Articles | Volume 18, issue 4
https://doi.org/10.5194/acp-18-2495-2018
https://doi.org/10.5194/acp-18-2495-2018
Research article
 | 
20 Feb 2018
Research article |  | 20 Feb 2018

Vertically resolved characteristics of air pollution during two severe winter haze episodes in urban Beijing, China

Qingqing Wang, Yele Sun, Weiqi Xu, Wei Du, Libo Zhou, Guiqian Tang, Chen Chen, Xueling Cheng, Xiujuan Zhao, Dongsheng Ji, Tingting Han, Zhe Wang, Jie Li, and Zifa Wang

Related authors

Measurement report: Long-term changes in black carbon and aerosol optical properties from 2012 to 2020 in Beijing, China
Jiaxing Sun, Zhe Wang, Wei Zhou, Conghui Xie, Cheng Wu, Chun Chen, Tingting Han, Qingqing Wang, Zhijie Li, Jie Li, Pingqing Fu, Zifa Wang, and Yele Sun
Atmos. Chem. Phys., 22, 561–575, https://doi.org/10.5194/acp-22-561-2022,https://doi.org/10.5194/acp-22-561-2022, 2022
Short summary
Fine particle characterization in a coastal city in China: composition, sources, and impacts of industrial emissions
Lu Lei, Conghui Xie, Dawei Wang, Yao He, Qingqing Wang, Wei Zhou, Wei Hu, Pingqing Fu, Yong Chen, Xiaole Pan, Zifa Wang, Douglas R. Worsnop, and Yele Sun
Atmos. Chem. Phys., 20, 2877–2890, https://doi.org/10.5194/acp-20-2877-2020,https://doi.org/10.5194/acp-20-2877-2020, 2020
Short summary
Summertime aerosol volatility measurements in Beijing, China
Weiqi Xu, Conghui Xie, Eleni Karnezi, Qi Zhang, Junfeng Wang, Spyros N. Pandis, Xinlei Ge, Jingwei Zhang, Junling An, Qingqing Wang, Jian Zhao, Wei Du, Yanmei Qiu, Wei Zhou, Yao He, Ying Li, Jie Li, Pingqing Fu, Zifa Wang, Douglas R. Worsnop, and Yele Sun
Atmos. Chem. Phys., 19, 10205–10216, https://doi.org/10.5194/acp-19-10205-2019,https://doi.org/10.5194/acp-19-10205-2019, 2019
Short summary
Introduction to the special issue “In-depth study of air pollution sources and processes within Beijing and its surrounding region (APHH-Beijing)”
Zongbo Shi, Tuan Vu, Simone Kotthaus, Roy M. Harrison, Sue Grimmond, Siyao Yue, Tong Zhu, James Lee, Yiqun Han, Matthias Demuzere, Rachel E. Dunmore, Lujie Ren, Di Liu, Yuanlin Wang, Oliver Wild, James Allan, W. Joe Acton, Janet Barlow, Benjamin Barratt, David Beddows, William J. Bloss, Giulia Calzolai, David Carruthers, David C. Carslaw, Queenie Chan, Lia Chatzidiakou, Yang Chen, Leigh Crilley, Hugh Coe, Tie Dai, Ruth Doherty, Fengkui Duan, Pingqing Fu, Baozhu Ge, Maofa Ge, Daobo Guan, Jacqueline F. Hamilton, Kebin He, Mathew Heal, Dwayne Heard, C. Nicholas Hewitt, Michael Hollaway, Min Hu, Dongsheng Ji, Xujiang Jiang, Rod Jones, Markus Kalberer, Frank J. Kelly, Louisa Kramer, Ben Langford, Chun Lin, Alastair C. Lewis, Jie Li, Weijun Li, Huan Liu, Junfeng Liu, Miranda Loh, Keding Lu, Franco Lucarelli, Graham Mann, Gordon McFiggans, Mark R. Miller, Graham Mills, Paul Monk, Eiko Nemitz, Fionna O'Connor, Bin Ouyang, Paul I. Palmer, Carl Percival, Olalekan Popoola, Claire Reeves, Andrew R. Rickard, Longyi Shao, Guangyu Shi, Dominick Spracklen, David Stevenson, Yele Sun, Zhiwei Sun, Shu Tao, Shengrui Tong, Qingqing Wang, Wenhua Wang, Xinming Wang, Xuejun Wang, Zifang Wang, Lianfang Wei, Lisa Whalley, Xuefang Wu, Zhijun Wu, Pinhua Xie, Fumo Yang, Qiang Zhang, Yanli Zhang, Yuanhang Zhang, and Mei Zheng
Atmos. Chem. Phys., 19, 7519–7546, https://doi.org/10.5194/acp-19-7519-2019,https://doi.org/10.5194/acp-19-7519-2019, 2019
Short summary
Characterization of black carbon-containing fine particles in Beijing during wintertime
Junfeng Wang, Dantong Liu, Xinlei Ge, Yangzhou Wu, Fuzhen Shen, Mindong Chen, Jian Zhao, Conghui Xie, Qingqing Wang, Weiqi Xu, Jie Zhang, Jianlin Hu, James Allan, Rutambhara Joshi, Pingqing Fu, Hugh Coe, and Yele Sun
Atmos. Chem. Phys., 19, 447–458, https://doi.org/10.5194/acp-19-447-2019,https://doi.org/10.5194/acp-19-447-2019, 2019
Short summary

