Articles | Volume 21, issue 19
https://doi.org/10.5194/acp-21-15221-2021
https://doi.org/10.5194/acp-21-15221-2021
Research article
 | 
13 Oct 2021
Research article |  | 13 Oct 2021

Formation and evolution of secondary organic aerosols derived from urban-lifestyle sources: vehicle exhaust and cooking emissions

Zirui Zhang, Wenfei Zhu, Min Hu, Kefan Liu, Hui Wang, Rongzhi Tang, Ruizhe Shen, Ying Yu, Rui Tan, Kai Song, Yuanju Li, Wenbin Zhang, Zhou Zhang, Hongming Xu, Shijin Shuai, Shuangde Li, Yunfa Chen, Jiayun Li, Yuesi Wang, and Song Guo

Related authors

Particle Phase State and Aerosol Liquid Water Greatly Impact Secondary Aerosol Formation: Insights into Phase Transition and Role in Haze Events
Xiangxinyue Meng, Zhijun Wu, Jingchuan Chen, Yanting Qiu, Taomou Zong, Mijung Song, Jiyi Lee, and Min Hu
EGUsphere, https://doi.org/10.5194/egusphere-2023-2204,https://doi.org/10.5194/egusphere-2023-2204, 2023
This preprint is open for discussion and under review for Atmospheric Chemistry and Physics (ACP).
Short summary
Molecular fingerprints and health risks of smoke from home-use incense burning
Kai Song, Rongzhi Tang, Jingshun Zhang, Zichao Wan, Yuan Zhang, Kun Hu, Yuanzheng Gong, Daqi Lv, Sihua Lu, Yu Tan, Ruifeng Zhang, Ang Li, Shuyuan Yan, Shichao Yan, Baoming Fan, Wenfei Zhu, Chak K. Chan, Maosheng Yao, and Song Guo
Atmos. Chem. Phys., 23, 13585–13595, https://doi.org/10.5194/acp-23-13585-2023,https://doi.org/10.5194/acp-23-13585-2023, 2023
Short summary
Evolution of atmospheric age of particles and its implications for the formation of a severe haze event in eastern China
Xiaodong Xie, Jianlin Hu, Momei Qin, Song Guo, Min Hu, Dongsheng Ji, Hongli Wang, Shengrong Lou, Cheng Huang, Chong Liu, Hongliang Zhang, Qi Ying, Hong Liao, and Yuanhang Zhang
Atmos. Chem. Phys., 23, 10563–10578, https://doi.org/10.5194/acp-23-10563-2023,https://doi.org/10.5194/acp-23-10563-2023, 2023
Short summary
A new smog chamber system for atmospheric multiphase chemistry study: design and characterization
Taomou Zong, Zhijun Wu, Junrui Wang, Kai Bi, Wenxu Fang, Yanrong Yang, Xuena Yu, Zhier Bao, Xiangxinyue Meng, Yuheng Zhang, Song Guo, Yang Chen, Chunshan Liu, Yue Zhang, Shao-Meng Li, and Min Hu
Atmos. Meas. Tech., 16, 3679–3692, https://doi.org/10.5194/amt-16-3679-2023,https://doi.org/10.5194/amt-16-3679-2023, 2023
Short summary
Variation and trend of nitrate radical reactivity towards volatile organic compounds in Beijing, China
Hejun Hu, Haichao Wang, Keding Lu, Jie Wang, Zelong Zheng, Xuezhen Xu, Tianyu Zhai, Xiaorui Chen, Xiao Lu, Wenxing Fu, Xin Li, Limin Zeng, Min Hu, Yuanhang Zhang, and Shaojia Fan
Atmos. Chem. Phys., 23, 8211–8223, https://doi.org/10.5194/acp-23-8211-2023,https://doi.org/10.5194/acp-23-8211-2023, 2023
Short summary

