Articles | Volume 22, issue 5
https://doi.org/10.5194/acp-22-3275-2022
https://doi.org/10.5194/acp-22-3275-2022
Research article
 | 
11 Mar 2022
Research article |  | 11 Mar 2022

Amplified role of potential HONO sources in O3 formation in North China Plain during autumn haze aggravating processes

Jingwei Zhang, Chaofan Lian, Weigang Wang, Maofa Ge, Yitian Guo, Haiyan Ran, Yusheng Zhang, Feixue Zheng, Xiaolong Fan, Chao Yan, Kaspar R. Daellenbach, Yongchun Liu, Markku Kulmala, and Junling An

Related authors

Summertime aerosol volatility measurements in Beijing, China
Weiqi Xu, Conghui Xie, Eleni Karnezi, Qi Zhang, Junfeng Wang, Spyros N. Pandis, Xinlei Ge, Jingwei Zhang, Junling An, Qingqing Wang, Jian Zhao, Wei Du, Yanmei Qiu, Wei Zhou, Yao He, Ying Li, Jie Li, Pingqing Fu, Zifa Wang, Douglas R. Worsnop, and Yele Sun
Atmos. Chem. Phys., 19, 10205–10216, https://doi.org/10.5194/acp-19-10205-2019,https://doi.org/10.5194/acp-19-10205-2019, 2019
Short summary