Articles | Volume 14, issue 12
Atmos. Chem. Phys., 14, 6089–6101, 2014
https://doi.org/10.5194/acp-14-6089-2014
Atmos. Chem. Phys., 14, 6089–6101, 2014
https://doi.org/10.5194/acp-14-6089-2014
Research article
20 Jun 2014
Research article | 20 Jun 2014

Variations of ground-level O3 and its precursors in Beijing in summertime between 2005 and 2011

Q. Zhang et al.

Related authors

Formation and impacts of nitryl chloride in Pearl River Delta
Haichao Wang, Bin Yuan, E Zheng, Xiaoxiao Zhang, Jie Wang, Keding Lu, Chenshuo Ye, Lei Yang, Shan Huang, Weiwei Hu, Suxia Yang, Yuwen Peng, Jipeng Qi, Sihang Wang, Xianjun He, Yubin Chen, Tiange Li, Wenjie Wang, Yibo Huangfu, Xiaobing Li, Mingfu Cai, Xuemei Wang, and Min Shao
Atmos. Chem. Phys. Discuss., https://doi.org/10.5194/acp-2022-408,https://doi.org/10.5194/acp-2022-408, 2022
Preprint under review for ACP
Short summary
Oxygenated volatile organic compounds (VOCs) as significant but varied contributors to VOC emissions from vehicles
Sihang Wang, Bin Yuan, Caihong Wu, Chaomin Wang, Tiange Li, Xianjun He, Yibo Huangfu, Jipeng Qi, Xiao-Bing Li, Qing'e Sha, Manni Zhu, Shengrong Lou, Hongli Wang, Thomas Karl, Martin Graus, Zibing Yuan, and Min Shao
Atmos. Chem. Phys., 22, 9703–9720, https://doi.org/10.5194/acp-22-9703-2022,https://doi.org/10.5194/acp-22-9703-2022, 2022
Short summary
Budget of nitrous acid (HONO) at an urban site in the fall season of Guangzhou, China
Yihang Yu, Peng Cheng, Huirong Li, Wenda Yang, Baobin Han, Wei Song, Weiwei Hu, Xinming Wang, Bin Yuan, Min Shao, Zhijiong Huang, Zhen Li, Junyu Zheng, Haichao Wang, and Xiaofang Yu
Atmos. Chem. Phys., 22, 8951–8971, https://doi.org/10.5194/acp-22-8951-2022,https://doi.org/10.5194/acp-22-8951-2022, 2022
Short summary
Contribution of marine biological emissions to gaseous methylamines in the atmosphere: an emission inventory based on satellite data
Qi Zhang, Shiguo Jia, Weihua Chen, Jingying Mao, Liming Yang, Padmaja Krishnan, Sayantan Sarkar, Min Shao, and Xuemei Wang
Atmos. Chem. Phys. Discuss., https://doi.org/10.5194/acp-2022-394,https://doi.org/10.5194/acp-2022-394, 2022
Preprint under review for ACP
Short summary
Measurement report: Distinct size dependence and diurnal variation in organic aerosol hygroscopicity, volatility, and cloud condensation nuclei activity at a rural site in the Pearl River Delta (PRD) region, China
Mingfu Cai, Shan Huang, Baoling Liang, Qibin Sun, Li Liu, Bin Yuan, Min Shao, Weiwei Hu, Wei Chen, Qicong Song, Wei Li, Yuwen Peng, Zelong Wang, Duohong Chen, Haobo Tan, Hanbin Xu, Fei Li, Xuejiao Deng, Tao Deng, Jiaren Sun, and Jun Zhao
Atmos. Chem. Phys., 22, 8117–8136, https://doi.org/10.5194/acp-22-8117-2022,https://doi.org/10.5194/acp-22-8117-2022, 2022
Short summary

