Articles | Volume 17, issue 22
https://doi.org/10.5194/acp-17-13891-2017
https://doi.org/10.5194/acp-17-13891-2017
Research article
 | 
22 Nov 2017
Research article |  | 22 Nov 2017

Insight into the in-cloud formation of oxalate based on in situ measurement by single particle mass spectrometry

Guohua Zhang, Qinhao Lin, Long Peng, Yuxiang Yang, Yuzhen Fu, Xinhui Bi, Mei Li, Duohong Chen, Jianxin Chen, Zhang Cai, Xinming Wang, Ping'an Peng, Guoying Sheng, and Zhen Zhou

Related authors

Enrichment of calcium in sea spray aerosol through bulk measurements and individual particle analysis during the R/V Xuelong cruise over the Ross Sea, Antarctica
Bojiang Su, Xinhui Bi, Zhou Zhang, Yue Liang, Congbo Song, Tao Wang, Yaohao Hu, Lei Li, Zhen Zhou, Jinpei Yan, Xinming Wang, and Guohua Zhang
EGUsphere, https://doi.org/10.5194/egusphere-2023-322,https://doi.org/10.5194/egusphere-2023-322, 2023
Short summary
Seasonal variation of aerosol iron solubility in coarse and fine particles at an inland city in northwestern China
Huanhuan Zhang, Rui Li, Chengpeng Huang, Xiaofei Li, Shuwei Dong, Fu Wang, Tingting Li, Yizhu Chen, Guohua Zhang, Yan Ren, Qingcai Chen, Ru-jin Huang, Siyu Chen, Tao Xue, Xinming Wang, and Mingjin Tang
Atmos. Chem. Phys., 23, 3543–3559, https://doi.org/10.5194/acp-23-3543-2023,https://doi.org/10.5194/acp-23-3543-2023, 2023
Short summary
A comprehensive study about the in-cloud processing of nitrate through coupled measurements of individual cloud residuals and cloud water
Guohua Zhang, Xiaodong Hu, Wei Sun, Yuxiang Yang, Ziyong Guo, Yuzhen Fu, Haichao Wang, Shengzhen Zhou, Lei Li, Mingjin Tang, Zongbo Shi, Duohong Chen, Xinhui Bi, and Xinming Wang
Atmos. Chem. Phys., 22, 9571–9582, https://doi.org/10.5194/acp-22-9571-2022,https://doi.org/10.5194/acp-22-9571-2022, 2022
Short summary
Technical Note: Bioaerosol identification by wide particle size range single particle mass spectrometry
Xuan Li, Lei Li, Zeming Zhuo, Guohua Zhang, Xubing Du, Xue Li, Zhengxu Huang, Zhen Zhou, and Zhi Cheng
EGUsphere, https://doi.org/10.5194/egusphere-2022-598,https://doi.org/10.5194/egusphere-2022-598, 2022
Preprint archived
Short summary
The optical properties and in-situ observational evidence for the formation of brown carbon in clouds
Ziyong Guo, Yuxiang Yang, Xiaodong Hu, Xiaocong Peng, Yuzhen Fu, Wei Sun, Guohua Zhang, Duohong Chen, Xinhui Bi, Xinming Wang, and Ping'an Peng
Atmos. Chem. Phys., 22, 4827–4839, https://doi.org/10.5194/acp-22-4827-2022,https://doi.org/10.5194/acp-22-4827-2022, 2022
Short summary

