In-depth study of the atmospheric chemistry over the Tibetan Plateau: measurement, processing, and the impacts on climate and air quality (ACP/AMT inter-journal SI)(ACP/AMT inter-journal SI)
In-depth study of the atmospheric chemistry over the Tibetan Plateau: measurement, processing, and the impacts on climate and air quality (ACP/AMT inter-journal SI)(ACP/AMT inter-journal SI)
Editor(s): ACP editors | Coordinators: Steven Brown and Lisa Whalley | Co-organizers: Chunxiang Ye, Jicheng Gong, and Wei Nie Special issue jointly organized between Atmospheric Chemistry and Physics and Atmospheric Measurement Techniques More information

Download citations of all papers

26 Jan 2023
Development of multi-channel whole-air sampling equipment onboard an unmanned aerial vehicle for investigating volatile organic compounds' vertical distribution in the planetary boundary layer
Suding Yang, Xin Li, Limin Zeng, Xuena Yu, Ying Liu, Sihua Lu, Xiaofeng Huang, Dongmei Zhang, Haibin Xu, Shuchen Lin, Hefan Liu, Miao Feng, Danlin Song, Qinwen Tan, Jinhui Cui, Lifan Wang, Ying Chen, Wenjie Wang, Haijiong Sun, Mengdi Song, Liuwei Kong, Yi Liu, Linhui Wei, Xianwu Zhu, and Yuanhang Zhang
Atmos. Meas. Tech., 16, 501–512, https://doi.org/10.5194/amt-16-501-2023,https://doi.org/10.5194/amt-16-501-2023, 2023
Short summary
20 Dec 2022
Enhanced behaviors of optical properties and the radiative effects of molecular-specific brown carbon from dung combustion in the Tibetan Plateau
Qian Zhang, Yujie Zhang, Zhichun Wu, Bin Zhang, Yaling Zeng, Jian Sun, Hongmei Xu, Qiyuan Wang, Zhihua Li, Junji Cao, and Zhenxing Shen
Atmos. Chem. Phys. Discuss., https://doi.org/10.5194/acp-2022-801,https://doi.org/10.5194/acp-2022-801, 2022
Preprint under review for ACP (discussion: open, 1 comment)
Short summary
16 Dec 2022
In-depth study of the formation processes of single atmospheric particles in the southeastern margin of Tibetan Plateau
Li Li, Qiyuan Wang, Jie Tian, Huikun Liu, Yong Zhang, Steven Sai Hang Ho, Weikang Ran, and Junji Cao
Atmos. Chem. Phys. Discuss., https://doi.org/10.5194/acp-2022-786,https://doi.org/10.5194/acp-2022-786, 2022
Preprint under review for ACP (discussion: final response, 2 comments)
Short summary
09 Nov 2022
Quantifying the drivers of surface ozone anomalies in the urban areas over the Qinghai-Tibet Plateau
Hao Yin, Youwen Sun, Justus Notholt, Mathias Palm, Chunxiang Ye, and Cheng Liu
Atmos. Chem. Phys., 22, 14401–14419, https://doi.org/10.5194/acp-22-14401-2022,https://doi.org/10.5194/acp-22-14401-2022, 2022
Short summary
01 Nov 2022
Surface ozone over High-Mountain Asia controlled by stratospheric intrusion
Xiufeng Yin, Dipesh Rupakheti, Guoshuai Zhang, Jiali Luo, Shichang Kang, Benjamin de Foy, Junhua Yang, Zhenming Ji, Zhiyuan Cong, Maheswar Rupakheti, Ping Li, and Qianggong Zhang
Atmos. Chem. Phys. Discuss., https://doi.org/10.5194/acp-2022-718,https://doi.org/10.5194/acp-2022-718, 2022
Preprint under review for ACP (discussion: final response, 2 comments)
Short summary
04 Oct 2022
Impacts of biomass burning and photochemical processing on the light absorption of brown carbon in the southeastern Tibetan Plateau
Jie Tian, Qiyuan Wang, Yongyong Ma, Jin Wang, Yongming Han, and Junji Cao
Atmos. Chem. Phys. Discuss., https://doi.org/10.5194/acp-2022-618,https://doi.org/10.5194/acp-2022-618, 2022
Revised manuscript accepted for ACP (discussion: closed, 4 comments)
Short summary
26 Sep 2022
Mobile MAX-DOAS observations of tropospheric NO2 and HCHO during summer over the Three Rivers’ Source region in China
Siyang Cheng, Xinghong Cheng, Jianzhong Ma, Xiangde Xu, Wenqian Zhang, Jinguang Lv, Gang Bai, Bing Chen, Siying Ma, Steffen Dörner, Sebastian Donner, and Thomas Wagner
Atmos. Chem. Phys. Discuss., https://doi.org/10.5194/acp-2022-629,https://doi.org/10.5194/acp-2022-629, 2022
Preprint under review for ACP (discussion: final response, 4 comments)
Short summary
13 Sep 2022
High frequency of new particle formation events driven by summer monsoon in the central Tibetan Plateau, China
Lizi Tang, Min Hu, Dongjie Shang, Xin Fang, Janjiong Mao, Wanyun Xu, Jiacheng Zhou, Weixiong Zhao, Yaru Wang, Chong Zhang, Yingjie Zhang, Jianlin Hu, Limin Zeng, Chunxiang Ye, Song Guo, and Zhijun Wu
Atmos. Chem. Phys. Discuss., https://doi.org/10.5194/acp-2022-440,https://doi.org/10.5194/acp-2022-440, 2022
Revised manuscript under review for ACP (discussion: final response, 4 comments)
Short summary
CC BY 4.0