Articles | Volume 14, issue 12
https://doi.org/10.5194/acp-14-6089-2014
https://doi.org/10.5194/acp-14-6089-2014
Research article
 | 
20 Jun 2014
Research article |  | 20 Jun 2014

Variations of ground-level O3 and its precursors in Beijing in summertime between 2005 and 2011

Q. Zhang, B. Yuan, M. Shao, X. Wang, S. Lu, K. Lu, M. Wang, L. Chen, C.-C. Chang, and S. C. Liu

Related authors

Measuring and modelling investigation of the Net Photochemical Ozone Production Rate via an improved dual-channel reaction chamber technique
Yixin Hao, Jun Zhou, Jieping Zhou, Yan Wang, Suxia Yang, Yibo Huangfu, Xiaobing Li, Chunsheng Zhang, Aiming Liu, Yanfeng Wu, Shuchun Yang, Yuwen Peng, Jipeng Qi, Xianjun He, Xin Song, Yubin Chen, Bin Yuan, and Min Shao
Atmos. Chem. Phys. Discuss., https://doi.org/10.5194/acp-2022-823,https://doi.org/10.5194/acp-2022-823, 2023
Preprint under review for ACP
Short summary
Evolution of Organic Carbon in the Laboratory Oxidation of Biomass Burning Emissions
Kevin John Nihill, Matthew M. Coggon, Christopher Y. Lim, Abigail R. Koss, Bin Yuan, Jordan E. Krechmer, Kanako Sekimoto, Jose-Luis Jimenez, Joost de Gouw, Christopher D. Cappa, Colette L. Heald, Carsten Warneke, and Jesse H. Kroll
Atmos. Chem. Phys. Discuss., https://doi.org/10.5194/acp-2022-857,https://doi.org/10.5194/acp-2022-857, 2023
Preprint under review for ACP
Short summary
Impact of aging on the sources, volatility, and viscosity of organic aerosols in Chinese outflows
Tingting Feng, Yingkun Wang, Weiwei Hu, Ming Zhu, Wei Song, Wei Chen, Yanyan Sang, Zheng Fang, Wei Deng, Hua Fang, Xu Yu, Cheng Wu, Bin Yuan, Shan Huang, Min Shao, Xiaofeng Huang, Lingyan He, Young Ro Lee, Lewis Gregory Huey, Francesco Canonaco, Andre S. H. Prevot, and Xinming Wang
Atmos. Chem. Phys., 23, 611–636, https://doi.org/10.5194/acp-23-611-2023,https://doi.org/10.5194/acp-23-611-2023, 2023
Short summary
The Important Contribution of Secondary Formation and Biomass Burning to Oxidized Organic Nitrogen (OON) in a Polluted Urban Area: Insights from In Situ FIGAERO-CIMS Measurements
Yiyu Cai, Chenshuo Ye, Wei Chen, Weiwei Hu, Wei Song, Yuwen Peng, Shan Huang, Jipeng Qi, Sihang Wang, Chaomin Wang, Caihong Wu, Zelong Wang, Baolin Wang, Xiaofeng Huang, Lingyan He, Sasho Gligorovski, Bin Yuan, Min Shao, and Xinming Wang
Atmos. Chem. Phys. Discuss., https://doi.org/10.5194/acp-2023-8,https://doi.org/10.5194/acp-2023-8, 2023
Preprint under review for ACP
Short summary
Measurement Report: Wintertime new particle formation in the rural area of North China Plain: influencing factors and possible formation mechanism
Juan Hong, Min Tang, Qiaoqiao Wang, Nan Ma, Shaowen Zhu, Shaobin Zhang, Xihao Pan, Linhong Xie, Guo Li, Uwe Kuhn, Chao Yan, Jiangchuan Tao, Ye Kuang, Yao He, Wanyun Xu, Runlong Cai, Yaqing Zhou, Zhibin Wang, Guangsheng Zhou, Bin Yuan, Yafang Cheng, and Hang Su
Atmos. Chem. Phys. Discuss., https://doi.org/10.5194/acp-2022-784,https://doi.org/10.5194/acp-2022-784, 2022
Preprint under review for ACP
Short summary

