Articles | Volume 19, issue 15
Atmos. Chem. Phys., 19, 10319–10334, 2019
https://doi.org/10.5194/acp-19-10319-2019

Special issue: Regional transport and transformation of air pollution in...

Atmos. Chem. Phys., 19, 10319–10334, 2019
https://doi.org/10.5194/acp-19-10319-2019

Research article 14 Aug 2019

Research article | 14 Aug 2019

Distinctions in source regions and formation mechanisms of secondary aerosol in Beijing from summer to winter

Jing Duan et al.

Related authors

Quantification of solid fuel combustion and aqueous chemistry contributions to secondary organic aerosol during wintertime haze events in Beijing
Yandong Tong, Veronika Pospisilova, Lu Qi, Jing Duan, Yifang Gu, Varun Kumar, Pragati Rai, Giulia Stefenelli, Liwei Wang, Ying Wang, Haobin Zhong, Urs Baltensperger, Junji Cao, Ru-Jin Huang, André S. H. Prévôt, and Jay G. Slowik
Atmos. Chem. Phys., 21, 9859–9886, https://doi.org/10.5194/acp-21-9859-2021,https://doi.org/10.5194/acp-21-9859-2021, 2021
Short summary
Measurement report: PM2.5-bound nitrated aromatic compounds in Xi'an, Northwest China – seasonal variations and contributions to optical properties of brown carbon
Wei Yuan, Ru-Jin Huang, Lu Yang, Ting Wang, Jing Duan, Jie Guo, Haiyan Ni, Yang Chen, Qi Chen, Yongjie Li, Ulrike Dusek, Colin O'Dowd, and Thorsten Hoffmann
Atmos. Chem. Phys., 21, 3685–3697, https://doi.org/10.5194/acp-21-3685-2021,https://doi.org/10.5194/acp-21-3685-2021, 2021
Short summary
Contrasting sources and processes of particulate species in haze days with low and high relative humidity in wintertime Beijing
Ru-Jin Huang, Yao He, Jing Duan, Yongjie Li, Qi Chen, Yan Zheng, Yang Chen, Weiwei Hu, Chunshui Lin, Haiyan Ni, Wenting Dai, Junji Cao, Yunfei Wu, Renjian Zhang, Wei Xu, Jurgita Ovadnevaite, Darius Ceburnis, Thorsten Hoffmann, and Colin D. O'Dowd
Atmos. Chem. Phys., 20, 9101–9114, https://doi.org/10.5194/acp-20-9101-2020,https://doi.org/10.5194/acp-20-9101-2020, 2020
Short summary
Characterization of the light-absorbing properties, chromophore composition and sources of brown carbon aerosol in Xi'an, northwestern China
Wei Yuan, Ru-Jin Huang, Lu Yang, Jie Guo, Ziyi Chen, Jing Duan, Ting Wang, Haiyan Ni, Yongming Han, Yongjie Li, Qi Chen, Yang Chen, Thorsten Hoffmann, and Colin O'Dowd
Atmos. Chem. Phys., 20, 5129–5144, https://doi.org/10.5194/acp-20-5129-2020,https://doi.org/10.5194/acp-20-5129-2020, 2020
Short summary
Summertime and wintertime atmospheric processes of secondary aerosol in Beijing
Jing Duan, Ru-Jin Huang, Yongjie Li, Qi Chen, Yan Zheng, Yang Chen, Chunshui Lin, Haiyan Ni, Meng Wang, Jurgita Ovadnevaite, Darius Ceburnis, Chunying Chen, Douglas R. Worsnop, Thorsten Hoffmann, Colin O'Dowd, and Junji Cao
Atmos. Chem. Phys., 20, 3793–3807, https://doi.org/10.5194/acp-20-3793-2020,https://doi.org/10.5194/acp-20-3793-2020, 2020
Short summary

Related subject area

Subject: Aerosols | Research Activity: Field Measurements | Altitude Range: Troposphere | Science Focus: Chemistry (chemical composition and reactions)
Ammonium nitrate promotes sulfate formation through uptake kinetic regime
Yongchun Liu, Zemin Feng, Feixue Zheng, Xiaolei Bao, Pengfei Liu, Yanli Ge, Yan Zhao, Tao Jiang, Yunwen Liao, Yusheng Zhang, Xiaolong Fan, Chao Yan, Biwu Chu, Yonghong Wang, Wei Du, Jing Cai, Federico Bianchi, Tuukka Petäjä, Yujing Mu, Hong He, and Markku Kulmala
Atmos. Chem. Phys., 21, 13269–13286, https://doi.org/10.5194/acp-21-13269-2021,https://doi.org/10.5194/acp-21-13269-2021, 2021
Short summary
Measurement report: Indirect evidence for the controlling influence of acidity on the speciation of iodine in Atlantic aerosols
Alex R. Baker and Chan Yodle
Atmos. Chem. Phys., 21, 13067–13076, https://doi.org/10.5194/acp-21-13067-2021,https://doi.org/10.5194/acp-21-13067-2021, 2021
Short summary
Urban aerosol chemistry at a land–water transition site during summer – Part 1: Impact of agricultural and industrial ammonia emissions
Nicholas Balasus, Michael A. Battaglia Jr., Katherine Ball, Vanessa Caicedo, Ruben Delgado, Annmarie G. Carlton, and Christopher J. Hennigan
Atmos. Chem. Phys., 21, 13051–13065, https://doi.org/10.5194/acp-21-13051-2021,https://doi.org/10.5194/acp-21-13051-2021, 2021
Short summary
Measurement report: Vertical distribution of biogenic and anthropogenic secondary organic aerosols in the urban boundary layer over Beijing during late summer
Hong Ren, Wei Hu, Lianfang Wei, Siyao Yue, Jian Zhao, Linjie Li, Libin Wu, Wanyu Zhao, Lujie Ren, Mingjie Kang, Qiaorong Xie, Sihui Su, Xiaole Pan, Zifa Wang, Yele Sun, Kimitaka Kawamura, and Pingqing Fu
Atmos. Chem. Phys., 21, 12949–12963, https://doi.org/10.5194/acp-21-12949-2021,https://doi.org/10.5194/acp-21-12949-2021, 2021
Short summary
Source-specific light absorption by carbonaceous components in the complex aerosol matrix from yearly filter-based measurements
Vaios Moschos, Martin Gysel-Beer, Robin L. Modini, Joel C. Corbin, Dario Massabò, Camilla Costa, Silvia G. Danelli, Athanasia Vlachou, Kaspar R. Daellenbach, Sönke Szidat, Paolo Prati, André S. H. Prévôt, Urs Baltensperger, and Imad El Haddad
Atmos. Chem. Phys., 21, 12809–12833, https://doi.org/10.5194/acp-21-12809-2021,https://doi.org/10.5194/acp-21-12809-2021, 2021
Short summary