Articles | Volume 22, issue 14
Atmos. Chem. Phys., 22, 9571–9582, 2022
https://doi.org/10.5194/acp-22-9571-2022
Atmos. Chem. Phys., 22, 9571–9582, 2022
https://doi.org/10.5194/acp-22-9571-2022
Research article
27 Jul 2022
Research article | 27 Jul 2022

A comprehensive study about the in-cloud processing of nitrate through coupled measurements of individual cloud residuals and cloud water

Guohua Zhang et al.

Related authors

Technical Note: Bioaerosol identification by wide particle size range single particle mass spectrometry
Xuan Li, Lei Li, Zeming Zhuo, Guohua Zhang, Xubing Du, Xue Li, Zhengxu Huang, Zhen Zhou, and Zhi Cheng
EGUsphere, https://doi.org/10.5194/egusphere-2022-598,https://doi.org/10.5194/egusphere-2022-598, 2022
Short summary
The optical properties and in-situ observational evidence for the formation of brown carbon in clouds
Ziyong Guo, Yuxiang Yang, Xiaodong Hu, Xiaocong Peng, Yuzhen Fu, Wei Sun, Guohua Zhang, Duohong Chen, Xinhui Bi, Xinming Wang, and Ping'an Peng
Atmos. Chem. Phys., 22, 4827–4839, https://doi.org/10.5194/acp-22-4827-2022,https://doi.org/10.5194/acp-22-4827-2022, 2022
Short summary
Measurement report: Molecular characteristics of cloud water in southern China and insights into aqueous-phase processes from Fourier transform ion cyclotron resonance mass spectrometry
Wei Sun, Yuzhen Fu, Guohua Zhang, Yuxiang Yang, Feng Jiang, Xiufeng Lian, Bin Jiang, Yuhong Liao, Xinhui Bi, Duohong Chen, Jianmin Chen, Xinming Wang, Jie Ou, Ping'an Peng, and Guoying Sheng
Atmos. Chem. Phys., 21, 16631–16644, https://doi.org/10.5194/acp-21-16631-2021,https://doi.org/10.5194/acp-21-16631-2021, 2021
Short summary
Measurement report: Emissions of intermediate-volatility organic compounds from vehicles under real-world driving conditions in an urban tunnel
Hua Fang, Xiaoqing Huang, Yanli Zhang, Chenglei Pei, Zuzhao Huang, Yujun Wang, Yanning Chen, Jianhong Yan, Jianqiang Zeng, Shaoxuan Xiao, Shilu Luo, Sheng Li, Jun Wang, Ming Zhu, Xuewei Fu, Zhenfeng Wu, Runqi Zhang, Wei Song, Guohua Zhang, Weiwei Hu, Mingjin Tang, Xiang Ding, Xinhui Bi, and Xinming Wang
Atmos. Chem. Phys., 21, 10005–10013, https://doi.org/10.5194/acp-21-10005-2021,https://doi.org/10.5194/acp-21-10005-2021, 2021
Short summary
Technical note: Measurement of chemically resolved volume equivalent diameter and effective density of particles by AAC-SPAMS
Long Peng, Lei Li, Guohua Zhang, Xubing Du, Xinming Wang, Ping'an Peng, Guoying Sheng, and Xinhui Bi
Atmos. Chem. Phys., 21, 5605–5613, https://doi.org/10.5194/acp-21-5605-2021,https://doi.org/10.5194/acp-21-5605-2021, 2021
Short summary

