Articles | Volume 17, issue 19
https://doi.org/10.5194/acp-17-11727-2017
https://doi.org/10.5194/acp-17-11727-2017
Review article
 | 
05 Oct 2017
Review article |  | 05 Oct 2017

Heterogeneous reactions of mineral dust aerosol: implications for tropospheric oxidation capacity

Mingjin Tang, Xin Huang, Keding Lu, Maofa Ge, Yongjie Li, Peng Cheng, Tong Zhu, Aijun Ding, Yuanhang Zhang, Sasho Gligorovski, Wei Song, Xiang Ding, Xinhui Bi, and Xinming Wang

Related authors

A Study on the Key Factors Determining the Hygroscopic property of Black Carbon
Zhanyu Su, Lanxiadi Chen, Yuan Liu, Peng Zhang, Tianzeng Chen, Biwu Chu, Mingjin Tang, Qingxin Ma, and Hong He
EGUsphere, https://doi.org/10.5194/egusphere-2023-1881,https://doi.org/10.5194/egusphere-2023-1881, 2023
This preprint is open for discussion and under review for Atmospheric Chemistry and Physics (ACP).
Short summary
Measurement report: Atmospheric Ice Nuclei at Changbai Mountain (2623 m a.s.l.) in Northeastern Asia
Yue Sun, Yujiao Zhu, Yanbin Qi, Lanxiadi Chen, Jiangshan Mu, Ye Shan, Yu Yang, Yanqiu Nie, Ping Liu, Can Cui, Ji Zhang, Mingxuan Liu, Lingli Zhang, Yufei Wang, Xinfeng Wang, Mingjin Tang, Wenxing Wang, and Likun Xue
EGUsphere, https://doi.org/10.5194/egusphere-2023-925,https://doi.org/10.5194/egusphere-2023-925, 2023
Short summary
Seasonal variation of aerosol iron solubility in coarse and fine particles at an inland city in northwestern China
Huanhuan Zhang, Rui Li, Chengpeng Huang, Xiaofei Li, Shuwei Dong, Fu Wang, Tingting Li, Yizhu Chen, Guohua Zhang, Yan Ren, Qingcai Chen, Ru-jin Huang, Siyu Chen, Tao Xue, Xinming Wang, and Mingjin Tang
Atmos. Chem. Phys., 23, 3543–3559, https://doi.org/10.5194/acp-23-3543-2023,https://doi.org/10.5194/acp-23-3543-2023, 2023
Short summary
Hybrid water adsorption and solubility partitioning for aerosol hygroscopicity and droplet growth
Kanishk Gohil, Chun-Ning Mao, Dewansh Rastogi, Chao Peng, Mingjin Tang, and Akua Asa-Awuku
Atmos. Chem. Phys., 22, 12769–12787, https://doi.org/10.5194/acp-22-12769-2022,https://doi.org/10.5194/acp-22-12769-2022, 2022
Short summary
A comprehensive study about the in-cloud processing of nitrate through coupled measurements of individual cloud residuals and cloud water
Guohua Zhang, Xiaodong Hu, Wei Sun, Yuxiang Yang, Ziyong Guo, Yuzhen Fu, Haichao Wang, Shengzhen Zhou, Lei Li, Mingjin Tang, Zongbo Shi, Duohong Chen, Xinhui Bi, and Xinming Wang
Atmos. Chem. Phys., 22, 9571–9582, https://doi.org/10.5194/acp-22-9571-2022,https://doi.org/10.5194/acp-22-9571-2022, 2022
Short summary