Articles | Volume 18, issue 5
https://doi.org/10.5194/acp-18-3101-2018
https://doi.org/10.5194/acp-18-3101-2018
Research article
 | 
05 Mar 2018
Research article |  | 05 Mar 2018

Lower tropospheric ozone over India and its linkage to the South Asian monsoon

Xiao Lu, Lin Zhang, Xiong Liu, Meng Gao, Yuanhong Zhao, and Jingyuan Shao

Related authors

Measurement report: Nocturnal subsidence behind the cold front enhances surface particulate matter in plains regions: observations from the mobile multi-lidar system
Yiming Wang, Haolin Wang, Yujie Qin, Xinqi Xu, Guowen He, Nanxi Liu, Shengjie Miao, Xiao Lu, Haichao Wang, and Shaojia Fan
Atmos. Chem. Phys., 24, 2267–2285, https://doi.org/10.5194/acp-24-2267-2024,https://doi.org/10.5194/acp-24-2267-2024, 2024
Short summary
Measurement report: Assessing the impacts of emission uncertainty on aerosol optical properties and radiative forcing from biomass burning in peninsular Southeast Asia
Yinbao Jin, Yiming Liu, Xiao Lu, Xiaoyang Chen, Ao Shen, Haofan Wang, Yinping Cui, Yifei Xu, Siting Li, Jian Liu, Ming Zhang, Yingying Ma, and Qi Fan
Atmos. Chem. Phys., 24, 367–395, https://doi.org/10.5194/acp-24-367-2024,https://doi.org/10.5194/acp-24-367-2024, 2024
Short summary
Nighttime ozone in the lower boundary layer: insights from 3-year tower-based measurements in South China and regional air quality modeling
Guowen He, Cheng He, Haofan Wang, Xiao Lu, Chenglei Pei, Xiaonuan Qiu, Chenxi Liu, Yiming Wang, Nanxi Liu, Jinpu Zhang, Lei Lei, Yiming Liu, Haichao Wang, Tao Deng, Qi Fan, and Shaojia Fan
Atmos. Chem. Phys., 23, 13107–13124, https://doi.org/10.5194/acp-23-13107-2023,https://doi.org/10.5194/acp-23-13107-2023, 2023
Short summary
MEIAT-CMAQ v1.0: A Modular Emission Inventory Allocation Tool for Community Multiscale Air Quality Model Version 1.0
Haofan Wang, Jiaxin Qiu, Yiming Liu, Qi Fan, Xiao Lu, Yang Zhang, Kai Wu, Ao Shen, Yifei Xu, Yinbao Jin, Yuqi Zhu, Jiayin Sun, and Haolin Wang
EGUsphere, https://doi.org/10.5194/egusphere-2023-1309,https://doi.org/10.5194/egusphere-2023-1309, 2023
Preprint withdrawn
Short summary
Variation and trend of nitrate radical reactivity towards volatile organic compounds in Beijing, China
Hejun Hu, Haichao Wang, Keding Lu, Jie Wang, Zelong Zheng, Xuezhen Xu, Tianyu Zhai, Xiaorui Chen, Xiao Lu, Wenxing Fu, Xin Li, Limin Zeng, Min Hu, Yuanhang Zhang, and Shaojia Fan
Atmos. Chem. Phys., 23, 8211–8223, https://doi.org/10.5194/acp-23-8211-2023,https://doi.org/10.5194/acp-23-8211-2023, 2023
Short summary

Related subject area

Subject: Gases | Research Activity: Atmospheric Modelling and Data Analysis | Altitude Range: Troposphere | Science Focus: Chemistry (chemical composition and reactions)
MIXv2: a long-term mosaic emission inventory for Asia (2010–2017)
Meng Li, Junichi Kurokawa, Qiang Zhang, Jung-Hun Woo, Tazuko Morikawa, Satoru Chatani, Zifeng Lu, Yu Song, Guannan Geng, Hanwen Hu, Jinseok Kim, Owen R. Cooper, and Brian C. McDonald
Atmos. Chem. Phys., 24, 3925–3952, https://doi.org/10.5194/acp-24-3925-2024,https://doi.org/10.5194/acp-24-3925-2024, 2024
Short summary
Organosulfate produced from consumption of SO3 speeds up sulfuric acid–dimethylamine atmospheric nucleation
Xiaomeng Zhang, Yongjian Lian, Shendong Tan, and Shi Yin
Atmos. Chem. Phys., 24, 3593–3612, https://doi.org/10.5194/acp-24-3593-2024,https://doi.org/10.5194/acp-24-3593-2024, 2024
Short summary
Contribution of expanded marine sulfur chemistry to the seasonal variability of dimethyl sulfide oxidation products and size-resolved sulfate aerosol
Linia Tashmim, William C. Porter, Qianjie Chen, Becky Alexander, Charles H. Fite, Christopher D. Holmes, Jeffrey R. Pierce, Betty Croft, and Sakiko Ishino
Atmos. Chem. Phys., 24, 3379–3403, https://doi.org/10.5194/acp-24-3379-2024,https://doi.org/10.5194/acp-24-3379-2024, 2024
Short summary
Spatial disparities of ozone pollution in the Sichuan Basin spurred by extreme, hot weather
Nan Wang, Yunsong Du, Dongyang Chen, Haiyan Meng, Xi Chen, Li Zhou, Guangming Shi, Yu Zhan, Miao Feng, Wei Li, Mulan Chen, Zhenliang Li, and Fumo Yang
Atmos. Chem. Phys., 24, 3029–3042, https://doi.org/10.5194/acp-24-3029-2024,https://doi.org/10.5194/acp-24-3029-2024, 2024
Short summary
Global impacts of aviation on air quality evaluated at high resolution
Sebastian D. Eastham, Guillaume P. Chossière, Raymond L. Speth, Daniel J. Jacob, and Steven R. H. Barrett
Atmos. Chem. Phys., 24, 2687–2703, https://doi.org/10.5194/acp-24-2687-2024,https://doi.org/10.5194/acp-24-2687-2024, 2024
Short summary

Cited articles

Beig, G. and Brasseur, G. P.: Influence of anthropogenic emissions on tropospheric ozone and its precursors over the Indian tropical region during a monsoon, Geophys. Res. Lett., 33, L07808, https://doi.org/10.1029/2005gl024949, 2006. 
Beig, G., Gunthe, S., and Jadhav, D. B.: Simultaneous measurements of ozone and its precursors on a diurnal scale at a semi urban site in India, J. Atmos. Chem., 57, 239–253, https://doi.org/10.1007/s10874-007-9068-8, 2007. 
Bey, I., Jacob, D. J., Yantosca, R. M., Logan, J. A., Field, B. D., Fiore, A. M., Li, Q., Liu, H. Y., Mickley, L. J., and Schultz, M. G.: Global modeling of tropospheric chemistry with assimilated meteorology: Model description and evaluation, J. Geophys. Res., 106, 23073–23095, https://doi.org/10.1029/2001jd000807, 2001. 
Bhattacharjee, P. S., Singh, R. P., and Nédélec, P.: Vertical profiles of carbon monoxide and ozone from MOZAIC aircraft over Delhi, India during 2003–2005, Meteorol. Atmos. Phys., 127, 229–240, https://doi.org/10.1007/s00703-014-0349-x, 2015.