, Bohao Shao, Xiaoping Tao, Yaqiang Wang, Junting Zhong, Yubin Li, and Zhiqiu Gao
Atmos. Chem. Phys., 19, 12857–12874, https://doi.org/10.5194/acp-19-12857-2019,https://doi.org/10.5194/acp-19-12857-2019, 2019
Short summary

Related subject area

Subject: Aerosols | Research Activity: Field Measurements | Altitude Range: Troposphere | Science Focus: Physics (physical properties and processes)
Shipborne observations of black carbon aerosols in the western Arctic Ocean during summer and autumn 2016–2020: impact of boreal fires
Yange Deng, Hiroshi Tanimoto, Kohei Ikeda, Sohiko Kameyama, Sachiko Okamoto, Jinyoung Jung, Young Jun Yoon, Eun Jin Yang, and Sung-Ho Kang
Atmos. Chem. Phys., 24, 6339–6357, https://doi.org/10.5194/acp-24-6339-2024,https://doi.org/10.5194/acp-24-6339-2024, 2024
Short summary
Attribution of aerosol particle number size distributions to main sources using an 11-year urban dataset
Máté Vörösmarty, Philip K. Hopke, and Imre Salma
Atmos. Chem. Phys., 24, 5695–5712, https://doi.org/10.5194/acp-24-5695-2024,https://doi.org/10.5194/acp-24-5695-2024, 2024
Short summary
Contribution of fluorescent primary biological aerosol particles to low-level Arctic cloud residuals
Gabriel Pereira Freitas, Ben Kopec, Kouji Adachi, Radovan Krejci, Dominic Heslin-Rees, Karl Espen Yttri, Alun Hubbard, Jeffrey M. Welker, and Paul Zieger
Atmos. Chem. Phys., 24, 5479–5494, https://doi.org/10.5194/acp-24-5479-2024,https://doi.org/10.5194/acp-24-5479-2024, 2024
Short summary
Opinion: New directions in atmospheric research offered by research infrastructures combined with open and data-intensive science
Andreas Petzold, Ulrich Bundke, Anca Hienola, Paolo Laj, Cathrine Lund Myhre, Alex Vermeulen, Angeliki Adamaki, Werner Kutsch, Valerie Thouret, Damien Boulanger, Markus Fiebig, Markus Stocker, Zhiming Zhao, and Ari Asmi
Atmos. Chem. Phys., 24, 5369–5388, https://doi.org/10.5194/acp-24-5369-2024,https://doi.org/10.5194/acp-24-5369-2024, 2024
Short summary
Measurement report: A comparison of ground-level ice-nucleating-particle abundance and aerosol properties during autumn at contrasting marine and terrestrial locations
Elise K. Wilbourn, Larissa Lacher, Carlos Guerrero, Hemanth S. K. Vepuri, Kristina Höhler, Jens Nadolny, Aidan D. Pantoya, Ottmar Möhler, and Naruki Hiranuma
Atmos. Chem. Phys., 24, 5433–5456, https://doi.org/10.5194/acp-24-5433-2024,https://doi.org/10.5194/acp-24-5433-2024, 2024
Short summary