Articles | Volume 13, issue 15
Atmos. Chem. Phys., 13, 7765–7781, 2013
https://doi.org/10.5194/acp-13-7765-2013
Atmos. Chem. Phys., 13, 7765–7781, 2013
https://doi.org/10.5194/acp-13-7765-2013

Research article 13 Aug 2013

Research article | 13 Aug 2013

Biomass burning contribution to Beijing aerosol

Y. Cheng et al.

Related authors

Measurement report: Chemical characteristics of PM2.5 during typical biomass burning season at an agricultural site of the North China Plain
Linlin Liang, Guenter Engling, Chang Liu, Wanyun Xu, Xuyan Liu, Yuan Cheng, Zhenyu Du, Gen Zhang, Junying Sun, and Xiaoye Zhang
Atmos. Chem. Phys., 21, 3181–3192, https://doi.org/10.5194/acp-21-3181-2021,https://doi.org/10.5194/acp-21-3181-2021, 2021
Short summary
Brown carbon's emission factors and optical characteristics in household biomass burning: developing a novel algorithm for estimating the contribution of brown carbon
Jianzhong Sun, Yuzhe Zhang, Guorui Zhi, Regina Hitzenberger, Wenjing Jin, Yingjun Chen, Lei Wang, Chongguo Tian, Zhengying Li, Rong Chen, Wen Xiao, Yuan Cheng, Wei Yang, Liying Yao, Yang Cao, Duo Huang, Yueyuan Qiu, Jiali Xu, Xiaofei Xia, Xin Yang, Xi Zhang, Zheng Zong, Yuchun Song, and Changdong Wu
Atmos. Chem. Phys., 21, 2329–2341, https://doi.org/10.5194/acp-21-2329-2021,https://doi.org/10.5194/acp-21-2329-2021, 2021
Short summary
Quantifying variability, source, and transport of CO over the Himalayas and Tibetan Plateau
Youwen Sun, Hao Yin, Yuan Cheng, Qianggong Zhang, Bo Zheng, Justus Notholt, Xiao Lu, Cheng Liu, Yuan Tian, and Jianguo Liu
Atmos. Chem. Phys. Discuss., https://doi.org/10.5194/acp-2020-810,https://doi.org/10.5194/acp-2020-810, 2020
Preprint under review for ACP
Short summary
Mapping the drivers of formaldehyde (HCHO) variability from 2015–2019 over eastern China: insights from FTIR observation and GEOS-Chem model simulation
Youwen Sun, Hao Yin, Cheng Liu, Lin Zhang, Yuan Cheng, Mathias Palm, Justus Notholt, Xiao Lu, Corinne Vigouroux, Bo Zheng, Wei Wang, Nicholas Jones, Changong Shan, Yuan Tian, Qihou Hu, and Jianguo Liu
Atmos. Chem. Phys. Discuss., https://doi.org/10.5194/acp-2020-544,https://doi.org/10.5194/acp-2020-544, 2020
Revised manuscript under review for ACP
Short summary
Chemical characteristics of PM2.5: Impact of biomass burning at an agricultural site of the North China Plain during a season of transition
Linlin Liang, Guenter Engling, Chang Liu, Wanyun Xu, Xuyan Liu, Yuan Cheng, Zhenyu Du, Gen Zhang, Junying Sun, and Xiaoye Zhang
Atmos. Chem. Phys. Discuss., https://doi.org/10.5194/acp-2020-19,https://doi.org/10.5194/acp-2020-19, 2020
Revised manuscript not accepted
Short summary

