Journal cover Journal topic
Atmospheric Chemistry and Physics An interactive open-access journal of the European Geosciences Union
Journal topic

Journal metrics

IF value: 5.414
IF5.414
IF 5-year value: 5.958
IF 5-year
5.958
CiteScore value: 9.7
CiteScore
9.7
SNIP value: 1.517
SNIP1.517
IPP value: 5.61
IPP5.61
SJR value: 2.601
SJR2.601
Scimago H <br class='widget-line-break'>index value: 191
Scimago H
index
191
h5-index value: 89
h5-index89
Volume 15, issue 18
Atmos. Chem. Phys., 15, 10811–10824, 2015
https://doi.org/10.5194/acp-15-10811-2015
© Author(s) 2015. This work is distributed under
the Creative Commons Attribution 3.0 License.

Special issue: Study of ozone, aerosols and radiation over the Tibetan Plateau...

Atmos. Chem. Phys., 15, 10811–10824, 2015
https://doi.org/10.5194/acp-15-10811-2015
© Author(s) 2015. This work is distributed under
the Creative Commons Attribution 3.0 License.

Research article 29 Sep 2015

Research article | 29 Sep 2015

Chemical characterization of submicron aerosol and particle growth events at a national background site (3295 m a.s.l.) on the Tibetan Plateau

W. Du et al.

Related authors

Summertime aerosol volatility measurements in Beijing, China
Weiqi Xu, Conghui Xie, Eleni Karnezi, Qi Zhang, Junfeng Wang, Spyros N. Pandis, Xinlei Ge, Jingwei Zhang, Junling An, Qingqing Wang, Jian Zhao, Wei Du, Yanmei Qiu, Wei Zhou, Yao He, Ying Li, Jie Li, Pingqing Fu, Zifa Wang, Douglas R. Worsnop, and Yele Sun
Atmos. Chem. Phys., 19, 10205–10216, https://doi.org/10.5194/acp-19-10205-2019,https://doi.org/10.5194/acp-19-10205-2019, 2019
Short summary
Aerosol chemistry and particle growth events at an urban downwind site in North China Plain
Yingjie Zhang, Wei Du, Yuying Wang, Qingqing Wang, Haofei Wang, Haitao Zheng, Fang Zhang, Hongrong Shi, Yuxuan Bian, Yongxiang Han, Pingqing Fu, Francesco Canonaco, André S. H. Prévôt, Tong Zhu, Pucai Wang, Zhanqing Li, and Yele Sun
Atmos. Chem. Phys., 18, 14637–14651, https://doi.org/10.5194/acp-18-14637-2018,https://doi.org/10.5194/acp-18-14637-2018, 2018
Short summary
Characterization of aerosol hygroscopicity, mixing state, and CCN activity at a suburban site in the central North China Plain
Yuying Wang, Zhanqing Li, Yingjie Zhang, Wei Du, Fang Zhang, Haobo Tan, Hanbing Xu, Tianyi Fan, Xiaoai Jin, Xinxin Fan, Zipeng Dong, Qiuyan Wang, and Yele Sun
Atmos. Chem. Phys., 18, 11739–11752, https://doi.org/10.5194/acp-18-11739-2018,https://doi.org/10.5194/acp-18-11739-2018, 2018
Short summary
Production of N2O5 and ClNO2 in summer in urban Beijing, China
Wei Zhou, Jian Zhao, Bin Ouyang, Archit Mehra, Weiqi Xu, Yuying Wang, Thomas J. Bannan, Stephen D. Worrall, Michael Priestley, Asan Bacak, Qi Chen, Conghui Xie, Qingqing Wang, Junfeng Wang, Wei Du, Yingjie Zhang, Xinlei Ge, Penglin Ye, James D. Lee, Pingqing Fu, Zifa Wang, Douglas Worsnop, Roderic Jones, Carl J. Percival, Hugh Coe, and Yele Sun
Atmos. Chem. Phys., 18, 11581–11597, https://doi.org/10.5194/acp-18-11581-2018,https://doi.org/10.5194/acp-18-11581-2018, 2018
Short summary
Characterization and source apportionment of organic aerosol at 260 m on a meteorological tower in Beijing, China
Wei Zhou, Qingqing Wang, Xiujuan Zhao, Weiqi Xu, Chen Chen, Wei Du, Jian Zhao, Francesco Canonaco, André S. H. Prévôt, Pingqing Fu, Zifa Wang, Douglas R. Worsnop, and Yele Sun
Atmos. Chem. Phys., 18, 3951–3968, https://doi.org/10.5194/acp-18-3951-2018,https://doi.org/10.5194/acp-18-3951-2018, 2018
Short summary

