Articles | Volume 13, issue 14
Atmos. Chem. Phys., 13, 7053–7074, 2013
https://doi.org/10.5194/acp-13-7053-2013

Special issue: Atmospheric impacts of Eastern Asia megacities

Atmos. Chem. Phys., 13, 7053–7074, 2013
https://doi.org/10.5194/acp-13-7053-2013
Research article
25 Jul 2013
Research article | 25 Jul 2013

Chemical characterization and source apportionment of PM2.5 in Beijing: seasonal perspective

R. Zhang et al.

Related authors

Measurement report: On the contribution of long-distance transport to the secondary aerosol formation and aging
Haobin Zhong, Ru-Jin Huang, Chunshui Lin, Wei Xu, Jing Duan, Yifang Gu, Wei Huang, Haiyan Ni, Chongshu Zhu, Yan You, Yunfei Wu, Renjian Zhang, Jurgita Ovadnevaite, Darius Ceburnis, and Colin D. O'Dowd
Atmos. Chem. Phys., 22, 9513–9524, https://doi.org/10.5194/acp-22-9513-2022,https://doi.org/10.5194/acp-22-9513-2022, 2022
Short summary
Measurement report: Source and mixing state of black carbon aerosol in the North China Plain: implications for radiative effect
Qiyuan Wang, Li Li, Jiamao Zhou, Jianhuai Ye, Wenting Dai, Huikun Liu, Yong Zhang, Renjian Zhang, Jie Tian, Yang Chen, Yunfei Wu, Weikang Ran, and Junji Cao
Atmos. Chem. Phys., 20, 15427–15442, https://doi.org/10.5194/acp-20-15427-2020,https://doi.org/10.5194/acp-20-15427-2020, 2020
Short summary
Contrasting sources and processes of particulate species in haze days with low and high relative humidity in wintertime Beijing
Ru-Jin Huang, Yao He, Jing Duan, Yongjie Li, Qi Chen, Yan Zheng, Yang Chen, Weiwei Hu, Chunshui Lin, Haiyan Ni, Wenting Dai, Junji Cao, Yunfei Wu, Renjian Zhang, Wei Xu, Jurgita Ovadnevaite, Darius Ceburnis, Thorsten Hoffmann, and Colin D. O'Dowd
Atmos. Chem. Phys., 20, 9101–9114, https://doi.org/10.5194/acp-20-9101-2020,https://doi.org/10.5194/acp-20-9101-2020, 2020
Short summary
Aerosol radiative effects and feedbacks on boundary layer meteorology and PM2.5 chemical components during winter haze events over the Beijing-Tianjin-Hebei region
Jiawei Li, Zhiwei Han, Yunfei Wu, Zhe Xiong, Xiangao Xia, Jie Li, Lin Liang, and Renjian Zhang
Atmos. Chem. Phys., 20, 8659–8690, https://doi.org/10.5194/acp-20-8659-2020,https://doi.org/10.5194/acp-20-8659-2020, 2020
Short summary
Atmospheric reactivity and oxidation capacity during summer at a suburban site between Beijing and Tianjin
Yuan Yang, Yonghong Wang, Putian Zhou, Dan Yao, Dongsheng Ji, Jie Sun, Yinghong Wang, Shuman Zhao, Wei Huang, Shuanghong Yang, Dean Chen, Wenkang Gao, Zirui Liu, Bo Hu, Renjian Zhang, Limin Zeng, Maofa Ge, Tuukka Petäjä, Veli-Matti Kerminen, Markku Kulmala, and Yuesi Wang
Atmos. Chem. Phys., 20, 8181–8200, https://doi.org/10.5194/acp-20-8181-2020,https://doi.org/10.5194/acp-20-8181-2020, 2020

