Articles | Volume 23, issue 13
https://doi.org/10.5194/acp-23-7635-2023
https://doi.org/10.5194/acp-23-7635-2023
Research article
 | 
13 Jul 2023
Research article |  | 13 Jul 2023

O3 and PAN in southern Tibetan Plateau determined by distinct physical and chemical processes

Wanyun Xu, Yuxuan Bian, Weili Lin, Yingjie Zhang, Yaru Wang, Zhiqiang Ma, Xiaoyi Zhang, Gen Zhang, Chunxiang Ye, and Xiaobin Xu

Related authors

Characteristics of bacterial and fungal communities and their associations with sugar compounds in atmospheric aerosols at a rural site in northern China
Mutong Niu, Shu Huang, Wei Hu, Yajie Wang, Wanyun Xu, Wan Wei, Qiang Zhang, Zihan Wang, Donghuan Zhang, Rui Jin, Libin Wu, Junjun Deng, Fangxia Shen, and Pingqing Fu
Biogeosciences, 20, 4915–4930, https://doi.org/10.5194/bg-20-4915-2023,https://doi.org/10.5194/bg-20-4915-2023, 2023
Short summary
Characterization of dust-related new particle formation events based on long-term measurement in the North China Plain
Xiaojing Shen, Junying Sun, Huizheng Che, Yangmei Zhang, Chunhong Zhou, Ke Gui, Wanyun Xu, Quan Liu, Junting Zhong, Can Xia, Xinyao Hu, Sinan Zhang, Jialing Wang, Shuo Liu, Jiayuan Lu, Aoyuan Yu, and Xiaoye Zhang
Atmos. Chem. Phys., 23, 8241–8257, https://doi.org/10.5194/acp-23-8241-2023,https://doi.org/10.5194/acp-23-8241-2023, 2023
Short summary
Measurement Report: Wintertime new particle formation in the rural area of the North China Plain – influencing factors and possible formation mechanism
Juan Hong, Min Tang, Qiaoqiao Wang, Nan Ma, Shaowen Zhu, Shaobin Zhang, Xihao Pan, Linhong Xie, Guo Li, Uwe Kuhn, Chao Yan, Jiangchuan Tao, Ye Kuang, Yao He, Wanyun Xu, Runlong Cai, Yaqing Zhou, Zhibin Wang, Guangsheng Zhou, Bin Yuan, Yafang Cheng, and Hang Su
Atmos. Chem. Phys., 23, 5699–5713, https://doi.org/10.5194/acp-23-5699-2023,https://doi.org/10.5194/acp-23-5699-2023, 2023
Short summary
Insights into characteristics and formation mechanisms of secondary organic aerosols in the Guangzhou urban area
Miaomiao Zhai, Ye Kuang, Li Liu, Yao He, Biao Luo, Wanyun Xu, Jiangchuan Tao, Yu Zou, Fei Li, Changqin Yin, Chunhui Li, Hanbing Xu, and Xuejiao Deng
Atmos. Chem. Phys., 23, 5119–5133, https://doi.org/10.5194/acp-23-5119-2023,https://doi.org/10.5194/acp-23-5119-2023, 2023
Short summary
High frequency of new particle formation events driven by summer monsoon in the central Tibetan Plateau, China
Lizi Tang, Min Hu, Dongjie Shang, Xin Fang, Jianjiong Mao, Wanyun Xu, Jiacheng Zhou, Weixiong Zhao, Yaru Wang, Chong Zhang, Yingjie Zhang, Jianlin Hu, Limin Zeng, Chunxiang Ye, Song Guo, and Zhijun Wu
Atmos. Chem. Phys., 23, 4343–4359, https://doi.org/10.5194/acp-23-4343-2023,https://doi.org/10.5194/acp-23-4343-2023, 2023
Short summary

