Articles | Volume 19, issue 1
https://doi.org/10.5194/acp-19-219-2019
https://doi.org/10.5194/acp-19-219-2019
Research article
 | 
07 Jan 2019
Research article |  | 07 Jan 2019

Synergistic effect of water-soluble species and relative humidity on morphological changes in aerosol particles in the Beijing megacity during severe pollution episodes

Xiaole Pan, Baozhu Ge, Zhe Wang, Yu Tian, Hang Liu, Lianfang Wei, Siyao Yue, Itsushi Uno, Hiroshi Kobayashi, Tomoaki Nishizawa, Atsushi Shimizu, Pingqing Fu, and Zifa Wang

Related authors

Measurement report: Secondary organic aerosols at a forested mountain site in southeastern China
Zijun Zhang, Weiqi Xu, Yi Zhang, Wei Zhou, Xiangyu Xu, Aodong Du, Yinzhou Zhang, Hongqin Qiao, Ye Kuang, Xiaole Pan, Zifa Wang, Xueling Cheng, Lanzhong Liu, Qingyang Fu, Douglas R. Worsnop, Jie Li, and Yele Sun
EGUsphere, https://doi.org/10.5194/egusphere-2023-2684,https://doi.org/10.5194/egusphere-2023-2684, 2023
Short summary
Mixing state and effective density of aerosol particles during the Beijing 2022 Olympic Winter Games
Aodong Du, Jiaxing Sun, Hang Liu, Weiqi Xu, Wei Zhou, Yuting Zhang, Lei Li, Xubing Du, Yan Li, Xiaole Pan, Zifa Wang, and Yele Sun
Atmos. Chem. Phys., 23, 13597–13611, https://doi.org/10.5194/acp-23-13597-2023,https://doi.org/10.5194/acp-23-13597-2023, 2023
Short summary
Vertical distribution of black carbon and its mixing state in the urban boundary layer in summer
Hang Liu, Xiaole Pan, Shandong Lei, Yuting Zhang, Aodong Du, Weijie Yao, Guiqian Tang, Tao Wang, Jinyuan Xin, Jie Li, Yele Sun, Junji Cao, and Zifa Wang
Atmos. Chem. Phys., 23, 7225–7239, https://doi.org/10.5194/acp-23-7225-2023,https://doi.org/10.5194/acp-23-7225-2023, 2023
Short summary
Unbalanced emission reductions of different species and sectors in China during COVID-19 lockdown derived by multi-species surface observation assimilation
Lei Kong, Xiao Tang, Jiang Zhu, Zifa Wang, Yele Sun, Pingqing Fu, Meng Gao, Huangjian Wu, Miaomiao Lu, Qian Wu, Shuyuan Huang, Wenxuan Sui, Jie Li, Xiaole Pan, Lin Wu, Hajime Akimoto, and Gregory R. Carmichael
Atmos. Chem. Phys., 23, 6217–6240, https://doi.org/10.5194/acp-23-6217-2023,https://doi.org/10.5194/acp-23-6217-2023, 2023
Short summary
Impact of biogenic secondary organic aerosol (SOA) loading on the molecular composition of wintertime PM2.5 in urban Tianjin: an insight from Fourier transform ion cyclotron resonance mass spectrometry
Shujun Zhong, Shuang Chen, Junjun Deng, Yanbing Fan, Qiang Zhang, Qiaorong Xie, Yulin Qi, Wei Hu, Libin Wu, Xiaodong Li, Chandra Mouli Pavuluri, Jialei Zhu, Xin Wang, Di Liu, Xiaole Pan, Yele Sun, Zifa Wang, Yisheng Xu, Haijie Tong, Hang Su, Yafang Cheng, Kimitaka Kawamura, and Pingqing Fu
Atmos. Chem. Phys., 23, 2061–2077, https://doi.org/10.5194/acp-23-2061-2023,https://doi.org/10.5194/acp-23-2061-2023, 2023
Short summary

Related subject area

Subject: Aerosols | Research Activity: Field Measurements | Altitude Range: Troposphere | Science Focus: Physics (physical properties and processes)
Shipborne observations of black carbon aerosols in the western Arctic Ocean during summer and autumn 2016–2020: impact of boreal fires
Yange Deng, Hiroshi Tanimoto, Kohei Ikeda, Sohiko Kameyama, Sachiko Okamoto, Jinyoung Jung, Young Jun Yoon, Eun Jin Yang, and Sung-Ho Kang
Atmos. Chem. Phys., 24, 6339–6357, https://doi.org/10.5194/acp-24-6339-2024,https://doi.org/10.5194/acp-24-6339-2024, 2024
Short summary
Attribution of aerosol particle number size distributions to main sources using an 11-year urban dataset
Máté Vörösmarty, Philip K. Hopke, and Imre Salma
Atmos. Chem. Phys., 24, 5695–5712, https://doi.org/10.5194/acp-24-5695-2024,https://doi.org/10.5194/acp-24-5695-2024, 2024
Short summary
Contribution of fluorescent primary biological aerosol particles to low-level Arctic cloud residuals
Gabriel Pereira Freitas, Ben Kopec, Kouji Adachi, Radovan Krejci, Dominic Heslin-Rees, Karl Espen Yttri, Alun Hubbard, Jeffrey M. Welker, and Paul Zieger
Atmos. Chem. Phys., 24, 5479–5494, https://doi.org/10.5194/acp-24-5479-2024,https://doi.org/10.5194/acp-24-5479-2024, 2024
Short summary
Opinion: New directions in atmospheric research offered by research infrastructures combined with open and data-intensive science
Andreas Petzold, Ulrich Bundke, Anca Hienola, Paolo Laj, Cathrine Lund Myhre, Alex Vermeulen, Angeliki Adamaki, Werner Kutsch, Valerie Thouret, Damien Boulanger, Markus Fiebig, Markus Stocker, Zhiming Zhao, and Ari Asmi
Atmos. Chem. Phys., 24, 5369–5388, https://doi.org/10.5194/acp-24-5369-2024,https://doi.org/10.5194/acp-24-5369-2024, 2024
Short summary
Measurement report: A comparison of ground-level ice-nucleating-particle abundance and aerosol properties during autumn at contrasting marine and terrestrial locations
Elise K. Wilbourn, Larissa Lacher, Carlos Guerrero, Hemanth S. K. Vepuri, Kristina Höhler, Jens Nadolny, Aidan D. Pantoya, Ottmar Möhler, and Naruki Hiranuma
Atmos. Chem. Phys., 24, 5433–5456, https://doi.org/10.5194/acp-24-5433-2024,https://doi.org/10.5194/acp-24-5433-2024, 2024
Short summary