Related subject area

Subject: Aerosols | Research Activity: Field Measurements | Altitude Range: Troposphere | Science Focus: Chemistry (chemical composition and reactions)
Enrichment of calcium in sea spray aerosol: insights from bulk measurements and individual particle analysis during the R/V Xuelong cruise in the summertime in Ross Sea, Antarctica
Bojiang Su, Xinhui Bi, Zhou Zhang, Yue Liang, Congbo Song, Tao Wang, Yaohao Hu, Lei Li, Zhen Zhou, Jinpei Yan, Xinming Wang, and Guohua Zhang
Atmos. Chem. Phys., 23, 10697–10711, https://doi.org/10.5194/acp-23-10697-2023,https://doi.org/10.5194/acp-23-10697-2023, 2023
Short summary
Source apportionment study on particulate air pollution in two high-altitude Bolivian cities: La Paz and El Alto
Valeria Mardoñez, Marco Pandolfi, Lucille Joanna S. Borlaza, Jean-Luc Jaffrezo, Andrés Alastuey, Jean-Luc Besombes, Isabel Moreno R., Noemi Perez, Griša Močnik, Patrick Ginot, Radovan Krejci, Vladislav Chrastny, Alfred Wiedensohler, Paolo Laj, Marcos Andrade, and Gaëlle Uzu
Atmos. Chem. Phys., 23, 10325–10347, https://doi.org/10.5194/acp-23-10325-2023,https://doi.org/10.5194/acp-23-10325-2023, 2023
Short summary
Morphological features and water solubility of iron in aged fine aerosol particles over the Indian Ocean
Sayako Ueda, Yoko Iwamoto, Fumikazu Taketani, Mingxu Liu, and Hitoshi Matsui
Atmos. Chem. Phys., 23, 10117–10135, https://doi.org/10.5194/acp-23-10117-2023,https://doi.org/10.5194/acp-23-10117-2023, 2023
Short summary
What chemical species are responsible for new particle formation and growth in the Netherlands? A hybrid positive matrix factorization (PMF) analysis using aerosol composition (ACSM) and size (SMPS)
Farhan R. Nursanto, Roy Meinen, Rupert Holzinger, Maarten C. Krol, Xinya Liu, Ulrike Dusek, Bas Henzing, and Juliane L. Fry
Atmos. Chem. Phys., 23, 10015–10034, https://doi.org/10.5194/acp-23-10015-2023,https://doi.org/10.5194/acp-23-10015-2023, 2023
Short summary
Measurement report: Stoichiometry of dissolved iron and aluminum as an indicator of the factors controlling the fractional solubility of aerosol iron – results of the annual observations of size-fractionated aerosol particles in Japan
Kohei Sakata, Aya Sakaguchi, Yoshiaki Yamakawa, Chihiro Miyamoto, Minako Kurisu, and Yoshio Takahashi
Atmos. Chem. Phys., 23, 9815–9836, https://doi.org/10.5194/acp-23-9815-2023,https://doi.org/10.5194/acp-23-9815-2023, 2023
Short summary