Articles | Volume 17, issue 22
https://doi.org/10.5194/acp-17-13891-2017
https://doi.org/10.5194/acp-17-13891-2017
Research article
 | 
22 Nov 2017
Research article |  | 22 Nov 2017

Insight into the in-cloud formation of oxalate based on in situ measurement by single particle mass spectrometry

Guohua Zhang, Qinhao Lin, Long Peng, Yuxiang Yang, Yuzhen Fu, Xinhui Bi, Mei Li, Duohong Chen, Jianxin Chen, Zhang Cai, Xinming Wang, Ping'an Peng, Guoying Sheng, and Zhen Zhou

Related authors

Different formation pathways of nitrogen-containing organic compounds in aerosols and fog water in northern China
Wei Sun, Xiaodong Hu, Yuzhen Fu, Guohua Zhang, Yujiao Zhu, Xinfeng Wang, Caiqing Yan, Likun Xue, He Meng, Bin Jiang, Yuhong Liao, Xinming Wang, Ping'an Peng, and Xinhui Bi
Atmos. Chem. Phys., 24, 6987–6999, https://doi.org/10.5194/acp-24-6987-2024,https://doi.org/10.5194/acp-24-6987-2024, 2024
Short summary
Enrichment of calcium in sea spray aerosol: insights from bulk measurements and individual particle analysis during the R/V Xuelong cruise in the summertime in Ross Sea, Antarctica
Bojiang Su, Xinhui Bi, Zhou Zhang, Yue Liang, Congbo Song, Tao Wang, Yaohao Hu, Lei Li, Zhen Zhou, Jinpei Yan, Xinming Wang, and Guohua Zhang
Atmos. Chem. Phys., 23, 10697–10711, https://doi.org/10.5194/acp-23-10697-2023,https://doi.org/10.5194/acp-23-10697-2023, 2023
Short summary
Seasonal variation of aerosol iron solubility in coarse and fine particles at an inland city in northwestern China
Huanhuan Zhang, Rui Li, Chengpeng Huang, Xiaofei Li, Shuwei Dong, Fu Wang, Tingting Li, Yizhu Chen, Guohua Zhang, Yan Ren, Qingcai Chen, Ru-jin Huang, Siyu Chen, Tao Xue, Xinming Wang, and Mingjin Tang
Atmos. Chem. Phys., 23, 3543–3559, https://doi.org/10.5194/acp-23-3543-2023,https://doi.org/10.5194/acp-23-3543-2023, 2023
Short summary
A comprehensive study about the in-cloud processing of nitrate through coupled measurements of individual cloud residuals and cloud water
Guohua Zhang, Xiaodong Hu, Wei Sun, Yuxiang Yang, Ziyong Guo, Yuzhen Fu, Haichao Wang, Shengzhen Zhou, Lei Li, Mingjin Tang, Zongbo Shi, Duohong Chen, Xinhui Bi, and Xinming Wang
Atmos. Chem. Phys., 22, 9571–9582, https://doi.org/10.5194/acp-22-9571-2022,https://doi.org/10.5194/acp-22-9571-2022, 2022
Short summary
Technical Note: Bioaerosol identification by wide particle size range single particle mass spectrometry
Xuan Li, Lei Li, Zeming Zhuo, Guohua Zhang, Xubing Du, Xue Li, Zhengxu Huang, Zhen Zhou, and Zhi Cheng
EGUsphere, https://doi.org/10.5194/egusphere-2022-598,https://doi.org/10.5194/egusphere-2022-598, 2022
Preprint archived
Short summary

