Articles | Volume 20, issue 19
Atmos. Chem. Phys., 20, 11451–11467, 2020
https://doi.org/10.5194/acp-20-11451-2020

Special issue: Multiphase chemistry of secondary aerosol formation under...

Atmos. Chem. Phys., 20, 11451–11467, 2020
https://doi.org/10.5194/acp-20-11451-2020
Research article
07 Oct 2020
Research article | 07 Oct 2020

Formation and sink of glyoxal and methylglyoxal in a polluted subtropical environment: observation-based photochemical analysis and impact evaluation

Zhenhao Ling et al.

Related authors

Sources of volatile organic compounds and policy implications for regional ozone pollution control in an urban location of Nanjing, East China
Qiuyue Zhao, Jun Bi, Qian Liu, Zhenghao Ling, Guofeng Shen, Feng Chen, Yuezhen Qiao, Chunyan Li, and Zongwei Ma
Atmos. Chem. Phys., 20, 3905–3919, https://doi.org/10.5194/acp-20-3905-2020,https://doi.org/10.5194/acp-20-3905-2020, 2020
Short summary
Contributions of different anthropogenic volatile organic compound sources to ozone formation at a receptor site in the Pearl River Delta region and its policy implications
Zhuoran He, Xuemei Wang, Zhenhao Ling, Jun Zhao, Hai Guo, Min Shao, and Zhe Wang
Atmos. Chem. Phys., 19, 8801–8816, https://doi.org/10.5194/acp-19-8801-2019,https://doi.org/10.5194/acp-19-8801-2019, 2019
Short summary
Emission inventory of semi-volatile and intermediate-volatility organic compounds and their effects on secondary organic aerosol over the Pearl River Delta region
Liqing Wu, Xuemei Wang, Sihua Lu, Min Shao, and Zhenhao Ling
Atmos. Chem. Phys., 19, 8141–8161, https://doi.org/10.5194/acp-19-8141-2019,https://doi.org/10.5194/acp-19-8141-2019, 2019
Short summary
Modeling the impact of chlorine emissions from coal combustion and prescribed waste incineration on tropospheric ozone formation in China
Yiming Liu, Qi Fan, Xiaoyang Chen, Jun Zhao, Zhenhao Ling, Yingying Hong, Weibiao Li, Xunlai Chen, Mingjie Wang, and Xiaolin Wei
Atmos. Chem. Phys., 18, 2709–2724, https://doi.org/10.5194/acp-18-2709-2018,https://doi.org/10.5194/acp-18-2709-2018, 2018
Short summary

