Articles | Volume 22, issue 15
https://doi.org/10.5194/acp-22-10409-2022
https://doi.org/10.5194/acp-22-10409-2022
Research article
 | 
15 Aug 2022
Research article |  | 15 Aug 2022

Sources and processes of water-soluble and water-insoluble organic aerosol in cold season in Beijing, China

Zhiqiang Zhang, Yele Sun, Chun Chen, Bo You, Aodong Du, Weiqi Xu, Yan Li, Zhijie Li, Lu Lei, Wei Zhou, Jiaxing Sun, Yanmei Qiu, Lianfang Wei, Pingqing Fu, and Zifa Wang

Related authors

Simulated phase state and viscosity of secondary organic aerosols over China
Zhiqiang Zhang, Ying Li, Haiyan Ran, Junling An, Yu Qu, Wei Zhou, Weiqi Xu, Weiwei Hu, Hongbin Xie, Zifa Wang, Yele Sun, and Manabu Shiraiwa
Atmos. Chem. Phys., 24, 4809–4826, https://doi.org/10.5194/acp-24-4809-2024,https://doi.org/10.5194/acp-24-4809-2024, 2024
Short summary
Hygroscopic Growth and Activation Changed Submicron Aerosol Composition and Properties in North China Plain
Weiqi Xu, Ye Kuang, Wanyun Xu, Zhiqiang Zhang, Biao Luo, Xiaoyi Zhang, Jiangchuang Tao, Hongqin Qiao, Li Liu, and Yele Sun
EGUsphere, https://doi.org/10.5194/egusphere-2024-998,https://doi.org/10.5194/egusphere-2024-998, 2024
Short summary
Organic aerosol volatility and viscosity in the North China Plain: contrast between summer and winter
Weiqi Xu, Chun Chen, Yanmei Qiu, Ying Li, Zhiqiang Zhang, Eleni Karnezi, Spyros N. Pandis, Conghui Xie, Zhijie Li, Jiaxing Sun, Nan Ma, Wanyun Xu, Pingqing Fu, Zifa Wang, Jiang Zhu, Douglas R. Worsnop, Nga Lee Ng, and Yele Sun
Atmos. Chem. Phys., 21, 5463–5476, https://doi.org/10.5194/acp-21-5463-2021,https://doi.org/10.5194/acp-21-5463-2021, 2021
Short summary

Related subject area

Subject: Aerosols | Research Activity: Field Measurements | Altitude Range: Troposphere | Science Focus: Chemistry (chemical composition and reactions)
Diverging trends in aerosol sulfate and nitrate measured in the remote North Atlantic in Barbados are attributed to clean air policies, African smoke, and anthropogenic emissions
Cassandra J. Gaston, Joseph M. Prospero, Kristen Foley, Havala O. T. Pye, Lillian Custals, Edmund Blades, Peter Sealy, and James A. Christie
Atmos. Chem. Phys., 24, 8049–8066, https://doi.org/10.5194/acp-24-8049-2024,https://doi.org/10.5194/acp-24-8049-2024, 2024
Short summary
Diverse sources and aging change the mixing state and ice nucleation properties of aerosol particles over the western Pacific and Southern Ocean
Jiao Xue, Tian Zhang, Keyhong Park, Jinpei Yan, Young Jun Yoon, Jiyeon Park, and Bingbing Wang
Atmos. Chem. Phys., 24, 7731–7754, https://doi.org/10.5194/acp-24-7731-2024,https://doi.org/10.5194/acp-24-7731-2024, 2024
Short summary
The water-insoluble organic carbon in PM2.5 of typical Chinese urban areas: light-absorbing properties, potential sources, radiative forcing effects, and a possible light-absorbing continuum
Yangzhi Mo, Jun Li, Guangcai Zhong, Sanyuan Zhu, Shizhen Zhao, Jiao Tang, Hongxing Jiang, Zhineng Cheng, Chongguo Tian, Yingjun Chen, and Gan Zhang
Atmos. Chem. Phys., 24, 7755–7772, https://doi.org/10.5194/acp-24-7755-2024,https://doi.org/10.5194/acp-24-7755-2024, 2024
Short summary
Measurement report: Size-resolved secondary organic aerosol formation modulated by aerosol water uptake in wintertime haze
Jing Duan, Ru-Jin Huang, Ying Wang, Wei Xu, Haobin Zhong, Chunshui Lin, Wei Huang, Yifang Gu, Jurgita Ovadnevaite, Darius Ceburnis, and Colin O'Dowd
Atmos. Chem. Phys., 24, 7687–7698, https://doi.org/10.5194/acp-24-7687-2024,https://doi.org/10.5194/acp-24-7687-2024, 2024
Short summary
In situ measurement of organic aerosol molecular markers in urban Hong Kong during a summer period: temporal variations and source apportionment
Hongyong Li, Xiaopu Lyu, Likun Xue, Yunxi Huo, Dawen Yao, Haoxian Lu, and Hai Guo
Atmos. Chem. Phys., 24, 7085–7100, https://doi.org/10.5194/acp-24-7085-2024,https://doi.org/10.5194/acp-24-7085-2024, 2024
Short summary