In-depth study of the atmospheric chemistry over the Tibetan Plateau: measurement, processing, and the impacts on climate and air quality (ACP/AMT inter-journal SI)(ACP/AMT inter-journal SI)
In-depth study of the atmospheric chemistry over the Tibetan Plateau: measurement, processing, and the impacts on climate and air quality (ACP/AMT inter-journal SI)(ACP/AMT inter-journal SI)
Editor(s): ACP editors | Coordinators: Steven Brown and Lisa Whalley | Co-organizers: Chunxiang Ye, Jicheng Gong, and Wei Nie Special issue jointly organized between Atmospheric Chemistry and Physics and Atmospheric Measurement Techniques More information

Download citations of all papers

24 Apr 2023
Aerosol-meteorology feedback diminishes the trans-boundary transport of black carbon into the Tibetan Plateau
Yuling Hu, Shichang Kang, Haipeng Yu, Junhua Yang, Mukesh Rai, Xiufeng Yin, Xintong Chen, and Pengfei Chen
EGUsphere, https://doi.org/10.5194/egusphere-2023-252,https://doi.org/10.5194/egusphere-2023-252, 2023
Preprint under review for ACP (discussion: open, 2 comments)
Short summary
13 Apr 2023
High frequency of new particle formation events driven by summer monsoon in the central Tibetan Plateau, China
Lizi Tang, Min Hu, Dongjie Shang, Xin Fang, Jianjiong Mao, Wanyun Xu, Jiacheng Zhou, Weixiong Zhao, Yaru Wang, Chong Zhang, Yingjie Zhang, Jianlin Hu, Limin Zeng, Chunxiang Ye, Song Guo, and Zhijun Wu
Atmos. Chem. Phys., 23, 4343–4359, https://doi.org/10.5194/acp-23-4343-2023,https://doi.org/10.5194/acp-23-4343-2023, 2023
Short summary
29 Mar 2023
O3 and PAN in southern Tibetan Plateau determined by distinct physical and chemical processes
Wanyun Xu, Yuxuan Bian, Weili Lin, Yingjie Zhang, Yaru Wang, Gen Zhang, Chunxiang Ye, and Xiaobin Xu
EGUsphere, https://doi.org/10.5194/egusphere-2023-182,https://doi.org/10.5194/egusphere-2023-182, 2023
Revised manuscript accepted for ACP (discussion: final response, 4 comments)
Short summary
27 Mar 2023
Mobile MAX-DOAS observations of tropospheric NO2 and HCHO during summer over the Three Rivers' Source region in China
Siyang Cheng, Xinghong Cheng, Jianzhong Ma, Xiangde Xu, Wenqian Zhang, Jinguang Lv, Gang Bai, Bing Chen, Siying Ma, Steffen Ziegler, Sebastian Donner, and Thomas Wagner
Atmos. Chem. Phys., 23, 3655–3677, https://doi.org/10.5194/acp-23-3655-2023,https://doi.org/10.5194/acp-23-3655-2023, 2023
Short summary
09 Mar 2023
Measurement report: Source apportionment and environmental impacts of VOCs in Lhasa, a highland city in China
Chunxiang Ye, Shuzheng Guo, Weili Lin, Fangjie Tian, Jianshu Wang, Chong Zhang, Suzhen Chi, Yi Chen, Yingjie Zhang, Limin Zeng, Xin Li, Duo Bu, Jiacheng Zhou, and Weixiong Zhao
EGUsphere, https://doi.org/10.5194/egusphere-2022-1239,https://doi.org/10.5194/egusphere-2022-1239, 2023
Revised manuscript under review for ACP (discussion: final response, 4 comments)
Short summary
03 Mar 2023
Design and Evaluation of a Thermal Precipitation Aerosol Electrometer (TPAE)
Shipeng Kang, Tongzhu Yu, Yixin Yang, Jiguang Wang, Huaqiao Gui, Jianguo Liu, and Da-Ren Chen
