Articles | Volume 18, issue 4
Atmos. Chem. Phys., 18, 2495–2509, 2018
https://doi.org/10.5194/acp-18-2495-2018
Atmos. Chem. Phys., 18, 2495–2509, 2018
https://doi.org/10.5194/acp-18-2495-2018
Research article
20 Feb 2018
Research article | 20 Feb 2018

Vertically resolved characteristics of air pollution during two severe winter haze episodes in urban Beijing, China

Qingqing Wang et al.

Related authors

Measurement report: Long-term changes in black carbon and aerosol optical properties from 2012 to 2020 in Beijing, China
Jiaxing Sun, Zhe Wang, Wei Zhou, Conghui Xie, Cheng Wu, Chun Chen, Tingting Han, Qingqing Wang, Zhijie Li, Jie Li, Pingqing Fu, Zifa Wang, and Yele Sun
Atmos. Chem. Phys., 22, 561–575, https://doi.org/10.5194/acp-22-561-2022,https://doi.org/10.5194/acp-22-561-2022, 2022
Short summary
Fine particle characterization in a coastal city in China: composition, sources, and impacts of industrial emissions
Lu Lei, Conghui Xie, Dawei Wang, Yao He, Qingqing Wang, Wei Zhou, Wei Hu, Pingqing Fu, Yong Chen, Xiaole Pan, Zifa Wang, Douglas R. Worsnop, and Yele Sun
Atmos. Chem. Phys., 20, 2877–2890, https://doi.org/10.5194/acp-20-2877-2020,https://doi.org/10.5194/acp-20-2877-2020, 2020
Short summary
Summertime aerosol volatility measurements in Beijing, China
Weiqi Xu, Conghui Xie, Eleni Karnezi, Qi Zhang, Junfeng Wang, Spyros N. Pandis, Xinlei Ge, Jingwei Zhang, Junling An, Qingqing Wang, Jian Zhao, Wei Du, Yanmei Qiu, Wei Zhou, Yao He, Ying Li, Jie Li, Pingqing Fu, Zifa Wang, Douglas R. Worsnop, and Yele Sun
Atmos. Chem. Phys., 19, 10205–10216, https://doi.org/10.5194/acp-19-10205-2019,https://doi.org/10.5194/acp-19-10205-2019, 2019
Short summary
Introduction to the special issue “In-depth study of air pollution sources and processes within Beijing and its surrounding region (APHH-Beijing)”
Zongbo Shi, Tuan Vu, Simone Kotthaus, Roy M. Harrison, Sue Grimmond, Siyao Yue, Tong Zhu, James Lee, Yiqun Han, Matthias Demuzere, Rachel E. Dunmore, Lujie Ren, Di Liu, Yuanlin Wang, Oliver Wild, James Allan, W. Joe Acton, Janet Barlow, Benjamin Barratt, David Beddows, William J. Bloss, Giulia Calzolai, David Carruthers, David C. Carslaw, Queenie Chan, Lia Chatzidiakou, Yang Chen, Leigh Crilley, Hugh Coe, Tie Dai, Ruth Doherty, Fengkui Duan, Pingqing Fu, Baozhu Ge, Maofa Ge, Daobo Guan, Jacqueline F. Hamilton, Kebin He, Mathew Heal, Dwayne Heard, C. Nicholas Hewitt, Michael Hollaway, Min Hu, Dongsheng Ji, Xujiang Jiang, Rod Jones, Markus Kalberer, Frank J. Kelly, Louisa Kramer, Ben Langford, Chun Lin, Alastair C. Lewis, Jie Li, Weijun Li, Huan Liu, Junfeng Liu, Miranda Loh, Keding Lu, Franco Lucarelli, Graham Mann, Gordon McFiggans, Mark R. Miller, Graham Mills, Paul Monk, Eiko Nemitz, Fionna O'Connor, Bin Ouyang, Paul I. Palmer, Carl Percival, Olalekan Popoola, Claire Reeves, Andrew R. Rickard, Longyi Shao, Guangyu Shi, Dominick Spracklen, David Stevenson, Yele Sun, Zhiwei Sun, Shu Tao, Shengrui Tong, Qingqing Wang, Wenhua Wang, Xinming Wang, Xuejun Wang, Zifang Wang, Lianfang Wei, Lisa Whalley, Xuefang Wu, Zhijun Wu, Pinhua Xie, Fumo Yang, Qiang Zhang, Yanli Zhang, Yuanhang Zhang, and Mei Zheng
Atmos. Chem. Phys., 19, 7519–7546, https://doi.org/10.5194/acp-19-7519-2019,https://doi.org/10.5194/acp-19-7519-2019, 2019
Short summary
Characterization of black carbon-containing fine particles in Beijing during wintertime
Junfeng Wang, Dantong Liu, Xinlei Ge, Yangzhou Wu, Fuzhen Shen, Mindong Chen, Jian Zhao, Conghui Xie, Qingqing Wang, Weiqi Xu, Jie Zhang, Jianlin Hu, James Allan, Rutambhara Joshi, Pingqing Fu, Hugh Coe, and Yele Sun
Atmos. Chem. Phys., 19, 447–458, https://doi.org/10.5194/acp-19-447-2019,https://doi.org/10.5194/acp-19-447-2019, 2019
Short summary