Related subject area

Subject: Aerosols | Research Activity: Field Measurements | Altitude Range: Troposphere | Science Focus: Chemistry (chemical composition and reactions)
Measurement report: Size-resolved secondary organic aerosol formation modulated by aerosol water uptake in wintertime haze
Jing Duan, Ru-Jin Huang, Ying Wang, Wei Xu, Haobin Zhong, Chunshui Lin, Wei Huang, Yifang Gu, Jurgita Ovadnevaite, Darius Ceburnis, and Colin O'Dowd
Atmos. Chem. Phys., 24, 7687–7698, https://doi.org/10.5194/acp-24-7687-2024,https://doi.org/10.5194/acp-24-7687-2024, 2024
Short summary
In situ measurement of organic aerosol molecular markers in urban Hong Kong during a summer period: temporal variations and source apportionment
Hongyong Li, Xiaopu Lyu, Likun Xue, Yunxi Huo, Dawen Yao, Haoxian Lu, and Hai Guo
Atmos. Chem. Phys., 24, 7085–7100, https://doi.org/10.5194/acp-24-7085-2024,https://doi.org/10.5194/acp-24-7085-2024, 2024
Short summary
Technical note: Determining chemical composition of atmospheric single particles by a standard-free mass calibration algorithm
Shao Shi, Jinghao Zhai, Xin Yang, Yechun Ruan, Yuanlong Huang, Xujian Chen, Antai Zhang, Jianhuai Ye, Guomao Zheng, Baohua Cai, Yaling Zeng, Yixiang Wang, Chunbo Xing, Yujie Zhang, Tzung-May Fu, Lei Zhu, Huizhong Shen, and Chen Wang
Atmos. Chem. Phys., 24, 7001–7012, https://doi.org/10.5194/acp-24-7001-2024,https://doi.org/10.5194/acp-24-7001-2024, 2024
Short summary
Different formation pathways of nitrogen-containing organic compounds in aerosols and fog water in northern China
Wei Sun, Xiaodong Hu, Yuzhen Fu, Guohua Zhang, Yujiao Zhu, Xinfeng Wang, Caiqing Yan, Likun Xue, He Meng, Bin Jiang, Yuhong Liao, Xinming Wang, Ping'an Peng, and Xinhui Bi
Atmos. Chem. Phys., 24, 6987–6999, https://doi.org/10.5194/acp-24-6987-2024,https://doi.org/10.5194/acp-24-6987-2024, 2024
Short summary
Impact of weather patterns and meteorological factors on PM2.5 and O3 responses to the COVID-19 lockdown in China
Fuzhen Shen, Michaela I. Hegglin, and Yue Yuan
Atmos. Chem. Phys., 24, 6539–6553, https://doi.org/10.5194/acp-24-6539-2024,https://doi.org/10.5194/acp-24-6539-2024, 2024
Short summary

Cited articles

Bi, X. H., Zhang, G. H., Li, L., Wang, X. M., Li, M., Sheng, G. Y., Fu, J. M., and Zhou, Z.: Mixing state of biomass burning particles by single particle aerosol mass spectrometer in the urban area of PRD, China, Atmos. Environ., 45, 3447–3453, https://doi.org/10.1016/j.atmosenv.2011.03.034, 2011.
Bi, X. H., Lin, Q. H., Peng, L., Zhang, G. H., Wang, X. M., Brechtel, F. J., Chen, D. H., Li, M., Peng, P. A., Sheng, G. Y., and Zhou, Z.: In situ detection of the chemistry of individual fog droplet residues in the Pearl River Delta region, China, J. Geophys. Res.-Atmos., 121, 9105–9116, https://doi.org/10.1002/2016JD024886, 2016.
Carlton, A. G., Turpin, B. J., Lim, H. J., Altieri, K. E., and Seitzinger, S.: Link between isoprene and secondary organic aerosol (SOA): Pyruvic acid oxidation yields low volatility organic acids in clouds, Geophys. Res. Lett., 33, L06822, https://doi.org/10.1029/2005gl025374, 2006.
Carlton, A. G., Turpin, B. J., Altieri, K. E., Seitzinger, S., Reff, A., Lim, H. J., and Ervens, B.: Atmospheric oxalic acid and SOA production from glyoxal: Results of aqueous photooxidation experiments, Atmos. Environ., 41, 7588–7602, https://doi.org/10.1016/j.atmosenv.2007.05.035, 2007.
Cheng, C., Li, M., Chan, C. K., Tong, H., Chen, C., Chen, D., Wu, D., Li, L., Wu, C., Cheng, P., Gao, W., Huang, Z., Li, X., Zhang, Z., Fu, Z., Bi, Y., and Zhou, Z.: Mixing state of oxalic acid containing particles in the rural area of Pearl River Delta, China: implications for the formation mechanism of oxalic acid, Atmos. Chem. Phys., 17, 9519–9533, https://doi.org/10.5194/acp-17-9519-2017, 2017.
Short summary
We first reported the size-resolved mixing state of oxalate in the cloud droplet residual, the cloud interstitial, and cloud-free particles by single particle mass spectrometry. Individual particle analysis provides unique insight into the formation and evolution of oxalate during in-cloud processing. The data show that in-cloud aqueous reactions dramatically improved the formation of oxalate from organic acids that were strongly associated with the aged biomass burning particles.
Altmetrics
Final-revised paper
Preprint