Atmos. Meas. Tech. Discuss., https://doi.org/10.5194/amt-2023-22,https://doi.org/10.5194/amt-2023-22, 2023
Revised manuscript accepted for AMT (discussion: closed, 4 comments)
Short summary
03 Feb 2023
Impacts of biomass burning and photochemical processing on the light absorption of brown carbon in the southeastern Tibetan Plateau
Jie Tian, Qiyuan Wang, Yongyong Ma, Jin Wang, Yongming Han, and Junji Cao
Atmos. Chem. Phys., 23, 1879–1892, https://doi.org/10.5194/acp-23-1879-2023,https://doi.org/10.5194/acp-23-1879-2023, 2023
Short summary
01 Feb 2023
Measurement report: New insights into the mixing structures of black carbon on the eastern Tibetan Plateau: soot redistribution and fractal dimension enhancement by liquid‒liquid phase separation
Qi Yuan, Yuanyuan Wang, Yixin Chen, Siyao Yue, Jian Zhang, Yinxiao Zhang, Liang Xu, Wei Hu, Dantong Liu, Pingqing Fu, Huiwang Gao, and Weijun Li
Atmos. Chem. Phys. Discuss., https://doi.org/10.5194/acp-2022-831,https://doi.org/10.5194/acp-2022-831, 2023
Revised manuscript under review for ACP (discussion: final response, 4 comments)
Short summary
26 Jan 2023
Development of multi-channel whole-air sampling equipment onboard an unmanned aerial vehicle for investigating volatile organic compounds' vertical distribution in the planetary boundary layer
Suding Yang, Xin Li, Limin Zeng, Xuena Yu, Ying Liu, Sihua Lu, Xiaofeng Huang, Dongmei Zhang, Haibin Xu, Shuchen Lin, Hefan Liu, Miao Feng, Danlin Song, Qinwen Tan, Jinhui Cui, Lifan Wang, Ying Chen, Wenjie Wang, Haijiong Sun, Mengdi Song, Liuwei Kong, Yi Liu, Linhui Wei, Xianwu Zhu, and Yuanhang Zhang
Atmos. Meas. Tech., 16, 501–512, https://doi.org/10.5194/amt-16-501-2023,https://doi.org/10.5194/amt-16-501-2023, 2023
Short summary
16 Dec 2022
In-depth study of the formation processes of single atmospheric particles in the southeastern margin of Tibetan Plateau
Li Li, Qiyuan Wang, Jie Tian, Huikun Liu, Yong Zhang, Steven Sai Hang Ho, Weikang Ran, and Junji Cao
Atmos. Chem. Phys. Discuss., https://doi.org/10.5194/acp-2022-786,https://doi.org/10.5194/acp-2022-786, 2022
Revised manuscript under review for ACP (discussion: final response, 6 comments)
Short summary
09 Nov 2022
Quantifying the drivers of surface ozone anomalies in the urban areas over the Qinghai-Tibet Plateau
Hao Yin, Youwen Sun, Justus Notholt, Mathias Palm, Chunxiang Ye, and Cheng Liu
Atmos. Chem. Phys., 22, 14401–14419, https://doi.org/10.5194/acp-22-14401-2022,https://doi.org/10.5194/acp-22-14401-2022, 2022
Short summary
01 Nov 2022
Surface ozone over High-Mountain Asia controlled by stratospheric intrusion
Xiufeng Yin, Dipesh Rupakheti, Guoshuai Zhang, Jiali Luo, Shichang Kang, Benjamin de Foy, Junhua Yang, Zhenming Ji, Zhiyuan Cong, Maheswar Rupakheti, Ping Li, and Qianggong Zhang
Atmos. Chem. Phys. Discuss., https://doi.org/10.5194/acp-2022-718,https://doi.org/10.5194/acp-2022-718, 2022
Revised manuscript under review for ACP (discussion: final response, 4 comments)
Short summary
CC BY 4.0