Articles | Volume 23, issue 1
https://doi.org/10.5194/acp-23-611-2023
https://doi.org/10.5194/acp-23-611-2023
Research article
 | 
16 Jan 2023
Research article |  | 16 Jan 2023

Impact of aging on the sources, volatility, and viscosity of organic aerosols in Chinese outflows

Tingting Feng, Yingkun Wang, Weiwei Hu, Ming Zhu, Wei Song, Wei Chen, Yanyan Sang, Zheng Fang, Wei Deng, Hua Fang, Xu Yu, Cheng Wu, Bin Yuan, Shan Huang, Min Shao, Xiaofeng Huang, Lingyan He, Young Ro Lee, Lewis Gregory Huey, Francesco Canonaco, Andre S. H. Prevot, and Xinming Wang

Related authors

Measurement report: Sources and meteorology influencing highly-time resolved PM2.5 trace elements at 3 urban sites in extremely polluted Indo Gangetic Plain in India
Ashutosh Kumar Shukla, Sachchida Nand Tripathi, Shamitaksha Talukdar, Vishnu Murari, Sreenivas Gaddamidi, Manousos-Ioannis Manousakas, Vipul Lalchandani, Kuldeep Dixit, Vinayak M Ruge, Peeyush Khare, Mayank Kumar, Vikram Singh, Neeraj Rastogi, Suresh Tiwari, Atul K. Srivastava, Dilip Ganguly, Kaspar Rudolf Daellenbach, and Andre Stephan Henry Prevot
EGUsphere, https://doi.org/10.5194/egusphere-2024-1385,https://doi.org/10.5194/egusphere-2024-1385, 2024
This preprint is open for discussion and under review for Atmospheric Chemistry and Physics (ACP).
Short summary
Estimation of biogenic volatile organic compound (BVOC) emissions in forest ecosystems using drone-based lidar, photogrammetry, and image recognition technologies
Xianzhong Duan, Ming Chang, Guotong Wu, Suping Situ, Shengjie Zhu, Qi Zhang, Yibo Huangfu, Weiwen Wang, Weihua Chen, Bin Yuan, and Xuemei Wang
Atmos. Meas. Tech., 17, 4065–4079, https://doi.org/10.5194/amt-17-4065-2024,https://doi.org/10.5194/amt-17-4065-2024, 2024
Short summary
Measurement report: Effects of transition metal ions on the optical properties of humic-like substances (HULIS) reveal a structural preference – a case study of PM2.5 in Beijing, China
Juanjuan Qin, Leiming Zhang, Yuanyuan Qin, Shaoxuan Shi, Jingnan Li, Zhao Shu, Yuwei Gao, Ting Qi, Jihua Tan, and Xinming Wang
Atmos. Chem. Phys., 24, 7575–7589, https://doi.org/10.5194/acp-24-7575-2024,https://doi.org/10.5194/acp-24-7575-2024, 2024
Short summary
Emission characteristics of reactive organic gases (ROGs) from industrial volatile chemical products (VCPs) in the Pearl River Delta (PRD), China
Sihang Wang, Bin Yuan, Xianjun He, Ru Cui, Xin Song, Yubin Chen, Caihong Wu, Chaomin Wang, Yibo Huangfu, Xiao-Bing Li, Boguang Wang, and Min Shao
Atmos. Chem. Phys., 24, 7101–7121, https://doi.org/10.5194/acp-24-7101-2024,https://doi.org/10.5194/acp-24-7101-2024, 2024
Short summary
Different formation pathways of nitrogen-containing organic compounds in aerosols and fog water in northern China
Wei Sun, Xiaodong Hu, Yuzhen Fu, Guohua Zhang, Yujiao Zhu, Xinfeng Wang, Caiqing Yan, Likun Xue, He Meng, Bin Jiang, Yuhong Liao, Xinming Wang, Ping'an Peng, and Xinhui Bi
Atmos. Chem. Phys., 24, 6987–6999, https://doi.org/10.5194/acp-24-6987-2024,https://doi.org/10.5194/acp-24-6987-2024, 2024
Short summary