Related subject area

Subject: Aerosols | Research Activity: Field Measurements | Altitude Range: Troposphere | Science Focus: Chemistry (chemical composition and reactions)
Tracing the evolution of morphology and mixing state of soot particles along with the movement of an Asian dust storm
Liang Xu, Satoshi Fukushima, Sophie Sobanska, Kotaro Murata, Ayumi Naganuma, Lei Liu, Yuanyuan Wang, Hongya Niu, Zongbo Shi, Tomoko Kojima, Daizhou Zhang, and Weijun Li
Atmos. Chem. Phys., 20, 14321–14332, https://doi.org/10.5194/acp-20-14321-2020,https://doi.org/10.5194/acp-20-14321-2020, 2020
Short summary
A comparison of PM2.5-bound polycyclic aromatic hydrocarbons in summer Beijing (China) and Delhi (India)
Atallah Elzein, Gareth J. Stewart, Stefan J. Swift, Beth S. Nelson, Leigh R. Crilley, Mohammed S. Alam, Ernesto Reyes-Villegas, Ranu Gadi, Roy M. Harrison, Jacqueline F. Hamilton, and Alastair C. Lewis
Atmos. Chem. Phys., 20, 14303–14319, https://doi.org/10.5194/acp-20-14303-2020,https://doi.org/10.5194/acp-20-14303-2020, 2020
Short summary
Impact of in-cloud aqueous processes on the chemical compositions and morphology of individual atmospheric aerosols
Yuzhen Fu, Qinhao Lin, Guohua Zhang, Yuxiang Yang, Yiping Yang, Xiufeng Lian, Long Peng, Feng Jiang, Xinhui Bi, Lei Li, Yuanyuan Wang, Duohong Chen, Jie Ou, Xinming Wang, Ping'an Peng, Jianxi Zhu, and Guoying Sheng
Atmos. Chem. Phys., 20, 14063–14075, https://doi.org/10.5194/acp-20-14063-2020,https://doi.org/10.5194/acp-20-14063-2020, 2020
Short summary
Tropospheric aerosol hygroscopicity in China
Chao Peng, Yu Wang, Zhijun Wu, Lanxiadi Chen, Ru-Jin Huang, Weigang Wang, Zhe Wang, Weiwei Hu, Guohua Zhang, Maofa Ge, Min Hu, Xinming Wang, and Mingjin Tang
Atmos. Chem. Phys., 20, 13877–13903, https://doi.org/10.5194/acp-20-13877-2020,https://doi.org/10.5194/acp-20-13877-2020, 2020
Investigation of the wet removal rate of black carbon in East Asia: validation of a below- and in-cloud wet removal scheme in FLEXible PARTicle (FLEXPART) model v10.4
Yongjoo Choi, Yugo Kanaya, Masayuki Takigawa, Chunmao Zhu, Seung-Myung Park, Atsushi Matsuki, Yasuhiro Sadanaga, Sang-Woo Kim, Xiaole Pan, and Ignacio Pisso
Atmos. Chem. Phys., 20, 13655–13670, https://doi.org/10.5194/acp-20-13655-2020,https://doi.org/10.5194/acp-20-13655-2020, 2020

Cited articles

Cao, J. J., Lee, S. C., Chow, J. C., Watson, J. G., Ho, K. F., Zhang, R. J., Jin, Z. D., Shen, Z. X., Chen, G. C., Kang, Y. M., Zou, S. C., Zhang, L. Z., Qi, S. H., Dai, M. H., Cheng, Y., and Hu, K.: Spatial and seasonal distributions of carbonaceous aerosols over China, J. Geophys. Res., 112, D22S11, https://doi.org/10.1029/2006jd008205, 2007.
Cong, Z., Kang, S., Kawamura, K., Liu, B., Wan, X., Wang, Z., Gao, S., and Fu, P.: Carbonaceous aerosols on the south edge of the Tibetan Plateau: concentrations, seasonality and sources, Atmos. Chem. Phys., 15, 1573–1584, https://doi.org/10.5194/acp-15-1573-2015, 2015.
Publications Copernicus
Download
Short summary
A fall field campaign was conducted at a national background site (3295m a.s.l.) over the Tibetan Plateau. The submicron aerosol was dominated by organics (43%) and sulfate (28%). Secondary organic aerosol (SOA) dominated OA (85%), 17% of which being aged biomass burning OA. New particle formation and growth events were frequently observed, with an average particle growth rate of 2.0nm per hour. The important role of organics in particle growth in the Tibetan Plateau was also demonstrated.
A fall field campaign was conducted at a national background site (3295m a.s.l.) over the...
Citation
Altmetrics
Final-revised paper
Preprint