Articles | Volume 19, issue 14
https://doi.org/10.5194/acp-19-9663-2019
https://doi.org/10.5194/acp-19-9663-2019
Research article
 | 
31 Jul 2019
Research article |  | 31 Jul 2019

Modeling the aging process of black carbon during atmospheric transport using a new approach: a case study in Beijing

Yuxuan Zhang, Meng Li, Yafang Cheng, Guannan Geng, Chaopeng Hong, Haiyan Li, Xin Li, Dan Tong, Nana Wu, Xin Zhang, Bo Zheng, Yixuan Zheng, Yu Bo, Hang Su, and Qiang Zhang

Related authors

Bimodal distribution of size-resolved particle effective density: results from a short campaign in a rural environment over the North China Plain
Yaqing Zhou, Nan Ma, Qiaoqiao Wang, Zhibin Wang, Chunrong Chen, Jiangchuan Tao, Juan Hong, Long Peng, Yao He, Linhong Xie, Shaowen Zhu, Yuxuan Zhang, Guo Li, Wanyun Xu, Peng Cheng, Uwe Kuhn, Guangsheng Zhou​​​​​​​, Pingqing Fu, Qiang Zhang, Hang Su, and Yafang Cheng
Atmos. Chem. Phys., 22, 2029–2047, https://doi.org/10.5194/acp-22-2029-2022,https://doi.org/10.5194/acp-22-2029-2022, 2022
Short summary
Reduced light absorption of black carbon (BC) and its influence on BC-boundary-layer interactions during “APEC Blue”
Meng Gao, Yang Yang, Hong Liao, Bin Zhu, Yuxuan Zhang, Zirui Liu, Xiao Lu, Chen Wang, Qiming Zhou, Yuesi Wang, Qiang Zhang, Gregory R. Carmichael, and Jianlin Hu
Atmos. Chem. Phys., 21, 11405–11421, https://doi.org/10.5194/acp-21-11405-2021,https://doi.org/10.5194/acp-21-11405-2021, 2021
Short summary
Dynamic projection of anthropogenic emissions in China: methodology and 2015–2050 emission pathways under a range of socio-economic, climate policy, and pollution control scenarios
Dan Tong, Jing Cheng, Yang Liu, Sha Yu, Liu Yan, Chaopeng Hong, Yu Qin, Hongyan Zhao, Yixuan Zheng, Guannan Geng, Meng Li, Fei Liu, Yuxuan Zhang, Bo Zheng, Leon Clarke, and Qiang Zhang
Atmos. Chem. Phys., 20, 5729–5757, https://doi.org/10.5194/acp-20-5729-2020,https://doi.org/10.5194/acp-20-5729-2020, 2020
Short summary
Rapid transition in winter aerosol composition in Beijing from 2014 to 2017: response to clean air actions
Haiyan Li, Jing Cheng, Qiang Zhang, Bo Zheng, Yuxuan Zhang, Guangjie Zheng, and Kebin He
Atmos. Chem. Phys., 19, 11485–11499, https://doi.org/10.5194/acp-19-11485-2019,https://doi.org/10.5194/acp-19-11485-2019, 2019
Short summary
Persistent growth of anthropogenic non-methane volatile organic compound (NMVOC) emissions in China during 1990–2017: drivers, speciation and ozone formation potential
Meng Li, Qiang Zhang, Bo Zheng, Dan Tong, Yu Lei, Fei Liu, Chaopeng Hong, Sicong Kang, Liu Yan, Yuxuan Zhang, Yu Bo, Hang Su, Yafang Cheng, and Kebin He
Atmos. Chem. Phys., 19, 8897–8913, https://doi.org/10.5194/acp-19-8897-2019,https://doi.org/10.5194/acp-19-8897-2019, 2019
Short summary

Related subject area

Subject: Aerosols | Research Activity: Atmospheric Modelling and Data Analysis | Altitude Range: Troposphere | Science Focus: Chemistry (chemical composition and reactions)
Investigating the contribution of grown new particles to cloud condensation nuclei with largely varying preexisting particles – Part 2: Modeling chemical drivers and 3-D new particle formation occurrence
Ming Chu, Xing Wei, Shangfei Hai, Yang Gao, Huiwang Gao, Yujiao Zhu, Biwu Chu, Nan Ma, Juan Hong, Yele Sun, and Xiaohong Yao
Atmos. Chem. Phys., 24, 6769–6786, https://doi.org/10.5194/acp-24-6769-2024,https://doi.org/10.5194/acp-24-6769-2024, 2024
Short summary
Technical note: Influence of different averaging metrics and temporal resolutions on the aerosol pH calculated by thermodynamic modeling
Haoqi Wang, Xiao Tian, Wanting Zhao, Jiacheng Li, Haoyu Yu, Yinchang Feng, and Shaojie Song
Atmos. Chem. Phys., 24, 6583–6592, https://doi.org/10.5194/acp-24-6583-2024,https://doi.org/10.5194/acp-24-6583-2024, 2024
Short summary
Dual roles of the inorganic aqueous phase on secondary organic aerosol growth from benzene and phenol
Jiwon Choi, Myoseon Jang, and Spencer Blau
Atmos. Chem. Phys., 24, 6567–6582, https://doi.org/10.5194/acp-24-6567-2024,https://doi.org/10.5194/acp-24-6567-2024, 2024
Short summary
Global source apportionment of aerosols into major emission regions and sectors over 1850–2017
Yang Yang, Shaoxuan Mou, Hailong Wang, Pinya Wang, Baojie Li, and Hong Liao
Atmos. Chem. Phys., 24, 6509–6523, https://doi.org/10.5194/acp-24-6509-2024,https://doi.org/10.5194/acp-24-6509-2024, 2024
Short summary
Modeling atmospheric brown carbon in the GISS ModelE Earth system model
Maegan A. DeLessio, Kostas Tsigaridis, Susanne E. Bauer, Jacek Chowdhary, and Gregory L. Schuster
Atmos. Chem. Phys., 24, 6275–6304, https://doi.org/10.5194/acp-24-6275-2024,https://doi.org/10.5194/acp-24-6275-2024, 2024
Short summary