Articles | Volume 13, issue 23
https://doi.org/10.5194/acp-13-12013-2013
https://doi.org/10.5194/acp-13-12013-2013
Research article
 | 
11 Dec 2013
Research article |  | 11 Dec 2013

Feasibility and difficulties of China's new air quality standard compliance: PRD case of PM2.5 and ozone from 2010 to 2025

H. Liu, X. M. Wang, J. M. Pang, and K. B. He

Related authors

Development of a High-Resolution Integrated Emission Inventory of Air Pollutants for China
Nana Wu, Guannan Geng, Ruochong Xu, Shigan Liu, Xiaodong Liu, Qinren Shi, Ying Zhou, Yu Zhao, Huan Liu, Yu Song, Junyu Zheng, and Qiang Zhang
Earth Syst. Sci. Data Discuss., https://doi.org/10.5194/essd-2024-3,https://doi.org/10.5194/essd-2024-3, 2024
Revised manuscript accepted for ESSD
Short summary
Sources of organic aerosols in eastern China: a modeling study with high-resolution intermediate-volatility and semivolatile organic compound emissions
Jingyu An, Cheng Huang, Dandan Huang, Momei Qin, Huan Liu, Rusha Yan, Liping Qiao, Min Zhou, Yingjie Li, Shuhui Zhu, Qian Wang, and Hongli Wang
Atmos. Chem. Phys., 23, 323–344, https://doi.org/10.5194/acp-23-323-2023,https://doi.org/10.5194/acp-23-323-2023, 2023
Short summary
Development and application of a multi-scale modeling framework for urban high-resolution NO2 pollution mapping
Zhaofeng Lv, Zhenyu Luo, Fanyuan Deng, Xiaotong Wang, Junchao Zhao, Lucheng Xu, Tingkun He, Yingzhi Zhang, Huan Liu, and Kebin He
Atmos. Chem. Phys., 22, 15685–15702, https://doi.org/10.5194/acp-22-15685-2022,https://doi.org/10.5194/acp-22-15685-2022, 2022
Short summary
Ship emissions around China under gradually promoted control policies from 2016 to 2019
Xiaotong Wang, Wen Yi, Zhaofeng Lv, Fanyuan Deng, Songxin Zheng, Hailian Xu, Junchao Zhao, Huan Liu, and Kebin He
Atmos. Chem. Phys., 21, 13835–13853, https://doi.org/10.5194/acp-21-13835-2021,https://doi.org/10.5194/acp-21-13835-2021, 2021
Short summary
Introduction to the special issue “In-depth study of air pollution sources and processes within Beijing and its surrounding region (APHH-Beijing)”
Zongbo Shi, Tuan Vu, Simone Kotthaus, Roy M. Harrison, Sue Grimmond, Siyao Yue, Tong Zhu, James Lee, Yiqun Han, Matthias Demuzere, Rachel E. Dunmore, Lujie Ren, Di Liu, Yuanlin Wang, Oliver Wild, James Allan, W. Joe Acton, Janet Barlow, Benjamin Barratt, David Beddows, William J. Bloss, Giulia Calzolai, David Carruthers, David C. Carslaw, Queenie Chan, Lia Chatzidiakou, Yang Chen, Leigh Crilley, Hugh Coe, Tie Dai, Ruth Doherty, Fengkui Duan, Pingqing Fu, Baozhu Ge, Maofa Ge, Daobo Guan, Jacqueline F. Hamilton, Kebin He, Mathew Heal, Dwayne Heard, C. Nicholas Hewitt, Michael Hollaway, Min Hu, Dongsheng Ji, Xujiang Jiang, Rod Jones, Markus Kalberer, Frank J. Kelly, Louisa Kramer, Ben Langford, Chun Lin, Alastair C. Lewis, Jie Li, Weijun Li, Huan Liu, Junfeng Liu, Miranda Loh, Keding Lu, Franco Lucarelli, Graham Mann, Gordon McFiggans, Mark R. Miller, Graham Mills, Paul Monk, Eiko Nemitz, Fionna O'Connor, Bin Ouyang, Paul I. Palmer, Carl Percival, Olalekan Popoola, Claire Reeves, Andrew R. Rickard, Longyi Shao, Guangyu Shi, Dominick Spracklen, David Stevenson, Yele Sun, Zhiwei Sun, Shu Tao, Shengrui Tong, Qingqing Wang, Wenhua Wang, Xinming Wang, Xuejun Wang, Zifang Wang, Lianfang Wei, Lisa Whalley, Xuefang Wu, Zhijun Wu, Pinhua Xie, Fumo Yang, Qiang Zhang, Yanli Zhang, Yuanhang Zhang, and Mei Zheng
Atmos. Chem. Phys., 19, 7519–7546, https://doi.org/10.5194/acp-19-7519-2019,https://doi.org/10.5194/acp-19-7519-2019, 2019
Short summary

