Articles | Volume 16, issue 23
https://doi.org/10.5194/acp-16-14937-2016
https://doi.org/10.5194/acp-16-14937-2016
Research article
 | 
05 Dec 2016
Research article |  | 05 Dec 2016

Wintertime organic and inorganic aerosols in Lanzhou, China: sources, processes, and comparison with the results during summer

Jianzhong Xu, Jinsen Shi, Qi Zhang, Xinlei Ge, Francesco Canonaco, André S. H. Prévôt, Matthias Vonwiller, Sönke Szidat, Jinming Ge, Jianmin Ma, Yanqing An, Shichang Kang, and Dahe Qin

Related authors

Characterizing water-soluble brown carbon in fine particles in four typical cities in northwestern China during wintertime: integrating optical properties with chemical processes
Miao Zhong, Jianzhong Xu, Huiqin Wang, Li Gao, Haixia Zhu, Lixiang Zhai, Xinghua Zhang, and Wenhui Zhao
Atmos. Chem. Phys., 23, 12609–12630, https://doi.org/10.5194/acp-23-12609-2023,https://doi.org/10.5194/acp-23-12609-2023, 2023
Short summary
A database of radiogenic Sr–Nd isotopes at the “three poles”
Zhiheng Du, Jiao Yang, Lei Wang, Ninglian Wang, Anders Svensson, Zhen Zhang, Xiangyu Ma, Yaping Liu, Shimeng Wang, Jianzhong Xu, and Cunde Xiao
Earth Syst. Sci. Data, 14, 5349–5365, https://doi.org/10.5194/essd-14-5349-2022,https://doi.org/10.5194/essd-14-5349-2022, 2022
Short summary
High-resolution physicochemical dataset of atmospheric aerosols over the Tibetan Plateau and its surroundings
Xinghua Zhang, Wenhui Zhao, Lixiang Zhai, Miao Zhong, Jinsen Shi, Junying Sun, Yanmei Liu, Conghui Xie, Yulong Tan, Kemei Li, Xinlei Ge, Qi Zhang, Shichang Kang, and Jianzhong Xu
Earth Syst. Sci. Data Discuss., https://doi.org/10.5194/essd-2022-211,https://doi.org/10.5194/essd-2022-211, 2022
Manuscript not accepted for further review
Short summary
Measurement report: Cloud condensation nuclei activity and its variation with organic oxidation level and volatility observed during an aerosol life cycle intensive operational period (ALC-IOP)
Fan Mei, Jian Wang, Shan Zhou, Qi Zhang, Sonya Collier, and Jianzhong Xu
Atmos. Chem. Phys., 21, 13019–13029, https://doi.org/10.5194/acp-21-13019-2021,https://doi.org/10.5194/acp-21-13019-2021, 2021
Short summary
Chemical characterization and sources of submicron aerosols in the northeastern Qinghai–Tibet Plateau: insights from high-resolution mass spectrometry
Xinghua Zhang, Jianzhong Xu, Shichang Kang, Qi Zhang, and Junying Sun
Atmos. Chem. Phys., 19, 7897–7911, https://doi.org/10.5194/acp-19-7897-2019,https://doi.org/10.5194/acp-19-7897-2019, 2019
Short summary

Related subject area

Subject: Aerosols | Research Activity: Field Measurements | Altitude Range: Troposphere | Science Focus: Chemistry (chemical composition and reactions)
Diverse sources and aging change the mixing state and ice nucleation properties of aerosol particles over the western Pacific and Southern Ocean
Jiao Xue, Tian Zhang, Keyhong Park, Jinpei Yan, Young Jun Yoon, Jiyeon Park, and Bingbing Wang
Atmos. Chem. Phys., 24, 7731–7754, https://doi.org/10.5194/acp-24-7731-2024,https://doi.org/10.5194/acp-24-7731-2024, 2024
Short summary
The water-insoluble organic carbon in PM2.5 of typical Chinese urban areas: light-absorbing properties, potential sources, radiative forcing effects, and a possible light-absorbing continuum
Yangzhi Mo, Jun Li, Guangcai Zhong, Sanyuan Zhu, Shizhen Zhao, Jiao Tang, Hongxing Jiang, Zhineng Cheng, Chongguo Tian, Yingjun Chen, and Gan Zhang
Atmos. Chem. Phys., 24, 7755–7772, https://doi.org/10.5194/acp-24-7755-2024,https://doi.org/10.5194/acp-24-7755-2024, 2024
Short summary
Measurement report: Size-resolved secondary organic aerosol formation modulated by aerosol water uptake in wintertime haze
Jing Duan, Ru-Jin Huang, Ying Wang, Wei Xu, Haobin Zhong, Chunshui Lin, Wei Huang, Yifang Gu, Jurgita Ovadnevaite, Darius Ceburnis, and Colin O'Dowd
Atmos. Chem. Phys., 24, 7687–7698, https://doi.org/10.5194/acp-24-7687-2024,https://doi.org/10.5194/acp-24-7687-2024, 2024
Short summary
In situ measurement of organic aerosol molecular markers in urban Hong Kong during a summer period: temporal variations and source apportionment
Hongyong Li, Xiaopu Lyu, Likun Xue, Yunxi Huo, Dawen Yao, Haoxian Lu, and Hai Guo
Atmos. Chem. Phys., 24, 7085–7100, https://doi.org/10.5194/acp-24-7085-2024,https://doi.org/10.5194/acp-24-7085-2024, 2024
Short summary
Technical note: Determining chemical composition of atmospheric single particles by a standard-free mass calibration algorithm
Shao Shi, Jinghao Zhai, Xin Yang, Yechun Ruan, Yuanlong Huang, Xujian Chen, Antai Zhang, Jianhuai Ye, Guomao Zheng, Baohua Cai, Yaling Zeng, Yixiang Wang, Chunbo Xing, Yujie Zhang, Tzung-May Fu, Lei Zhu, Huizhong Shen, and Chen Wang
Atmos. Chem. Phys., 24, 7001–7012, https://doi.org/10.5194/acp-24-7001-2024,https://doi.org/10.5194/acp-24-7001-2024, 2024
Short summary