Articles | Volume 20, issue 3
https://doi.org/10.5194/acp-20-1469-2020
https://doi.org/10.5194/acp-20-1469-2020
Research article
 | 
06 Feb 2020
Research article |  | 06 Feb 2020

High secondary formation of nitrogen-containing organics (NOCs) and its possible link to oxidized organics and ammonium

Guohua Zhang, Xiufeng Lian, Yuzhen Fu, Qinhao Lin, Lei Li, Wei Song, Zhanyong Wang, Mingjin Tang, Duohong Chen, Xinhui Bi, Xinming Wang, and Guoying Sheng

Related authors

Different formation pathways of nitrogen-containing organic compounds in aerosols and fog water in northern China
Wei Sun, Xiaodong Hu, Yuzhen Fu, Guohua Zhang, Yujiao Zhu, Xinfeng Wang, Caiqing Yan, Likun Xue, He Meng, Bin Jiang, Yuhong Liao, Xinming Wang, Ping'an Peng, and Xinhui Bi
Atmos. Chem. Phys., 24, 6987–6999, https://doi.org/10.5194/acp-24-6987-2024,https://doi.org/10.5194/acp-24-6987-2024, 2024
Short summary
Enrichment of calcium in sea spray aerosol: insights from bulk measurements and individual particle analysis during the R/V Xuelong cruise in the summertime in Ross Sea, Antarctica
Bojiang Su, Xinhui Bi, Zhou Zhang, Yue Liang, Congbo Song, Tao Wang, Yaohao Hu, Lei Li, Zhen Zhou, Jinpei Yan, Xinming Wang, and Guohua Zhang
Atmos. Chem. Phys., 23, 10697–10711, https://doi.org/10.5194/acp-23-10697-2023,https://doi.org/10.5194/acp-23-10697-2023, 2023
Short summary
Seasonal variation of aerosol iron solubility in coarse and fine particles at an inland city in northwestern China
Huanhuan Zhang, Rui Li, Chengpeng Huang, Xiaofei Li, Shuwei Dong, Fu Wang, Tingting Li, Yizhu Chen, Guohua Zhang, Yan Ren, Qingcai Chen, Ru-jin Huang, Siyu Chen, Tao Xue, Xinming Wang, and Mingjin Tang
Atmos. Chem. Phys., 23, 3543–3559, https://doi.org/10.5194/acp-23-3543-2023,https://doi.org/10.5194/acp-23-3543-2023, 2023
Short summary
A comprehensive study about the in-cloud processing of nitrate through coupled measurements of individual cloud residuals and cloud water
Guohua Zhang, Xiaodong Hu, Wei Sun, Yuxiang Yang, Ziyong Guo, Yuzhen Fu, Haichao Wang, Shengzhen Zhou, Lei Li, Mingjin Tang, Zongbo Shi, Duohong Chen, Xinhui Bi, and Xinming Wang
Atmos. Chem. Phys., 22, 9571–9582, https://doi.org/10.5194/acp-22-9571-2022,https://doi.org/10.5194/acp-22-9571-2022, 2022
Short summary
Technical Note: Bioaerosol identification by wide particle size range single particle mass spectrometry
Xuan Li, Lei Li, Zeming Zhuo, Guohua Zhang, Xubing Du, Xue Li, Zhengxu Huang, Zhen Zhou, and Zhi Cheng
EGUsphere, https://doi.org/10.5194/egusphere-2022-598,https://doi.org/10.5194/egusphere-2022-598, 2022
Preprint archived
Short summary