Related subject area

Subject: Aerosols | Research Activity: Field Measurements | Altitude Range: Troposphere | Science Focus: Chemistry (chemical composition and reactions)
Measurement report: Characterisation and sources of the secondary organic carbon in a Chinese megacity over 5 years from 2016 to 2020
Meng Wang, Yusen Duan, Wei Xu, Qiyuan Wang, Zhuozhi Zhang, Qi Yuan, Xinwei Li, Shuwen Han, Haijie Tong, Juntao Huo, Jia Chen, Shan Gao, Zhongbiao Wu, Long Cui, Yu Huang, Guangli Xiu, Junji Cao, Qingyan Fu, and Shun-cheng Lee
Atmos. Chem. Phys., 22, 12789–12802, https://doi.org/10.5194/acp-22-12789-2022,https://doi.org/10.5194/acp-22-12789-2022, 2022
Short summary
Exploring the inorganic composition of the Asian Tropopause Aerosol Layer using medium-duration balloon flights
Hazel Vernier, Neeraj Rastogi, Hongyu Liu, Amit Kumar Pandit, Kris Bedka, Anil Patel, Madineni Venkat Ratnam, Buduru Suneel Kumar, Bo Zhang, Harish Gadhavi, Frank Wienhold, Gwenael Berthet, and Jean-Paul Vernier
Atmos. Chem. Phys., 22, 12675–12694, https://doi.org/10.5194/acp-22-12675-2022,https://doi.org/10.5194/acp-22-12675-2022, 2022
Short summary
Technical note: Use of PM2.5 to CO ratio as an indicator of wildfire smoke in urban areas
Daniel A. Jaffe, Brendan Schnieder, and Daniel Inouye
Atmos. Chem. Phys., 22, 12695–12704, https://doi.org/10.5194/acp-22-12695-2022,https://doi.org/10.5194/acp-22-12695-2022, 2022
Short summary
Ice-nucleating particles near two major dust source regions
Charlotte M. Beall, Thomas C. J. Hill, Paul J. DeMott, Tobias Köneman, Michael Pikridas, Frank Drewnick, Hartwig Harder, Christopher Pöhlker, Jos Lelieveld, Bettina Weber, Minas Iakovides, Roman Prokeš, Jean Sciare, Meinrat O. Andreae, M. Dale Stokes, and Kimberly A. Prather
Atmos. Chem. Phys., 22, 12607–12627, https://doi.org/10.5194/acp-22-12607-2022,https://doi.org/10.5194/acp-22-12607-2022, 2022
Short summary
The effect of COVID-19 restrictions on atmospheric new particle formation in Beijing
Chao Yan, Yicheng Shen, Dominik Stolzenburg, Lubna Dada, Ximeng Qi, Simo Hakala, Anu-Maija Sundström, Yishuo Guo, Antti Lipponen, Tom V. Kokkonen, Jenni Kontkanen, Runlong Cai, Jing Cai, Tommy Chan, Liangduo Chen, Biwu Chu, Chenjuan Deng, Wei Du, Xiaolong Fan, Xu-Cheng He, Juha Kangasluoma, Joni Kujansuu, Mona Kurppa, Chang Li, Yiran Li, Zhuohui Lin, Yiliang Liu, Yuliang Liu, Yiqun Lu, Wei Nie, Jouni Pulliainen, Xiaohui Qiao, Yonghong Wang, Yifan Wen, Ye Wu, Gan Yang, Lei Yao, Rujing Yin, Gen Zhang, Shaojun Zhang, Feixue Zheng, Ying Zhou, Antti Arola, Johanna Tamminen, Pauli Paasonen, Yele Sun, Lin Wang, Neil M. Donahue, Yongchun Liu, Federico Bianchi, Kaspar R. Daellenbach, Douglas R. Worsnop, Veli-Matti Kerminen, Tuukka Petäjä, Aijun Ding, Jingkun Jiang, and Markku Kulmala
Atmos. Chem. Phys., 22, 12207–12220, https://doi.org/10.5194/acp-22-12207-2022,https://doi.org/10.5194/acp-22-12207-2022, 2022
Short summary

Cited articles

Atkinson, R. and Arey, J.: Atmospheric degradation of volatile organic compounds, Chem. Rev., 103, 4605–4658, 2003. 
Aumont, B., Valorso, R., Mouchel-Vallon, C., Camredon, M., Lee-Taylor, J., and Madronich, S.: Modeling SOA formation from the oxidation of intermediate volatility n-alkanes, Atmos. Chem. Phys., 12, 7577–7589, https://doi.org/10.5194/acp-12-7577-2012, 2012. 
Baum, E.: Chemical property estimation: theory and application, Crc Press, 1997. 
Benavent, N., Garcia-Nieto, D., Wang, S. S., and Saiz-Lopez, A.: Max-DOAS measurements and vertical profiles of glyoxal and formaldehyde in Madrid, Spain, Atmos. Environ., 199, 357–367, 2019. 
Bloss, C., Wagner, V., Bonzanini, A., Jenkin, M. E., Wirtz, K., Martin-Reviejo, M., and Pilling, M. J.: Evaluation of detailed aromatic mechanisms (MCMv3 and MCMv3.1) against environmental chamber data, Atmos. Chem. Phys., 5, 623–639, https://doi.org/10.5194/acp-5-623-2005, 2005. 
Download
Short summary
The observation data from a receptor site in the Pearl River Delta region were analyzed by a photochemical box model with near-explicit chemical mechanisms (i.e., the Master Chemical Mechanism, MCM), improvements with reversible and irreversible heterogeneous processes of glyoxal and methylglyoxal, and the gas-particle partitioning of oxidation products in the present study.
Altmetrics
Final-revised paper
Preprint