Related subject area

Subject: Aerosols | Research Activity: Field Measurements | Altitude Range: Troposphere | Science Focus: Chemistry (chemical composition and reactions)
Measurement report: Chemical characteristics of PM2.5 during typical biomass burning season at an agricultural site of the North China Plain
Linlin Liang, Guenter Engling, Chang Liu, Wanyun Xu, Xuyan Liu, Yuan Cheng, Zhenyu Du, Gen Zhang, Junying Sun, and Xiaoye Zhang
Atmos. Chem. Phys., 21, 3181–3192, https://doi.org/10.5194/acp-21-3181-2021,https://doi.org/10.5194/acp-21-3181-2021, 2021
Short summary
Measurement report: Spatial variations in ionic chemistry and water-stable isotopes in the snowpack on glaciers across Svalbard during the 2015–2016 snow accumulation season
Elena Barbaro, Krystyna Koziol, Mats P. Björkman, Carmen P. Vega, Christian Zdanowicz, Tonu Martma, Jean-Charles Gallet, Daniel Kępski, Catherine Larose, Bartłomiej Luks, Florian Tolle, Thomas V. Schuler, Aleksander Uszczyk, and Andrea Spolaor
Atmos. Chem. Phys., 21, 3163–3180, https://doi.org/10.5194/acp-21-3163-2021,https://doi.org/10.5194/acp-21-3163-2021, 2021
Short summary
Organosulfates in atmospheric aerosols in Shanghai, China: seasonal and interannual variability, origin, and formation mechanisms
Yao Wang, Yue Zhao, Yuchen Wang, Jian-Zhen Yu, Jingyuan Shao, Ping Liu, Wenfei Zhu, Zhen Cheng, Ziyue Li, Naiqiang Yan, and Huayun Xiao
Atmos. Chem. Phys., 21, 2959–2980, https://doi.org/10.5194/acp-21-2959-2021,https://doi.org/10.5194/acp-21-2959-2021, 2021
Short summary
Measurement report: Hydrolyzed amino acids in fine and coarse atmospheric aerosol in Nanchang, China: concentrations, compositions, sources and possible bacterial degradation state
Ren-Guo Zhu, Hua-Yun Xiao, Li Luo, Hongwei Xiao, Zequn Wen, Yuwen Zhu, Xiaozheng Fang, Yuanyuan Pan, and Zhenping Chen
Atmos. Chem. Phys., 21, 2585–2600, https://doi.org/10.5194/acp-21-2585-2021,https://doi.org/10.5194/acp-21-2585-2021, 2021
Short summary
Sulfuric acid–amine nucleation in urban Beijing
Runlong Cai, Chao Yan, Dongsen Yang, Rujing Yin, Yiqun Lu, Chenjuan Deng, Yueyun Fu, Jiaxin Ruan, Xiaoxiao Li, Jenni Kontkanen, Qiang Zhang, Juha Kangasluoma, Yan Ma, Jiming Hao, Douglas R. Worsnop, Federico Bianchi, Pauli Paasonen, Veli-Matti Kerminen, Yongchun Liu, Lin Wang, Jun Zheng, Markku Kulmala, and Jingkun Jiang
Atmos. Chem. Phys., 21, 2457–2468, https://doi.org/10.5194/acp-21-2457-2021,https://doi.org/10.5194/acp-21-2457-2021, 2021
Short summary

Cited articles

Adachi, K. and Buseck, P. R.: Atmospheric tar balls from biomass burning in Mexico, J. Geophys. Res., 116, D05204, https://doi.org/10.1029/2010JD015102, 2011.
Adler, G., Flores, J. M., Abo Riziq, A., Borrmann, S., and Rudich, Y.: Chemical, physical, and optical evolution of biomass burning aerosols: a case study, Atmos. Chem. Phys., 11, 1491–1503, https://doi.org/10.5194/acp-11-1491-2011, 2011.
Alexander, D. T. L., Crozier, P. A., and Anderson, J. R.: Brown carbon spheres in East Asian outflow and their optical properties, Science, 321, 833–836, 2008.
Andreae, M. O. and Merlet, P.: Emission of trace gases and aerosols from biomass burning, Global Biogeochem. Cy., 15, 955–966, 2001.
Andreae, M. O. and Rosenfeld, D.: Aerosol–cloud–precipitation interactions. Part 1. The nature and sources of cloud-active aerosols, Earth-Sci. Rev., 89, 13–41, 2008.
Download
Altmetrics
Final-revised paper
Preprint