Articles | Volume 21, issue 7
Atmos. Chem. Phys., 21, 5549–5573, 2021
https://doi.org/10.5194/acp-21-5549-2021

Special issue: In-depth study of air pollution sources and processes within...

Atmos. Chem. Phys., 21, 5549–5573, 2021
https://doi.org/10.5194/acp-21-5549-2021

Research article 12 Apr 2021

Research article | 12 Apr 2021

Atmospheric conditions and composition that influence PM2.5 oxidative potential in Beijing, China

Steven J. Campbell et al.

Related authors

Influence of organic aerosol molecular composition on particle absorptive properties in autumn Beijing
Jing Cai, Cheng Wu, Jiandong Wang, Wei Du, Feixue Zheng, Simo Hakala, Xiaolong Fan, Biwu Chu, Lei Yao, Zemin Feng, Yongchun Liu, Yele Sun, Jun Zheng, Chao Yan, Federico Bianchi, Markku Kulmala, Claudia Mohr, and Kaspar R. Daellenbach
Atmos. Chem. Phys., 22, 1251–1269, https://doi.org/10.5194/acp-22-1251-2022,https://doi.org/10.5194/acp-22-1251-2022, 2022
Short summary
Measurement Report: Optical properties and sources of water-soluble brown carbon in Tianjin, North China: insights from organic molecular compositions
Junjun Deng, Hao Ma, Xinfeng Wang, Shujun Zhong, Zhimin Zhang, Jialei Zhu, Yanbing Fan, Wei Hu, Libin Wu, Xiaodong Li, Lujie Ren, Chandra Mouli Pavuluri, Xiaole Pan, Yele Sun, Zifa Wang, Kimitaka Kawamura, and Pingqing Fu
Atmos. Chem. Phys. Discuss., https://doi.org/10.5194/acp-2021-1045,https://doi.org/10.5194/acp-2021-1045, 2022
Preprint under review for ACP
Short summary
Measurement report: Long-term changes in black carbon and aerosol optical properties from 2012 to 2020 in Beijing, China
Jiaxing Sun, Zhe Wang, Wei Zhou, Conghui Xie, Cheng Wu, Chun Chen, Tingting Han, Qingqing Wang, Zhijie Li, Jie Li, Pingqing Fu, Zifa Wang, and Yele Sun
Atmos. Chem. Phys., 22, 561–575, https://doi.org/10.5194/acp-22-561-2022,https://doi.org/10.5194/acp-22-561-2022, 2022
Short summary
Measurement report: On the difference of aerosol hygroscopicity between high and low RH conditions in the North China Plain
Jingnan Shi, Juan Hong, Nan Ma, Qingwei Luo, Yao He, Hanbing Xu, Haobo Tan, Qiaoqiao Wang, Jiangchuan Tao, Yaqing Zhou, Shuang Han, Long Peng, Linhong Xie, Guangsheng Zhou, Wanyun Xu, Yele Sun, Yafang Cheng, and Hang Su
Atmos. Chem. Phys. Discuss., https://doi.org/10.5194/acp-2021-1010,https://doi.org/10.5194/acp-2021-1010, 2022
Preprint under review for ACP
Short summary
Newly identified climatically and environmentally significant high latitude dust sources
Outi Meinander, Pavla Dagsson-Waldhauserova, Pavel Amosov, Elena Aseyeva, Cliff Atkins, Alexander Baklanov, Clarissa Baldo, Sarah Barr, Barbara Barzycka, Liane Benning, Bojan Cvetkovic, Polina Enchilik, Denis Frolov, Santiago Gassó, Konrad Kandler, Nikolay Kasimov, Jan Kavan, James King, Tatyana Koroleva, Viktoria Krupskaya, Monika Kusiak, Michał Laska, Jerome Lasne, Marek Lewandowski, Bartłomiej Luks, James McQuaid, Beatrice Moroni, Benjamin Murray, Ottmar Möhler, Adam Nawrot, Slobodan Nickovic, Norman O’Neill, Goran Pejanovic, Olga Popovicheva, Keyvan Ranjbar, Manolis Romanias, Olga Samonova, Alberto Sanchez-Marroquin, Kerstin Schepanski, Ivan Semenkov, Anna Sharapova, Elena Shevnina, Zongbo Shi, Mikhail Sofiev, Frédéric Thevenet, Throstur Thorsteinsson, Mikhail Timofeev, Nsikanabasi Silas Umo, Andreas Uppstu, Darya Urupina, György Varga, Tomasz Werner, Olafur Arnalds, and Ana Vukovic Vimic
Atmos. Chem. Phys. Discuss., https://doi.org/10.5194/acp-2021-963,https://doi.org/10.5194/acp-2021-963, 2021
Preprint under review for ACP
Short summary