Related subject area

Subject: Gases | Research Activity: Field Measurements | Altitude Range: Troposphere | Science Focus: Chemistry (chemical composition and reactions)
Measurement report: The Palau Atmospheric Observatory and its ozonesonde record – continuous monitoring of tropospheric composition and dynamics in the tropical western Pacific
Katrin Müller, Jordis S. Tradowsky, Peter von der Gathen, Christoph Ritter, Sharon Patris, Justus Notholt, and Markus Rex
Atmos. Chem. Phys., 24, 2169–2193, https://doi.org/10.5194/acp-24-2169-2024,https://doi.org/10.5194/acp-24-2169-2024, 2024
Short summary
Quantifying SO2 oxidation pathways to atmospheric sulfate using stable sulfur and oxygen isotopes: laboratory simulation and field observation
Ziyan Guo, Keding Lu, Pengxiang Qiu, Mingyi Xu, and Zhaobing Guo
Atmos. Chem. Phys., 24, 2195–2205, https://doi.org/10.5194/acp-24-2195-2024,https://doi.org/10.5194/acp-24-2195-2024, 2024
Short summary
Influences of downward transport and photochemistry on surface ozone over East Antarctica during austral summer: in situ observations and model simulations
Imran A. Girach, Narendra Ojha, Prabha R. Nair, Kandula V. Subrahmanyam, Neelakantan Koushik, Mohammed M. Nazeer, Nadimpally Kiran Kumar, Surendran Nair Suresh Babu, Jos Lelieveld, and Andrea Pozzer
Atmos. Chem. Phys., 24, 1979–1995, https://doi.org/10.5194/acp-24-1979-2024,https://doi.org/10.5194/acp-24-1979-2024, 2024
Short summary
Iodine oxoacids and their roles in sub-3 nm particle growth in polluted urban environments
Ying Zhang, Duzitian Li, Xu-Cheng He, Wei Nie, Chenjuan Deng, Runlong Cai, Yuliang Liu, Yishuo Guo, Chong Liu, Yiran Li, Liangduo Chen, Yuanyuan Li, Chenjie Hua, Tingyu Liu, Zongcheng Wang, Jiali Xie, Lei Wang, Tuukka Petäjä, Federico Bianchi, Ximeng Qi, Xuguang Chi, Pauli Paasonen, Yongchun Liu, Chao Yan, Jingkun Jiang, Aijun Ding, and Markku Kulmala
Atmos. Chem. Phys., 24, 1873–1893, https://doi.org/10.5194/acp-24-1873-2024,https://doi.org/10.5194/acp-24-1873-2024, 2024
Short summary
Intensive photochemical oxidation in the marine atmosphere: evidence from direct radical measurements
Guoxian Zhang, Renzhi Hu, Pinhua Xie, Changjin Hu, Xiaoyan Liu, Liujun Zhong, Haotian Cai, Bo Zhu, Shiyong Xia, Xiaofeng Huang, Xin Li, and Wenqing Liu
Atmos. Chem. Phys., 24, 1825–1839, https://doi.org/10.5194/acp-24-1825-2024,https://doi.org/10.5194/acp-24-1825-2024, 2024
Short summary

Cited articles

Ara Begum, B., Kim, E., Jeong, C.-H., Lee, D.-W., and Hopke, P. K.: Evaluation of the potential source contribution function using the 2002 Quebec forest fire episode, Atmos. Environ., 39, 3719–3724, https://doi.org/10.1016/j.atmosenv.2005.03.008, 2005. 
Benedict, K. B., Zhou, Y., Sive, B. C., Prenni, A. J., Gebhart, K. A., Fischer, E. V., Evanoski-Cole, A., Sullivan, A. P., Callahan, S., Schichtel, B. A., Mao, H., Zhou, Y., and Collett Jr., J. L.: Volatile organic compounds and ozone in Rocky Mountain National Park during FRAPPÉ, Atmos. Chem. Phys., 19, 499–521, https://doi.org/10.5194/acp-19-499-2019, 2019. 
Cui, Y., Lin, J., Song, C., Liu, M., Yan, Y., Xu, Y., and Huang, B.: Rapid growth in nitrogen dioxide pollution over Western China, 2005–2013, Atmos. Chem. Phys., 16, 6207–6221, https://doi.org/10.5194/acp-16-6207-2016, 2016. 
Ding, A. and Wang, T.: Influence of stratosphere-to-troposphere exchange on the seasonal cycle of surface ozone at Mount Waliguan in western China, Geophys. Res. Lett., 33, L03803, https://doi.org/10.1029/2005GL024760, 2006. 
Draxler, R. R.: HYSPLIT4 user's guide, NOAA Tech. Memo, ERL ARL-230, NOAA Air Resources Laboratory, Silver Spring, MD, https://repository.library.noaa.gov/view/noaa/31315 (last access: 24 June 2023), 1999. 
Download
Short summary
Tropospheric ozone (O3) and peroxyacetyl nitrate (PAN) are both photochemical pollutants harmful to the ecological environment and human health, especially in the Tibetan Plateau (TP). However, the factors determining their variations in the TP have not been comprehensively investigated. Results from field measurements and observation-based models revealed that day-to-day variations in O3 and PAN were in fact controlled by distinct physiochemical processes.
Altmetrics
Final-revised paper
Preprint