Related subject area

Subject: Aerosols | Research Activity: Laboratory Studies | Altitude Range: Troposphere | Science Focus: Chemistry (chemical composition and reactions)
Bulk and molecular-level composition of primary organic aerosol from wood, straw, cow dung, and plastic burning
Jun Zhang, Kun Li, Tiantian Wang, Erlend Gammelsæter, Rico K. Y. Cheung, Mihnea Surdu, Sophie Bogler, Deepika Bhattu, Dongyu S. Wang, Tianqu Cui, Lu Qi, Houssni Lamkaddam, Imad El Haddad, Jay G. Slowik, Andre S. H. Prevot, and David M. Bell
Atmos. Chem. Phys., 23, 14561–14576, https://doi.org/10.5194/acp-23-14561-2023,https://doi.org/10.5194/acp-23-14561-2023, 2023
Short summary
Volatile oxidation products and secondary organosiloxane aerosol from D5 + OH at varying OH exposures
Hyun Gu Kang, Yanfang Chen, Yoojin Park, Thomas Berkemeier, and Hwajin Kim
Atmos. Chem. Phys., 23, 14307–14323, https://doi.org/10.5194/acp-23-14307-2023,https://doi.org/10.5194/acp-23-14307-2023, 2023
Short summary
Molecular fingerprints and health risks of smoke from home-use incense burning
Kai Song, Rongzhi Tang, Jingshun Zhang, Zichao Wan, Yuan Zhang, Kun Hu, Yuanzheng Gong, Daqi Lv, Sihua Lu, Yu Tan, Ruifeng Zhang, Ang Li, Shuyuan Yan, Shichao Yan, Baoming Fan, Wenfei Zhu, Chak K. Chan, Maosheng Yao, and Song Guo
Atmos. Chem. Phys., 23, 13585–13595, https://doi.org/10.5194/acp-23-13585-2023,https://doi.org/10.5194/acp-23-13585-2023, 2023
Short summary
High enrichment of heavy metals in fine particulate matter through dust aerosol generation
Qianqian Gao, Shengqiang Zhu, Kaili Zhou, Jinghao Zhai, Shaodong Chen, Qihuang Wang, Shurong Wang, Jin Han, Xiaohui Lu, Hong Chen, Liwu Zhang, Lin Wang, Zimeng Wang, Xin Yang, Qi Ying, Hongliang Zhang, Jianmin Chen, and Xiaofei Wang
Atmos. Chem. Phys., 23, 13049–13060, https://doi.org/10.5194/acp-23-13049-2023,https://doi.org/10.5194/acp-23-13049-2023, 2023
Short summary
Production of ice-nucleating particles (INPs) by fast-growing phytoplankton
Daniel C. O. Thornton, Sarah D. Brooks, Elise K. Wilbourn, Jessica Mirrielees, Alyssa N. Alsante, Gerardo Gold-Bouchot, Andrew Whitesell, and Kiana McFadden
Atmos. Chem. Phys., 23, 12707–12729, https://doi.org/10.5194/acp-23-12707-2023,https://doi.org/10.5194/acp-23-12707-2023, 2023
Short summary

Cited articles

Alanen, J., Simonen, P., Saarikoski, S., Timonen, H., Kangasniemi, O., Saukko, E., Hillamo, R., Lehtoranta, K., Murtonen, T., Vesala, H., Keskinen, J., and Rönkkö, T.: Comparison of primary and secondary particle formation from natural gas engine exhaust and of their volatility characteristics, Atmos. Chem. Phys., 17, 8739–8755, https://doi.org/10.5194/acp-17-8739-2017, 2017. 
Allan, J. D., Williams, P. I., Morgan, W. T., Martin, C. L., Flynn, M. J., Lee, J., Nemitz, E., Phillips, G. J., Gallagher, M. W., and Coe, H.: Contributions from transport, solid fuel burning and cooking to primary organic aerosols in two UK cities, Atmos. Chem. Phys., 10, 647–668, https://doi.org/10.5194/acp-10-647-2010, 2010. 
An, Z., Huang, R. J., Zhang, R., Tie, X., Li, G., Cao, J., Zhou, W., Shi, Z., Han, Y., Gu, Z., and Ji, Y.: Severe haze in northern China: A synergy of anthropogenic emissions and atmospheric processes, P. Natl. Acad. Sci. USA, 116, 8657-8666, https://doi.org/10.1073/pnas.1900125116, 2019. 
Canonaco, F., Crippa, M., Slowik, J. G., Baltensperger, U., and Prévôt, A. S. H.: SoFi, an IGOR-based interface for the efficient use of the generalized multilinear engine (ME-2) for the source apportionment: ME-2 application to aerosol mass spectrometer data, Atmos. Meas. Tech., 6, 3649–3661, https://doi.org/10.5194/amt-6-3649-2013, 2013. 
Chan, C. K., and Yao, X.: Air pollution in mega cities in China, Atmos. Environ., 42, 1–42, https://doi.org/10.1016/j.atmosenv.2007.09.003, 2008. 
Download
Short summary
We comprehensively investigated the mass growth potential, oxidation degree, formation pathway, and mass spectra features of typical urban-lifestyle secondary organic aerosols (SOAs) including vehicle SOAs and cooking SOAs. The mass spectra we acquired could provide necessary references to estimate the mass fractions of vehicle and cooking SOAs in the atmosphere, which would greatly decrease the uncertainty in air quality evaluation and health risk assessment in urban areas.
Altmetrics
Final-revised paper
Preprint