Articles | Volume 20, issue 15
https://doi.org/10.5194/acp-20-9231-2020
https://doi.org/10.5194/acp-20-9231-2020
Research article
 | 
05 Aug 2020
Research article |  | 05 Aug 2020

Simultaneous measurements of urban and rural particles in Beijing – Part 1: Chemical composition and mixing state

Yang Chen, Jing Cai, Zhichao Wang, Chao Peng, Xiaojiang Yao, Mi Tian, Yiqun Han, Guangming Shi, Zongbo Shi, Yue Liu, Xi Yang, Mei Zheng, Tong Zhu, Kebin He, Qiang Zhang, and Fumo Yang

Related authors

A new smog chamber system for atmospheric multiphase chemistry study: design and characterization
Taomou Zong, Zhijun Wu, Junrui Wang, Kai Bi, Wenxu Fang, Yanrong Yang, Xuena Yu, Zhier Bao, Xiangxinyue Meng, Yuheng Zhang, Song Guo, Yang Chen, Chunshan Liu, Yue Zhang, Shao-Meng Li, and Min Hu
Atmos. Meas. Tech. Discuss., https://doi.org/10.5194/amt-2023-34,https://doi.org/10.5194/amt-2023-34, 2023
Preprint under review for AMT
Short summary
Measurement report: Intensive biomass burning emissions and rapid nitrate formation drive severe haze formation in the Sichuan Basin, China – insights from aerosol mass spectrometry
Zhier Bao, Xinyi Zhang, Qing Li, Jiawei Zhou, Guangming Shi, Li Zhou, Fumo Yang, Shaodong Xie, Dan Zhang, Chongzhi Zhai, Zhenliang Li, Chao Peng, and Yang Chen
Atmos. Chem. Phys., 23, 1147–1167, https://doi.org/10.5194/acp-23-1147-2023,https://doi.org/10.5194/acp-23-1147-2023, 2023
Short summary
The underappreciated impact of emission source profiles on the simulation of PM2.5 components: New evidence from sensitivity analysis
Zhongwei Luo, Yan Han, Kun Hua, Yufen Zhang, Jianhui Wu, Xiaohui Bi, Qili Dai, Baoshuang Liu, Yang Chen, Xin Long, and Yinchang Feng
EGUsphere, https://doi.org/10.5194/egusphere-2022-895,https://doi.org/10.5194/egusphere-2022-895, 2022
Short summary
Measurement report: PM2.5-bound nitrated aromatic compounds in Xi'an, Northwest China – seasonal variations and contributions to optical properties of brown carbon
Wei Yuan, Ru-Jin Huang, Lu Yang, Ting Wang, Jing Duan, Jie Guo, Haiyan Ni, Yang Chen, Qi Chen, Yongjie Li, Ulrike Dusek, Colin O'Dowd, and Thorsten Hoffmann
Atmos. Chem. Phys., 21, 3685–3697, https://doi.org/10.5194/acp-21-3685-2021,https://doi.org/10.5194/acp-21-3685-2021, 2021
Short summary
Measurement report: Source and mixing state of black carbon aerosol in the North China Plain: implications for radiative effect
Qiyuan Wang, Li Li, Jiamao Zhou, Jianhuai Ye, Wenting Dai, Huikun Liu, Yong Zhang, Renjian Zhang, Jie Tian, Yang Chen, Yunfei Wu, Weikang Ran, and Junji Cao
Atmos. Chem. Phys., 20, 15427–15442, https://doi.org/10.5194/acp-20-15427-2020,https://doi.org/10.5194/acp-20-15427-2020, 2020
Short summary