Related subject area

Subject: Aerosols | Research Activity: Field Measurements | Altitude Range: Troposphere | Science Focus: Chemistry (chemical composition and reactions)
Measurement report: Size-resolved secondary organic aerosol formation modulated by aerosol water uptake in wintertime haze
Jing Duan, Ru-Jin Huang, Ying Wang, Wei Xu, Haobin Zhong, Chunshui Lin, Wei Huang, Yifang Gu, Jurgita Ovadnevaite, Darius Ceburnis, and Colin O'Dowd
Atmos. Chem. Phys., 24, 7687–7698, https://doi.org/10.5194/acp-24-7687-2024,https://doi.org/10.5194/acp-24-7687-2024, 2024
Short summary
In situ measurement of organic aerosol molecular markers in urban Hong Kong during a summer period: temporal variations and source apportionment
Hongyong Li, Xiaopu Lyu, Likun Xue, Yunxi Huo, Dawen Yao, Haoxian Lu, and Hai Guo
Atmos. Chem. Phys., 24, 7085–7100, https://doi.org/10.5194/acp-24-7085-2024,https://doi.org/10.5194/acp-24-7085-2024, 2024
Short summary
Technical note: Determining chemical composition of atmospheric single particles by a standard-free mass calibration algorithm
Shao Shi, Jinghao Zhai, Xin Yang, Yechun Ruan, Yuanlong Huang, Xujian Chen, Antai Zhang, Jianhuai Ye, Guomao Zheng, Baohua Cai, Yaling Zeng, Yixiang Wang, Chunbo Xing, Yujie Zhang, Tzung-May Fu, Lei Zhu, Huizhong Shen, and Chen Wang
Atmos. Chem. Phys., 24, 7001–7012, https://doi.org/10.5194/acp-24-7001-2024,https://doi.org/10.5194/acp-24-7001-2024, 2024
Short summary
Different formation pathways of nitrogen-containing organic compounds in aerosols and fog water in northern China
Wei Sun, Xiaodong Hu, Yuzhen Fu, Guohua Zhang, Yujiao Zhu, Xinfeng Wang, Caiqing Yan, Likun Xue, He Meng, Bin Jiang, Yuhong Liao, Xinming Wang, Ping'an Peng, and Xinhui Bi
Atmos. Chem. Phys., 24, 6987–6999, https://doi.org/10.5194/acp-24-6987-2024,https://doi.org/10.5194/acp-24-6987-2024, 2024
Short summary
Impact of weather patterns and meteorological factors on PM2.5 and O3 responses to the COVID-19 lockdown in China
Fuzhen Shen, Michaela I. Hegglin, and Yue Yuan
Atmos. Chem. Phys., 24, 6539–6553, https://doi.org/10.5194/acp-24-6539-2024,https://doi.org/10.5194/acp-24-6539-2024, 2024
Short summary

Cited articles

Altieri, K. E., Turpin, B. J., and Seitzinger, S. P.: Composition of Dissolved Organic Nitrogen in Continental Precipitation Investigated by Ultra-High Resolution FT-ICR Mass Spectrometry, Environ. Sci. Technol., 43, 6950–6955, https://doi.org/10.1021/es9007849, 2009. 
Andreae, M. O. and Gelencsér, A.: Black carbon or brown carbon? The nature of light-absorbing carbonaceous aerosols, Atmos. Chem. Phys., 6, 3131–3148, https://doi.org/10.5194/acp-6-3131-2006, 2006. 
Bones, D. L., Henricksen, D. K., Mang, S. A., Gonsior, M., Bateman, A. P., Nguyen, T. B., Cooper, W. J., and Nizkorodov, S. A.: Appearance of strong absorbers and fluorophores in limonene-O3 secondary organic aerosol due to NH4+-mediated chemical aging over long time scales, J. Geophys. Res.-Atmos., 115, D05203, https://doi.org/10.1029/2009jd012864, 2010. 
Cape, J. N., Cornell, S. E., Jickells, T. D., and Nemitz, E.: Organic nitrogen in the atmosphere – Where does it come from? A review of sources and methods, Atmos. Res., 102, 30–48, https://doi.org/10.1016/j.atmosres.2011.07.009, 2011. 
Chen, Y. F., Ge, X. L., Chen, H., Xie, X. C., Chen, Y. T., Wang, J. F., Ye, Z. L., Bao, M. Y., Zhang, Y. L., and Chen, M. D.: Seasonal light absorption properties of water-soluble brown carbon in atmospheric fine particles in Nanjing, China, Atmos. Environ., 187, 230–240, https://doi.org/10.1016/j.atmosenv.2018.06.002, 2018. 
Download
Short summary
Seasonal atmospheric processing of NOCs was investigated using single-particle mass spectrometry in urban Guangzhou. The abundance of NOCs was found to be strongly enhanced by internal mixing with photochemically produced secondary oxidized organics. A multiple linear regression analysis and a positive matrix factorization analysis were performed to predict the relative abundance of NOCs. More than 70 % of observed NOCs could be well explained by oxidized organics and ammonium.
Altmetrics
Final-revised paper
Preprint