Related subject area

Subject: Aerosols | Research Activity: Field Measurements | Altitude Range: Troposphere | Science Focus: Chemistry (chemical composition and reactions)
Atmospheric particle abundance and sea salt aerosol observations in the springtime Arctic: a focus on blowing snow and leads
Qianjie Chen, Jessica A. Mirrielees, Sham Thanekar, Nicole A. Loeb, Rachel M. Kirpes, Lucia M. Upchurch, Anna J. Barget, Nurun Nahar Lata, Angela R. W. Raso, Stephen M. McNamara, Swarup China, Patricia K. Quinn, Andrew P. Ault, Aaron Kennedy, Paul B. Shepson, Jose D. Fuentes, and Kerri A. Pratt
Atmos. Chem. Phys., 22, 15263–15285, https://doi.org/10.5194/acp-22-15263-2022,https://doi.org/10.5194/acp-22-15263-2022, 2022
Short summary
Chromophores and chemical composition of brown carbon characterized at an urban kerbside by excitation–emission spectroscopy and mass spectrometry
Feng Jiang, Junwei Song, Jonas Bauer, Linyu Gao, Magdalena Vallon, Reiner Gebhardt, Thomas Leisner, Stefan Norra, and Harald Saathoff
Atmos. Chem. Phys., 22, 14971–14986, https://doi.org/10.5194/acp-22-14971-2022,https://doi.org/10.5194/acp-22-14971-2022, 2022
Short summary
Measurement report: Contrasting elevation-dependent light absorption by black and brown carbon: lessons from in situ measurements from the highly polluted Sichuan Basin to the pristine Tibetan Plateau
Suping Zhao, Shaofeng Qi, Ye Yu, Shichang Kang, Longxiang Dong, Jinbei Chen, and Daiying Yin
Atmos. Chem. Phys., 22, 14693–14708, https://doi.org/10.5194/acp-22-14693-2022,https://doi.org/10.5194/acp-22-14693-2022, 2022
Short summary
Long-term declines in atmospheric nitrogen and sulfur deposition reduce critical loads exceedances at multiple Canadian rural sites, 2000–2018
Irene Cheng, Leiming Zhang, Zhuanshi He, Hazel Cathcart, Daniel Houle, Amanda Cole, Jian Feng, Jason O'Brien, Anne Marie Macdonald, Julian Aherne, and Jeffrey Brook
Atmos. Chem. Phys., 22, 14631–14656, https://doi.org/10.5194/acp-22-14631-2022,https://doi.org/10.5194/acp-22-14631-2022, 2022
Short summary
Composition and mixing state of Arctic aerosol and cloud residual particles from long-term single-particle observations at Zeppelin Observatory, Svalbard
Kouji Adachi, Yutaka Tobo, Makoto Koike, Gabriel Freitas, Paul Zieger, and Radovan Krejci
Atmos. Chem. Phys., 22, 14421–14439, https://doi.org/10.5194/acp-22-14421-2022,https://doi.org/10.5194/acp-22-14421-2022, 2022
Short summary

Cited articles

Alastuey, A., Querol, X., Plana, F., Viana, M., Ruiz, C. R., Campa, A. S., Rosa, J., Mantilla, E., and Santos, S. G.: Identification and chemical characterization of industrial particulate matter sources in southwest Spain, J. Air Waste Manage. Assoc., 56, 993–1006, 2006.
Andreae, M. O. and Rosenfeld, D.: Aerosol–cloud–precipitation interactions, part 1. The nature and sources of cloud-active aerosols, Earth-Sci. Rev., 89, 13–41, 2008.
Andreae, M. O., Schmid, O., Yang, H., Chand, D., Yu, J. Z., Zeng, L. M., and Zhang, Y. H.: Optical properties and chemical composition of the atmospheric aerosol in urban Guangzhou, China, Atmos. Environ., 42, 6335–6350, 2008.
Bardouki, H., Liakakou, H., Economou, C., Sciare, J., Smolik, J., Zdimal, V., Eleftheriadis, K., Lazaridis, M., and Mihalopoulos, N.: Chemical composition of size resolved atmospheric aerosols in the eastern Mediterranean during summer and winter, Atmos. Environ., 37, 195–208, 2003.
Birmili, W., Allen, A. G., Bary, F., and Harrison, R. M.: Trace metal concentrations and water solubility in size-fractionated atmospheric particles and influence of road traffic, Environ. Sci. Technol., 40, 1144–1153, 2006.
Download

The requested paper has a corresponding corrigendum published. Please read the corrigendum first before downloading the article.

Altmetrics
Final-revised paper
Preprint