Articles | Volume 22, issue 7
https://doi.org/10.5194/acp-22-4599-2022
https://doi.org/10.5194/acp-22-4599-2022
Measurement report
 | 
08 Apr 2022
Measurement report |  | 08 Apr 2022

Measurement report: On the difference in aerosol hygroscopicity between high and low relative humidity conditions in the North China Plain

Jingnan Shi, Juan Hong, Nan Ma, Qingwei Luo, Yao He, Hanbing Xu, Haobo Tan, Qiaoqiao Wang, Jiangchuan Tao, Yaqing Zhou, Shuang Han, Long Peng, Linhong Xie, Guangsheng Zhou, Wanyun Xu, Yele Sun, Yafang Cheng, and Hang Su

Related authors

O3 and PAN in southern Tibetan Plateau determined by distinct physical and chemical processes
Wanyun Xu, Yuxuan Bian, Weili Lin, Yingjie Zhang, Yaru Wang, Gen Zhang, Chunxiang Ye, and Xiaobin Xu
EGUsphere, https://doi.org/10.5194/egusphere-2023-182,https://doi.org/10.5194/egusphere-2023-182, 2023
This preprint is open for discussion and under review for Atmospheric Chemistry and Physics (ACP).
Short summary
Substantially positive contributions of new particle formation to Cloud Condensation Nuclei under low supersaturation in China based on numerical model improvements
Chupeng Zhang, Shangfei Hai, Yang Gao, Yuhang Wang, Shaoqing Zhang, Lifang Sheng, Bin Zhao, Shuxiao Wang, Jingkun Jiang, Xin Huang, Aura Lupascu, Manish Shrivastava, Jerome D. Fast, Wenxuan Cheng, Xiuwen Guo, Ming Chu, Nan Ma, Juan Hong, Qiaoqiao Wang, Xiaohong Yao, and Huiwang Gao
EGUsphere, https://doi.org/10.5194/egusphere-2023-381,https://doi.org/10.5194/egusphere-2023-381, 2023
This preprint is open for discussion and under review for Atmospheric Chemistry and Physics (ACP).
Short summary
Black carbon content of traffic emissions impacts significantly on black carbon mass size distributions and mixing states
Fei Li, Biao Luo, Miaomiao Zhai, Li Liu, Gang Zhao, Hanbing Xu, Tao Deng, Xuejiao Deng, Haobo Tan, Ye Kuang, and Jun Zhao
EGUsphere, https://doi.org/10.5194/egusphere-2023-351,https://doi.org/10.5194/egusphere-2023-351, 2023
This preprint is open for discussion and under review for Atmospheric Chemistry and Physics (ACP).
Short summary
IAQMS-street v2.0: a two-way coupled regional-urban–street-network model system for Beijing, China
Tao Wang, Hang Liu, Jie Li, Shuai Wang, Youngseob Kim, Yele Sun, Wenyi Yang, Huiyun Du, Zhe Wang, and Zifa Wang
Geosci. Model Dev. Discuss., https://doi.org/10.5194/gmd-2023-5,https://doi.org/10.5194/gmd-2023-5, 2023
Preprint under review for GMD
Short summary
Measurement report: Size-resolved mass concentration of equivalent black carbon-containing particle larger than 700 nm and its role in radiation
Weilun Zhao, Ying Li, Gang Zhao, Song Guo, Nan Ma, Shuya Hu, and Chunsheng Zhao
Atmos. Chem. Phys. Discuss., https://doi.org/10.5194/acp-2023-21,https://doi.org/10.5194/acp-2023-21, 2023
Preprint under review for ACP
Short summary