Articles | Volume 19, issue 14
https://doi.org/10.5194/acp-19-9663-2019
https://doi.org/10.5194/acp-19-9663-2019
Research article
 | 
31 Jul 2019
Research article |  | 31 Jul 2019

Modeling the aging process of black carbon during atmospheric transport using a new approach: a case study in Beijing

Yuxuan Zhang, Meng Li, Yafang Cheng, Guannan Geng, Chaopeng Hong, Haiyan Li, Xin Li, Dan Tong, Nana Wu, Xin Zhang, Bo Zheng, Yixuan Zheng, Yu Bo, Hang Su, and Qiang Zhang

Related authors

Bimodal distribution of size-resolved particle effective density: results from a short campaign in a rural environment over the North China Plain
Yaqing Zhou, Nan Ma, Qiaoqiao Wang, Zhibin Wang, Chunrong Chen, Jiangchuan Tao, Juan Hong, Long Peng, Yao He, Linhong Xie, Shaowen Zhu, Yuxuan Zhang, Guo Li, Wanyun Xu, Peng Cheng, Uwe Kuhn, Guangsheng Zhou​​​​​​​, Pingqing Fu, Qiang Zhang, Hang Su, and Yafang Cheng
Atmos. Chem. Phys., 22, 2029–2047, https://doi.org/10.5194/acp-22-2029-2022,https://doi.org/10.5194/acp-22-2029-2022, 2022
Short summary
Reduced light absorption of black carbon (BC) and its influence on BC-boundary-layer interactions during “APEC Blue”
Meng Gao, Yang Yang, Hong Liao, Bin Zhu, Yuxuan Zhang, Zirui Liu, Xiao Lu, Chen Wang, Qiming Zhou, Yuesi Wang, Qiang Zhang, Gregory R. Carmichael, and Jianlin Hu
Atmos. Chem. Phys., 21, 11405–11421, https://doi.org/10.5194/acp-21-11405-2021,https://doi.org/10.5194/acp-21-11405-2021, 2021
Short summary
Dynamic projection of anthropogenic emissions in China: methodology and 2015–2050 emission pathways under a range of socio-economic, climate policy, and pollution control scenarios
Dan Tong, Jing Cheng, Yang Liu, Sha Yu, Liu Yan, Chaopeng Hong, Yu Qin, Hongyan Zhao, Yixuan Zheng, Guannan Geng, Meng Li, Fei Liu, Yuxuan Zhang, Bo Zheng, Leon Clarke, and Qiang Zhang
Atmos. Chem. Phys., 20, 5729–5757, https://doi.org/10.5194/acp-20-5729-2020,https://doi.org/10.5194/acp-20-5729-2020, 2020
Short summary
Rapid transition in winter aerosol composition in Beijing from 2014 to 2017: response to clean air actions
Haiyan Li, Jing Cheng, Qiang Zhang, Bo Zheng, Yuxuan Zhang, Guangjie Zheng, and Kebin He
Atmos. Chem. Phys., 19, 11485–11499, https://doi.org/10.5194/acp-19-11485-2019,https://doi.org/10.5194/acp-19-11485-2019, 2019
Short summary
Persistent growth of anthropogenic non-methane volatile organic compound (NMVOC) emissions in China during 1990–2017: drivers, speciation and ozone formation potential
Meng Li, Qiang Zhang, Bo Zheng, Dan Tong, Yu Lei, Fei Liu, Chaopeng Hong, Sicong Kang, Liu Yan, Yuxuan Zhang, Yu Bo, Hang Su, Yafang Cheng, and Kebin He
Atmos. Chem. Phys., 19, 8897–8913, https://doi.org/10.5194/acp-19-8897-2019,https://doi.org/10.5194/acp-19-8897-2019, 2019
Short summary

Related subject area

Subject: Aerosols | Research Activity: Atmospheric Modelling and Data Analysis | Altitude Range: Troposphere | Science Focus: Chemistry (chemical composition and reactions)
Substantially positive contributions of new particle formation to cloud condensation nuclei under low supersaturation in China based on numerical model improvements
Chupeng Zhang, Shangfei Hai, Yang Gao, Yuhang Wang, Shaoqing Zhang, Lifang Sheng, Bin Zhao, Shuxiao Wang, Jingkun Jiang, Xin Huang, Xiaojing Shen, Junying Sun, Aura Lupascu, Manish Shrivastava, Jerome D. Fast, Wenxuan Cheng, Xiuwen Guo, Ming Chu, Nan Ma, Juan Hong, Qiaoqiao Wang, Xiaohong Yao, and Huiwang Gao
Atmos. Chem. Phys., 23, 10713–10730, https://doi.org/10.5194/acp-23-10713-2023,https://doi.org/10.5194/acp-23-10713-2023, 2023
Short summary
Evolution of atmospheric age of particles and its implications for the formation of a severe haze event in eastern China
Xiaodong Xie, Jianlin Hu, Momei Qin, Song Guo, Min Hu, Dongsheng Ji, Hongli Wang, Shengrong Lou, Cheng Huang, Chong Liu, Hongliang Zhang, Qi Ying, Hong Liao, and Yuanhang Zhang
Atmos. Chem. Phys., 23, 10563–10578, https://doi.org/10.5194/acp-23-10563-2023,https://doi.org/10.5194/acp-23-10563-2023, 2023
Short summary
A multimodel evaluation of the potential impact of shipping on particle species in the Mediterranean Sea
Lea Fink, Matthias Karl, Volker Matthias, Sonia Oppo, Richard Kranenburg, Jeroen Kuenen, Sara Jutterström, Jana Moldanova, Elisa Majamäki, and Jukka-Pekka Jalkanen
Atmos. Chem. Phys., 23, 10163–10189, https://doi.org/10.5194/acp-23-10163-2023,https://doi.org/10.5194/acp-23-10163-2023, 2023
Short summary
How does tropospheric VOC chemistry affect climate? An investigation of preindustrial control simulations using the Community Earth System Model version 2
Noah A. Stanton and Neil F. Tandon
Atmos. Chem. Phys., 23, 9191–9216, https://doi.org/10.5194/acp-23-9191-2023,https://doi.org/10.5194/acp-23-9191-2023, 2023
Short summary
Anthropogenic amplification of biogenic secondary organic aerosol production
Yiqi Zheng, Larry W. Horowitz, Raymond Menzel, David J. Paynter, Vaishali Naik, Jingyi Li, and Jingqiu Mao
Atmos. Chem. Phys., 23, 8993–9007, https://doi.org/10.5194/acp-23-8993-2023,https://doi.org/10.5194/acp-23-8993-2023, 2023
Short summary