Related subject area

Subject: Aerosols | Research Activity: Field Measurements | Altitude Range: Troposphere | Science Focus: Chemistry (chemical composition and reactions)
Sources and processes of water-soluble and water-insoluble organic aerosol in cold season in Beijing, China
Zhiqiang Zhang, Yele Sun, Chun Chen, Bo You, Aodong Du, Weiqi Xu, Yan Li, Zhijie Li, Lu Lei, Wei Zhou, Jiaxing Sun, Yanmei Qiu, Lianfang Wei, Pingqing Fu, and Zifa Wang
Atmos. Chem. Phys., 22, 10409–10423, https://doi.org/10.5194/acp-22-10409-2022,https://doi.org/10.5194/acp-22-10409-2022, 2022
Short summary
Measurement report: Size-resolved chemical characterisation of aerosols in low-income urban settlements in South Africa
Constance K. Segakweng, Pieter G. van Zyl, Cathy Liousse, Johan P. Beukes, Jan-Stefan Swartz, Eric Gardrat, Maria Dias-Alves, Brigitte Language, Roelof P. Burger, and Stuart J. Piketh
Atmos. Chem. Phys., 22, 10291–10317, https://doi.org/10.5194/acp-22-10291-2022,https://doi.org/10.5194/acp-22-10291-2022, 2022
Short summary
Measurement report: Large contribution of biomass burning and aqueous-phase processes to the wintertime secondary organic aerosol formation in Xi'an, Northwest China
Jing Duan, Ru-Jin Huang, Yifang Gu, Chunshui Lin, Haobin Zhong, Wei Xu, Quan Liu, Yan You, Jurgita Ovadnevaite, Darius Ceburnis, Thorsten Hoffmann, and Colin O'Dowd
Atmos. Chem. Phys., 22, 10139–10153, https://doi.org/10.5194/acp-22-10139-2022,https://doi.org/10.5194/acp-22-10139-2022, 2022
Short summary
PM10 variation, composition, and source analysis in Tuscany (Italy) following the COVID-19 lockdown restrictions
Fabio Giardi, Silvia Nava, Giulia Calzolai, Giulia Pazzi, Massimo Chiari, Andrea Faggi, Bianca Patrizia Andreini, Chiara Collaveri, Elena Franchi, Guido Nincheri, Alessandra Amore, Silvia Becagli, Mirko Severi, Rita Traversi, and Franco Lucarelli
Atmos. Chem. Phys., 22, 9987–10005, https://doi.org/10.5194/acp-22-9987-2022,https://doi.org/10.5194/acp-22-9987-2022, 2022
Short summary
Emissions of organic compounds from western US wildfires and their near-fire transformations
Yutong Liang, Christos Stamatis, Edward C. Fortner, Rebecca A. Wernis, Paul Van Rooy, Francesca Majluf, Tara I. Yacovitch, Conner Daube, Scott C. Herndon, Nathan M. Kreisberg, Kelley C. Barsanti, and Allen H. Goldstein
Atmos. Chem. Phys., 22, 9877–9893, https://doi.org/10.5194/acp-22-9877-2022,https://doi.org/10.5194/acp-22-9877-2022, 2022
Short summary