Related subject area

Subject: Gases | Research Activity: Field Measurements | Altitude Range: Troposphere | Science Focus: Chemistry (chemical composition and reactions)
Tropical peat fire emissions: 2019 field measurements in Sumatra and Borneo and synthesis with previous studies
Robert J. Yokelson, Bambang H. Saharjo, Chelsea E. Stockwell, Erianto I. Putra, Thilina Jayarathne, Acep Akbar, Israr Albar, Donald R. Blake, Laura L. B. Graham, Agus Kurniawan, Simone Meinardi, Diah Ningrum, Ati D. Nurhayati, Asmadi Saad, Niken Sakuntaladewi, Eko Setianto, Isobel J. Simpson, Elizabeth A. Stone, Sigit Sutikno, Andri Thomas, Kevin C. Ryan, and Mark A. Cochrane
Atmos. Chem. Phys., 22, 10173–10194, https://doi.org/10.5194/acp-22-10173-2022,https://doi.org/10.5194/acp-22-10173-2022, 2022
Short summary
Sulfuric acid in the Amazon basin: measurements and evaluation of existing sulfuric acid proxies
Deanna C. Myers, Saewung Kim, Steven Sjostedt, Alex B. Guenther, Roger Seco, Oscar Vega Bustillos, Julio Tota, Rodrigo A. F. Souza, and James N. Smith
Atmos. Chem. Phys., 22, 10061–10076, https://doi.org/10.5194/acp-22-10061-2022,https://doi.org/10.5194/acp-22-10061-2022, 2022
Short summary
Seasonal variation in oxygenated organic molecules in urban Beijing and their contribution to secondary organic aerosol
Yishuo Guo, Chao Yan, Yuliang Liu, Xiaohui Qiao, Feixue Zheng, Ying Zhang, Ying Zhou, Chang Li, Xiaolong Fan, Zhuohui Lin, Zemin Feng, Yusheng Zhang, Penggang Zheng, Linhui Tian, Wei Nie, Zhe Wang, Dandan Huang, Kaspar R. Daellenbach, Lei Yao, Lubna Dada, Federico Bianchi, Jingkun Jiang, Yongchun Liu, Veli-Matti Kerminen, and Markku Kulmala
Atmos. Chem. Phys., 22, 10077–10097, https://doi.org/10.5194/acp-22-10077-2022,https://doi.org/10.5194/acp-22-10077-2022, 2022
Short summary
Oxygenated volatile organic compounds (VOCs) as significant but varied contributors to VOC emissions from vehicles
Sihang Wang, Bin Yuan, Caihong Wu, Chaomin Wang, Tiange Li, Xianjun He, Yibo Huangfu, Jipeng Qi, Xiao-Bing Li, Qing'e Sha, Manni Zhu, Shengrong Lou, Hongli Wang, Thomas Karl, Martin Graus, Zibing Yuan, and Min Shao
Atmos. Chem. Phys., 22, 9703–9720, https://doi.org/10.5194/acp-22-9703-2022,https://doi.org/10.5194/acp-22-9703-2022, 2022
Short summary
The impacts of wildfires on ozone production and boundary layer dynamics in California's Central Valley
Keming Pan and Ian C. Faloona
Atmos. Chem. Phys., 22, 9681–9702, https://doi.org/10.5194/acp-22-9681-2022,https://doi.org/10.5194/acp-22-9681-2022, 2022
Short summary

Cited articles

Ammar, R., Monge, M. E., George, C., and D'Anna, B.: Photoenhanced NO2 loss on simulated urban grime, Chemphyschem., 11, 3956–3961, 2010.
Atkinson, R. and Arey, J.: Atmospheric Degradation of Volatile Organic Compounds, Chem. Rev., 103, 4605–4638, 2003.
Barletta, B., Meinardi, S., Sherwood Rowland, F., Chan, C.-Y., Wang, X., Zou, S., Yin Chan, L., and Blake, D. R.: Volatile organic compounds in 43 Chinese cities, Atmos. Environ., 39, 5979–5990, 2005.
Cai, C., Geng, F., Tie, X., Yu, Q., and An, J.: Characteristics and source apportionment of VOCs measured in Shanghai, China, Atmos. Environ., 44, 5005–5014, 2010.
Chang, C.-C., Chen, T.-Y., Lin, C.-Y., Yuan, C.-S., and Liu, S.-C.: Effects of reactive hydrocarbons on ozone formation in southern Taiwan, Atmos. Environ., 39, 2867–2878, 2005.
Download
Altmetrics
Final-revised paper
Preprint