Articles | Volume 13, issue 16
https://doi.org/10.5194/acp-13-8285-2013
https://doi.org/10.5194/acp-13-8285-2013
Research article
 | 
22 Aug 2013
Research article |  | 22 Aug 2013

High abundances of water-soluble dicarboxylic acids, ketocarboxylic acids and α-dicarbonyls in the mountaintop aerosols over the North China Plain during wheat burning season

K. Kawamura, E. Tachibana, K. Okuzawa, S. G. Aggarwal, Y. Kanaya, and Z. F. Wang

Related authors

Origin of secondary fatty alcohols in atmospheric aerosols in a cool–temperate forest based on their mass size distributions
Yuhao Cui, Eri Tachibana, Kimitaka Kawamura, and Yuzo Miyazaki
Biogeosciences, 20, 4969–4980, https://doi.org/10.5194/bg-20-4969-2023,https://doi.org/10.5194/bg-20-4969-2023, 2023
Short summary
Measurement Report: Investigation on the sources and formation processes of dicarboxylic acids and related species in urban aerosols before and during the COVID-19 lockdown in Jinan, East China
Jingjing Meng, Yachen Wang, Yuanyuan Li, Tonglin Huang, Zhifei Wang, Yiqiu Wang, Min Chen, Zhanfang Hou, Houhua Zhou, Keding Lu, Kimitaka Kawamura, and Pingqing Fu
Atmos. Chem. Phys., 23, 14481–14503, https://doi.org/10.5194/acp-23-14481-2023,https://doi.org/10.5194/acp-23-14481-2023, 2023
Short summary
Impact of biogenic secondary organic aerosol (SOA) loading on the molecular composition of wintertime PM2.5 in urban Tianjin: an insight from Fourier transform ion cyclotron resonance mass spectrometry
Shujun Zhong, Shuang Chen, Junjun Deng, Yanbing Fan, Qiang Zhang, Qiaorong Xie, Yulin Qi, Wei Hu, Libin Wu, Xiaodong Li, Chandra Mouli Pavuluri, Jialei Zhu, Xin Wang, Di Liu, Xiaole Pan, Yele Sun, Zifa Wang, Yisheng Xu, Haijie Tong, Hang Su, Yafang Cheng, Kimitaka Kawamura, and Pingqing Fu
Atmos. Chem. Phys., 23, 2061–2077, https://doi.org/10.5194/acp-23-2061-2023,https://doi.org/10.5194/acp-23-2061-2023, 2023
Short summary
Measurement report: Optical properties and sources of water-soluble brown carbon in Tianjin, North China – insights from organic molecular compositions
Junjun Deng, Hao Ma, Xinfeng Wang, Shujun Zhong, Zhimin Zhang, Jialei Zhu, Yanbing Fan, Wei Hu, Libin Wu, Xiaodong Li, Lujie Ren, Chandra Mouli Pavuluri, Xiaole Pan, Yele Sun, Zifa Wang, Kimitaka Kawamura, and Pingqing Fu
Atmos. Chem. Phys., 22, 6449–6470, https://doi.org/10.5194/acp-22-6449-2022,https://doi.org/10.5194/acp-22-6449-2022, 2022
Short summary
Offline analysis of the chemical composition and hygroscopicity of submicrometer aerosol at an Asian outflow receptor site and comparison with online measurements
Yange Deng, Hiroaki Fujinari, Hikari Yai, Kojiro Shimada, Yuzo Miyazaki, Eri Tachibana, Dhananjay K. Deshmukh, Kimitaka Kawamura, Tomoki Nakayama, Shiori Tatsuta, Mingfu Cai, Hanbing Xu, Fei Li, Haobo Tan, Sho Ohata, Yutaka Kondo, Akinori Takami, Shiro Hatakeyama, and Michihiro Mochida
Atmos. Chem. Phys., 22, 5515–5533, https://doi.org/10.5194/acp-22-5515-2022,https://doi.org/10.5194/acp-22-5515-2022, 2022
Short summary

Related subject area

Subject: Aerosols | Research Activity: Field Measurements | Altitude Range: Troposphere | Science Focus: Chemistry (chemical composition and reactions)
Diverse sources and aging change the mixing state and ice nucleation properties of aerosol particles over the western Pacific and Southern Ocean
Jiao Xue, Tian Zhang, Keyhong Park, Jinpei Yan, Young Jun Yoon, Jiyeon Park, and Bingbing Wang
Atmos. Chem. Phys., 24, 7731–7754, https://doi.org/10.5194/acp-24-7731-2024,https://doi.org/10.5194/acp-24-7731-2024, 2024
Short summary
The water-insoluble organic carbon in PM2.5 of typical Chinese urban areas: light-absorbing properties, potential sources, radiative forcing effects, and a possible light-absorbing continuum
Yangzhi Mo, Jun Li, Guangcai Zhong, Sanyuan Zhu, Shizhen Zhao, Jiao Tang, Hongxing Jiang, Zhineng Cheng, Chongguo Tian, Yingjun Chen, and Gan Zhang
Atmos. Chem. Phys., 24, 7755–7772, https://doi.org/10.5194/acp-24-7755-2024,https://doi.org/10.5194/acp-24-7755-2024, 2024
Short summary
Measurement report: Size-resolved secondary organic aerosol formation modulated by aerosol water uptake in wintertime haze
Jing Duan, Ru-Jin Huang, Ying Wang, Wei Xu, Haobin Zhong, Chunshui Lin, Wei Huang, Yifang Gu, Jurgita Ovadnevaite, Darius Ceburnis, and Colin O'Dowd
Atmos. Chem. Phys., 24, 7687–7698, https://doi.org/10.5194/acp-24-7687-2024,https://doi.org/10.5194/acp-24-7687-2024, 2024
Short summary
In situ measurement of organic aerosol molecular markers in urban Hong Kong during a summer period: temporal variations and source apportionment
Hongyong Li, Xiaopu Lyu, Likun Xue, Yunxi Huo, Dawen Yao, Haoxian Lu, and Hai Guo
Atmos. Chem. Phys., 24, 7085–7100, https://doi.org/10.5194/acp-24-7085-2024,https://doi.org/10.5194/acp-24-7085-2024, 2024
Short summary
Technical note: Determining chemical composition of atmospheric single particles by a standard-free mass calibration algorithm
Shao Shi, Jinghao Zhai, Xin Yang, Yechun Ruan, Yuanlong Huang, Xujian Chen, Antai Zhang, Jianhuai Ye, Guomao Zheng, Baohua Cai, Yaling Zeng, Yixiang Wang, Chunbo Xing, Yujie Zhang, Tzung-May Fu, Lei Zhu, Huizhong Shen, and Chen Wang
Atmos. Chem. Phys., 24, 7001–7012, https://doi.org/10.5194/acp-24-7001-2024,https://doi.org/10.5194/acp-24-7001-2024, 2024
Short summary