Related subject area

Subject: Aerosols | Research Activity: Field Measurements | Altitude Range: Troposphere | Science Focus: Chemistry (chemical composition and reactions)
Multiple pathways for the formation of secondary organic aerosol in the North China Plain in summer
Yifang Gu, Ru-Jin Huang, Jing Duan, Wei Xu, Chunshui Lin, Haobin Zhong, Ying Wang, Haiyan Ni, Quan Liu, Ruiguang Xu, Litao Wang, and Yong Jie Li
Atmos. Chem. Phys., 23, 5419–5433, https://doi.org/10.5194/acp-23-5419-2023,https://doi.org/10.5194/acp-23-5419-2023, 2023
Short summary
Insights into characteristics and formation mechanisms of secondary organic aerosols in the Guangzhou urban area
Miaomiao Zhai, Ye Kuang, Li Liu, Yao He, Biao Luo, Wanyun Xu, Jiangchuan Tao, Yu Zou, Fei Li, Changqin Yin, Chunhui Li, Hanbing Xu, and Xuejiao Deng
Atmos. Chem. Phys., 23, 5119–5133, https://doi.org/10.5194/acp-23-5119-2023,https://doi.org/10.5194/acp-23-5119-2023, 2023
Short summary
An attribution of the low single-scattering albedo of biomass burning aerosol over the southeastern Atlantic
Amie Dobracki, Paquita Zuidema, Steven G. Howell, Pablo Saide, Steffen Freitag, Allison C. Aiken, Sharon P. Burton, Arthur J. Sedlacek III, Jens Redemann, and Robert Wood
Atmos. Chem. Phys., 23, 4775–4799, https://doi.org/10.5194/acp-23-4775-2023,https://doi.org/10.5194/acp-23-4775-2023, 2023
Short summary
Measurement report: Rapid changes of chemical characteristics and health risks for highly time resolved trace elements in PM2.5 in a typical industrial city in response to stringent clean air actions
Rui Li, Yining Gao, Yubao Chen, Meng Peng, Weidong Zhao, Gehui Wang, and Jiming Hao
Atmos. Chem. Phys., 23, 4709–4726, https://doi.org/10.5194/acp-23-4709-2023,https://doi.org/10.5194/acp-23-4709-2023, 2023
Short summary
Measurement report: Summertime fluorescence characteristics of atmospheric water-soluble organic carbon in the marine boundary layer of the western Arctic Ocean
Jinyoung Jung, Yuzo Miyazaki, Jin Hur, Yun Kyung Lee, Mi Hae Jeon, Youngju Lee, Kyoung-Ho Cho, Hyun Young Chung, Kitae Kim, Jung-Ok Choi, Catherine Lalande, Joo-Hong Kim, Taejin Choi, Young Jun Yoon, Eun Jin Yang, and Sung-Ho Kang
Atmos. Chem. Phys., 23, 4663–4684, https://doi.org/10.5194/acp-23-4663-2023,https://doi.org/10.5194/acp-23-4663-2023, 2023
Short summary

Cited articles

Bi, X. H., Zhang, G. H., Li, L., Wang, X. M., Li, M., Sheng, G. Y., Fu, J. M., and Zhou, Z.: Mixing state of biomass burning particles by single particle aerosol mass spectrometer in the urban area of PRD, China, Atmos. Environ., 45, 3447–3453, https://doi.org/10.1016/j.atmosenv.2011.03.034, 2011.
Bi, X. H., Lin, Q. H., Peng, L., Zhang, G. H., Wang, X. M., Brechtel, F. J., Chen, D. H., Li, M., Peng, P. A., Sheng, G. Y., and Zhou, Z.: In situ detection of the chemistry of individual fog droplet residues in the Pearl River Delta region, China, J. Geophys. Res.-Atmos., 121, 9105–9116, https://doi.org/10.1002/2016JD024886, 2016.
Carlton, A. G., Turpin, B. J., Lim, H. J., Altieri, K. E., and Seitzinger, S.: Link between isoprene and secondary organic aerosol (SOA): Pyruvic acid oxidation yields low volatility organic acids in clouds, Geophys. Res. Lett., 33, L06822, https://doi.org/10.1029/2005gl025374, 2006.
Carlton, A. G., Turpin, B. J., Altieri, K. E., Seitzinger, S., Reff, A., Lim, H. J., and Ervens, B.: Atmospheric oxalic acid and SOA production from glyoxal: Results of aqueous photooxidation experiments, Atmos. Environ., 41, 7588–7602, https://doi.org/10.1016/j.atmosenv.2007.05.035, 2007.
Cheng, C., Li, M., Chan, C. K., Tong, H., Chen, C., Chen, D., Wu, D., Li, L., Wu, C., Cheng, P., Gao, W., Huang, Z., Li, X., Zhang, Z., Fu, Z., Bi, Y., and Zhou, Z.: Mixing state of oxalic acid containing particles in the rural area of Pearl River Delta, China: implications for the formation mechanism of oxalic acid, Atmos. Chem. Phys., 17, 9519–9533, https://doi.org/10.5194/acp-17-9519-2017, 2017.
Short summary
We first reported the size-resolved mixing state of oxalate in the cloud droplet residual, the cloud interstitial, and cloud-free particles by single particle mass spectrometry. Individual particle analysis provides unique insight into the formation and evolution of oxalate during in-cloud processing. The data show that in-cloud aqueous reactions dramatically improved the formation of oxalate from organic acids that were strongly associated with the aged biomass burning particles.
Altmetrics
Final-revised paper
Preprint