Articles | Volume 19, issue 15
Atmos. Chem. Phys., 19, 10319–10334, 2019
https://doi.org/10.5194/acp-19-10319-2019

Special issue: Regional transport and transformation of air pollution in...

Atmos. Chem. Phys., 19, 10319–10334, 2019
https://doi.org/10.5194/acp-19-10319-2019
Research article
14 Aug 2019
Research article | 14 Aug 2019

Distinctions in source regions and formation mechanisms of secondary aerosol in Beijing from summer to winter

Jing Duan et al.

Related authors

Measurement report: Large contribution of biomass burning and aqueous-phase processes to the wintertime secondary organic aerosol formation in Xi'an, Northwest China
Jing Duan, Ru-Jin Huang, Yifang Gu, Chunshui Lin, Haobin Zhong, Wei Xu, Quan Liu, Yan You, Jurgita Ovadnevaite, Darius Ceburnis, Thorsten Hoffmann, and Colin O'Dowd
Atmos. Chem. Phys., 22, 10139–10153, https://doi.org/10.5194/acp-22-10139-2022,https://doi.org/10.5194/acp-22-10139-2022, 2022
Short summary
Measurement report: On the contribution of long-distance transport to the secondary aerosol formation and aging
Haobin Zhong, Ru-Jin Huang, Chunshui Lin, Wei Xu, Jing Duan, Yifang Gu, Wei Huang, Haiyan Ni, Chongshu Zhu, Yan You, Yunfei Wu, Renjian Zhang, Jurgita Ovadnevaite, Darius Ceburnis, and Colin D. O'Dowd
Atmos. Chem. Phys., 22, 9513–9524, https://doi.org/10.5194/acp-22-9513-2022,https://doi.org/10.5194/acp-22-9513-2022, 2022
Short summary
Quantification of solid fuel combustion and aqueous chemistry contributions to secondary organic aerosol during wintertime haze events in Beijing
Yandong Tong, Veronika Pospisilova, Lu Qi, Jing Duan, Yifang Gu, Varun Kumar, Pragati Rai, Giulia Stefenelli, Liwei Wang, Ying Wang, Haobin Zhong, Urs Baltensperger, Junji Cao, Ru-Jin Huang, André S. H. Prévôt, and Jay G. Slowik
Atmos. Chem. Phys., 21, 9859–9886, https://doi.org/10.5194/acp-21-9859-2021,https://doi.org/10.5194/acp-21-9859-2021, 2021
Short summary
Measurement report: PM2.5-bound nitrated aromatic compounds in Xi'an, Northwest China – seasonal variations and contributions to optical properties of brown carbon
Wei Yuan, Ru-Jin Huang, Lu Yang, Ting Wang, Jing Duan, Jie Guo, Haiyan Ni, Yang Chen, Qi Chen, Yongjie Li, Ulrike Dusek, Colin O'Dowd, and Thorsten Hoffmann
Atmos. Chem. Phys., 21, 3685–3697, https://doi.org/10.5194/acp-21-3685-2021,https://doi.org/10.5194/acp-21-3685-2021, 2021
Short summary
Contrasting sources and processes of particulate species in haze days with low and high relative humidity in wintertime Beijing
Ru-Jin Huang, Yao He, Jing Duan, Yongjie Li, Qi Chen, Yan Zheng, Yang Chen, Weiwei Hu, Chunshui Lin, Haiyan Ni, Wenting Dai, Junji Cao, Yunfei Wu, Renjian Zhang, Wei Xu, Jurgita Ovadnevaite, Darius Ceburnis, Thorsten Hoffmann, and Colin D. O'Dowd
Atmos. Chem. Phys., 20, 9101–9114, https://doi.org/10.5194/acp-20-9101-2020,https://doi.org/10.5194/acp-20-9101-2020, 2020
Short summary

Related subject area

Subject: Aerosols | Research Activity: Field Measurements | Altitude Range: Troposphere | Science Focus: Chemistry (chemical composition and reactions)
Measurement report: Large contribution of biomass burning and aqueous-phase processes to the wintertime secondary organic aerosol formation in Xi'an, Northwest China
Jing Duan, Ru-Jin Huang, Yifang Gu, Chunshui Lin, Haobin Zhong, Wei Xu, Quan Liu, Yan You, Jurgita Ovadnevaite, Darius Ceburnis, Thorsten Hoffmann, and Colin O'Dowd
Atmos. Chem. Phys., 22, 10139–10153, https://doi.org/10.5194/acp-22-10139-2022,https://doi.org/10.5194/acp-22-10139-2022, 2022
Short summary
PM10 variation, composition, and source analysis in Tuscany (Italy) following the COVID-19 lockdown restrictions
Fabio Giardi, Silvia Nava, Giulia Calzolai, Giulia Pazzi, Massimo Chiari, Andrea Faggi, Bianca Patrizia Andreini, Chiara Collaveri, Elena Franchi, Guido Nincheri, Alessandra Amore, Silvia Becagli, Mirko Severi, Rita Traversi, and Franco Lucarelli
Atmos. Chem. Phys., 22, 9987–10005, https://doi.org/10.5194/acp-22-9987-2022,https://doi.org/10.5194/acp-22-9987-2022, 2022
Short summary
Emissions of organic compounds from western US wildfires and their near-fire transformations
Yutong Liang, Christos Stamatis, Edward C. Fortner, Rebecca A. Wernis, Paul Van Rooy, Francesca Majluf, Tara I. Yacovitch, Conner Daube, Scott C. Herndon, Nathan M. Kreisberg, Kelley C. Barsanti, and Allen H. Goldstein
Atmos. Chem. Phys., 22, 9877–9893, https://doi.org/10.5194/acp-22-9877-2022,https://doi.org/10.5194/acp-22-9877-2022, 2022
Short summary
A comprehensive study about the in-cloud processing of nitrate through coupled measurements of individual cloud residuals and cloud water
Guohua Zhang, Xiaodong Hu, Wei Sun, Yuxiang Yang, Ziyong Guo, Yuzhen Fu, Haichao Wang, Shengzhen Zhou, Lei Li, Mingjin Tang, Zongbo Shi, Duohong Chen, Xinhui Bi, and Xinming Wang
Atmos. Chem. Phys., 22, 9571–9582, https://doi.org/10.5194/acp-22-9571-2022,https://doi.org/10.5194/acp-22-9571-2022, 2022
Short summary
Iron (Fe) speciation in size-fractionated aerosol particles in the Pacific Ocean: The role of organic complexation of Fe with humic-like substances in controlling Fe solubility
Kohei Sakata, Minako Kurisu, Yasuo Takeichi, Aya Sakaguchi, Hiroshi Tanimoto, Yusuke Tamenori, Atsushi Matsuki, and Yoshio Takahashi
Atmos. Chem. Phys., 22, 9461–9482, https://doi.org/10.5194/acp-22-9461-2022,https://doi.org/10.5194/acp-22-9461-2022, 2022
Short summary