Related subject area

Subject: Aerosols | Research Activity: Field Measurements | Altitude Range: Troposphere | Science Focus: Chemistry (chemical composition and reactions)
Measurement report: Characterisation and sources of the secondary organic carbon in a Chinese megacity over 5 years from 2016 to 2020
Meng Wang, Yusen Duan, Wei Xu, Qiyuan Wang, Zhuozhi Zhang, Qi Yuan, Xinwei Li, Shuwen Han, Haijie Tong, Juntao Huo, Jia Chen, Shan Gao, Zhongbiao Wu, Long Cui, Yu Huang, Guangli Xiu, Junji Cao, Qingyan Fu, and Shun-cheng Lee
Atmos. Chem. Phys., 22, 12789–12802, https://doi.org/10.5194/acp-22-12789-2022,https://doi.org/10.5194/acp-22-12789-2022, 2022
Short summary
Exploring the inorganic composition of the Asian Tropopause Aerosol Layer using medium-duration balloon flights
Hazel Vernier, Neeraj Rastogi, Hongyu Liu, Amit Kumar Pandit, Kris Bedka, Anil Patel, Madineni Venkat Ratnam, Buduru Suneel Kumar, Bo Zhang, Harish Gadhavi, Frank Wienhold, Gwenael Berthet, and Jean-Paul Vernier
Atmos. Chem. Phys., 22, 12675–12694, https://doi.org/10.5194/acp-22-12675-2022,https://doi.org/10.5194/acp-22-12675-2022, 2022
Short summary
Technical note: Use of PM2.5 to CO ratio as an indicator of wildfire smoke in urban areas
Daniel A. Jaffe, Brendan Schnieder, and Daniel Inouye
Atmos. Chem. Phys., 22, 12695–12704, https://doi.org/10.5194/acp-22-12695-2022,https://doi.org/10.5194/acp-22-12695-2022, 2022
Short summary
Ice-nucleating particles near two major dust source regions
Charlotte M. Beall, Thomas C. J. Hill, Paul J. DeMott, Tobias Köneman, Michael Pikridas, Frank Drewnick, Hartwig Harder, Christopher Pöhlker, Jos Lelieveld, Bettina Weber, Minas Iakovides, Roman Prokeš, Jean Sciare, Meinrat O. Andreae, M. Dale Stokes, and Kimberly A. Prather
Atmos. Chem. Phys., 22, 12607–12627, https://doi.org/10.5194/acp-22-12607-2022,https://doi.org/10.5194/acp-22-12607-2022, 2022
Short summary
The effect of COVID-19 restrictions on atmospheric new particle formation in Beijing
Chao Yan, Yicheng Shen, Dominik Stolzenburg, Lubna Dada, Ximeng Qi, Simo Hakala, Anu-Maija Sundström, Yishuo Guo, Antti Lipponen, Tom V. Kokkonen, Jenni Kontkanen, Runlong Cai, Jing Cai, Tommy Chan, Liangduo Chen, Biwu Chu, Chenjuan Deng, Wei Du, Xiaolong Fan, Xu-Cheng He, Juha Kangasluoma, Joni Kujansuu, Mona Kurppa, Chang Li, Yiran Li, Zhuohui Lin, Yiliang Liu, Yuliang Liu, Yiqun Lu, Wei Nie, Jouni Pulliainen, Xiaohui Qiao, Yonghong Wang, Yifan Wen, Ye Wu, Gan Yang, Lei Yao, Rujing Yin, Gen Zhang, Shaojun Zhang, Feixue Zheng, Ying Zhou, Antti Arola, Johanna Tamminen, Pauli Paasonen, Yele Sun, Lin Wang, Neil M. Donahue, Yongchun Liu, Federico Bianchi, Kaspar R. Daellenbach, Douglas R. Worsnop, Veli-Matti Kerminen, Tuukka Petäjä, Aijun Ding, Jingkun Jiang, and Markku Kulmala
Atmos. Chem. Phys., 22, 12207–12220, https://doi.org/10.5194/acp-22-12207-2022,https://doi.org/10.5194/acp-22-12207-2022, 2022
Short summary

Cited articles

Aksoyoglu, S., Ciarelli, G., El-Haddad, I., Baltensperger, U., and Prévôt, A. S. H.: Secondary inorganic aerosols in Europe: sources and the significant influence of biogenic VOC emissions, especially on ammonium nitrate, Atmos. Chem. Phys., 17, 7757–7773, https://doi.org/10.5194/acp-17-7757-2017, 2017. 
Alexander, B., Hastings, M. G., Allman, D. J., Dachs, J., Thornton, J. A., and Kunasek, S. A.: Quantifying atmospheric nitrate formation pathways based on a global model of the oxygen isotopic composition (Δ17O) of atmospheric nitrate, Atmos. Chem. Phys., 9, 5043–5056, https://doi.org/10.5194/acp-9-5043-2009, 2009. 
Alexander, B., Sherwen, T., Holmes, C. D., Fisher, J. A., Chen, Q., Evans, M. J., and Kasibhatla, P.: Global inorganic nitrate production mechanisms: comparison of a global model with nitrate isotope observations, Atmos. Chem. Phys., 20, 3859–3877, https://doi.org/10.5194/acp-20-3859-2020, 2020. 
Bauer, S. E., Koch, D., Unger, N., Metzger, S. M., Shindell, D. T., and Streets, D. G.: Nitrate aerosols today and in 2030: a global simulation including aerosols and tropospheric ozone, Atmos. Chem. Phys., 7, 5043–5059, https://doi.org/10.5194/acp-7-5043-2007, 2007. 
Bertram, T. H. and Thornton, J. A.: Toward a general parameterization of N2O5 reactivity on aqueous particles: the competing effects of particle liquid water, nitrate and chloride, Atmos. Chem. Phys., 9, 8351–8363, https://doi.org/10.5194/acp-9-8351-2009, 2009.