Related subject area

Subject: Gases | Research Activity: Field Measurements | Altitude Range: Troposphere | Science Focus: Chemistry (chemical composition and reactions)
Real-time measurements of non-methane volatile organic compounds in the central Indo-Gangetic basin, Lucknow, India: source characterisation and their role in O3 and secondary organic aerosol formation
Vaishali Jain, Nidhi Tripathi, Sachchida N. Tripathi, Mansi Gupta, Lokesh K. Sahu, Vishnu Murari, Sreenivas Gaddamidi, Ashutosh K. Shukla, and Andre S. H. Prevot
Atmos. Chem. Phys., 23, 3383–3408, https://doi.org/10.5194/acp-23-3383-2023,https://doi.org/10.5194/acp-23-3383-2023, 2023
Short summary
Measurement report: Production and loss of atmospheric formaldehyde at a suburban site of Shanghai in summertime
Yizhen Wu, Juntao Huo, Gan Yang, Yuwei Wang, Lihong Wang, Shijian Wu, Lei Yao, Qingyan Fu, and Lin Wang
Atmos. Chem. Phys., 23, 2997–3014, https://doi.org/10.5194/acp-23-2997-2023,https://doi.org/10.5194/acp-23-2997-2023, 2023
Short summary
Measurement report: Volatile organic compound characteristics of the different land-use types in Shanghai: spatiotemporal variation, source apportionment and impact on secondary formations of ozone and aerosol
Yu Han, Tao Wang, Rui Li, Hongbo Fu, Yusen Duan, Song Gao, Liwu Zhang, and Jianmin Chen
Atmos. Chem. Phys., 23, 2877–2900, https://doi.org/10.5194/acp-23-2877-2023,https://doi.org/10.5194/acp-23-2877-2023, 2023
Short summary
O3–precursor relationship over multiple patterns of timescale: a case study in Zibo, Shandong Province, China
Zhensen Zheng, Kangwei Li, Bo Xu, Jianping Dou, Liming Li, Guotao Zhang, Shijie Li, Chunmei Geng, Wen Yang, Merched Azzi, and Zhipeng Bai
Atmos. Chem. Phys., 23, 2649–2665, https://doi.org/10.5194/acp-23-2649-2023,https://doi.org/10.5194/acp-23-2649-2023, 2023
Short summary
High emission rates and strong temperature response make boreal wetlands a large source of isoprene and terpenes
Lejish Vettikkat, Pasi Miettinen, Angela Buchholz, Pekka Rantala, Hao Yu, Simon Schallhart, Tuukka Petäjä, Roger Seco, Elisa Männistö, Markku Kulmala, Eeva-Stiina Tuittila, Alex B. Guenther, and Siegfried Schobesberger
Atmos. Chem. Phys., 23, 2683–2698, https://doi.org/10.5194/acp-23-2683-2023,https://doi.org/10.5194/acp-23-2683-2023, 2023
Short summary

Cited articles

Ammar, R., Monge, M. E., George, C., and D'Anna, B.: Photoenhanced NO2 loss on simulated urban grime, Chemphyschem., 11, 3956–3961, 2010.
Atkinson, R. and Arey, J.: Atmospheric Degradation of Volatile Organic Compounds, Chem. Rev., 103, 4605–4638, 2003.
Barletta, B., Meinardi, S., Sherwood Rowland, F., Chan, C.-Y., Wang, X., Zou, S., Yin Chan, L., and Blake, D. R.: Volatile organic compounds in 43 Chinese cities, Atmos. Environ., 39, 5979–5990, 2005.
Cai, C., Geng, F., Tie, X., Yu, Q., and An, J.: Characteristics and source apportionment of VOCs measured in Shanghai, China, Atmos. Environ., 44, 5005–5014, 2010.
Chang, C.-C., Chen, T.-Y., Lin, C.-Y., Yuan, C.-S., and Liu, S.-C.: Effects of reactive hydrocarbons on ozone formation in southern Taiwan, Atmos. Environ., 39, 2867–2878, 2005.
Download
Altmetrics
Final-revised paper
Preprint