Related subject area

Subject: Aerosols | Research Activity: Field Measurements | Altitude Range: Troposphere | Science Focus: Chemistry (chemical composition and reactions)
Multiple pathways for the formation of secondary organic aerosol in the North China Plain in summer
Yifang Gu, Ru-Jin Huang, Jing Duan, Wei Xu, Chunshui Lin, Haobin Zhong, Ying Wang, Haiyan Ni, Quan Liu, Ruiguang Xu, Litao Wang, and Yong Jie Li
Atmos. Chem. Phys., 23, 5419–5433, https://doi.org/10.5194/acp-23-5419-2023,https://doi.org/10.5194/acp-23-5419-2023, 2023
Short summary
Insights into characteristics and formation mechanisms of secondary organic aerosols in the Guangzhou urban area
Miaomiao Zhai, Ye Kuang, Li Liu, Yao He, Biao Luo, Wanyun Xu, Jiangchuan Tao, Yu Zou, Fei Li, Changqin Yin, Chunhui Li, Hanbing Xu, and Xuejiao Deng
Atmos. Chem. Phys., 23, 5119–5133, https://doi.org/10.5194/acp-23-5119-2023,https://doi.org/10.5194/acp-23-5119-2023, 2023
Short summary
An attribution of the low single-scattering albedo of biomass burning aerosol over the southeastern Atlantic
Amie Dobracki, Paquita Zuidema, Steven G. Howell, Pablo Saide, Steffen Freitag, Allison C. Aiken, Sharon P. Burton, Arthur J. Sedlacek III, Jens Redemann, and Robert Wood
Atmos. Chem. Phys., 23, 4775–4799, https://doi.org/10.5194/acp-23-4775-2023,https://doi.org/10.5194/acp-23-4775-2023, 2023
Short summary
Measurement report: Rapid changes of chemical characteristics and health risks for highly time resolved trace elements in PM2.5 in a typical industrial city in response to stringent clean air actions
Rui Li, Yining Gao, Yubao Chen, Meng Peng, Weidong Zhao, Gehui Wang, and Jiming Hao
Atmos. Chem. Phys., 23, 4709–4726, https://doi.org/10.5194/acp-23-4709-2023,https://doi.org/10.5194/acp-23-4709-2023, 2023
Short summary
Measurement report: Summertime fluorescence characteristics of atmospheric water-soluble organic carbon in the marine boundary layer of the western Arctic Ocean
Jinyoung Jung, Yuzo Miyazaki, Jin Hur, Yun Kyung Lee, Mi Hae Jeon, Youngju Lee, Kyoung-Ho Cho, Hyun Young Chung, Kitae Kim, Jung-Ok Choi, Catherine Lalande, Joo-Hong Kim, Taejin Choi, Young Jun Yoon, Eun Jin Yang, and Sung-Ho Kang
Atmos. Chem. Phys., 23, 4663–4684, https://doi.org/10.5194/acp-23-4663-2023,https://doi.org/10.5194/acp-23-4663-2023, 2023
Short summary

Cited articles

Bi, X., Zhang, G., Li, L., Wang, X., Li, M., Sheng, G., Fu, J., and Zhou, Z.: Mixing state of biomass burning particles by single particle aerosol mass spectrometer in the urban area of PRD, China, Atmos. Environ., 45, 3447–3453, https://doi.org/10.1016/j.atmosenv.2011.03.034, 2011. 
Cai, J., Wang, J., Zhang, Y., Tian, H., Zhu, C., Gross, D. S., Hu, M., Hao, J., He, K., and Wang, S.: Source apportionment of Pb-containing particles in Beijing during January 2013, Environ. Pollut., 226, 30–40, 2017. 
Chen, Y., Cao, J., Huang, R., Yang, F., Wang, Q., and Wang, Y.: Characterization, mixing state, and evolution of urban single particles in Xi'an (China) during wintertime haze days, Sci. Total Environ., 573, 937–945, https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2016.08.151, 2016. 
Chen, Y., Wenger, J. C., Yang, F., Cao, J., Huang, R., Shi, G., Zhang, S., Tian, M., and Wang, H.: Source characterization of urban particles from meat smoking activities in Chongqing, China using single particle aerosol mass spectrometry, Environ. Pollut., 228, 92–101, https://doi.org/10.1016/j.envpol.2017.05.022, 2017. 
Chen, Y., Tian, M., Huang, R.-J., Shi, G., Wang, H., Peng, C., Cao, J., Wang, Q., Zhang, S., Guo, D., Zhang, L., and Yang, F.: Characterization of urban amine-containing particles in southwestern China: seasonal variation, source, and processing, Atmos. Chem. Phys., 19, 3245–3255, https://doi.org/10.5194/acp-19-3245-2019, 2019.