Related subject area

Subject: Aerosols | Research Activity: Field Measurements | Altitude Range: Troposphere | Science Focus: Chemistry (chemical composition and reactions)
Impact of weather patterns and meteorological factors on PM2.5 and O3 responses to the COVID-19 lockdown in China
Fuzhen Shen, Michaela I. Hegglin, and Yue Yuan
Atmos. Chem. Phys., 24, 6539–6553, https://doi.org/10.5194/acp-24-6539-2024,https://doi.org/10.5194/acp-24-6539-2024, 2024
Short summary
Daytime and nighttime aerosol soluble iron formation in clean and slightly polluted moist air in a coastal city in eastern China
Wenshuai Li, Yuxuan Qi, Yingchen Liu, Guanru Wu, Yanjing Zhang, Jinhui Shi, Wenjun Qu, Lifang Sheng, Wencai Wang, Daizhou Zhang, and Yang Zhou
Atmos. Chem. Phys., 24, 6495–6508, https://doi.org/10.5194/acp-24-6495-2024,https://doi.org/10.5194/acp-24-6495-2024, 2024
Short summary
Non-negligible secondary contribution to brown carbon in autumn and winter: inspiration from particulate nitrated and oxygenated aromatic compounds in urban Beijing
Yanqin Ren, Zhenhai Wu, Yuanyuan Ji, Fang Bi, Junling Li, Haijie Zhang, Hao Zhang, Hong Li, and Gehui Wang
Atmos. Chem. Phys., 24, 6525–6538, https://doi.org/10.5194/acp-24-6525-2024,https://doi.org/10.5194/acp-24-6525-2024, 2024
Short summary
Simultaneous organic aerosol source apportionment at two Antarctic sites reveals large-scale and ecoregion-specific components
Marco Paglione, David C. S. Beddows, Anna Jones, Thomas Lachlan-Cope, Matteo Rinaldi, Stefano Decesari, Francesco Manarini, Mara Russo, Karam Mansour, Roy M. Harrison, Andrea Mazzanti, Emilio Tagliavini, and Manuel Dall'Osto
Atmos. Chem. Phys., 24, 6305–6322, https://doi.org/10.5194/acp-24-6305-2024,https://doi.org/10.5194/acp-24-6305-2024, 2024
Short summary
Measurement report: Optical characterization, seasonality, and sources of brown carbon in fine aerosols from Tianjin, North China: year-round observations
Zhichao Dong, Chandra Mouli Pavuluri, Peisen Li, Zhanjie Xu, Junjun Deng, Xueyan Zhao, Xiaomai Zhao, Pingqing Fu, and Cong-Qiang Liu
Atmos. Chem. Phys., 24, 5887–5905, https://doi.org/10.5194/acp-24-5887-2024,https://doi.org/10.5194/acp-24-5887-2024, 2024
Short summary

Cited articles

Biswas, P., Wang, W., and An, W.: The energy-environment nexus, aerosol science and technology enabling solutions, Front. Environ. Sci. Engin., 5, 299–312, 2011.
Carter, W.: Documentation of the SAPRC-99 chemical mechanism for VOC reactivity assessment, c. n., Final Report to California Air Resources Board Riverside, University of California at Riverside, 2000.
Chan, C. K. and Yao X.: Air pollution in mega cities in China, Atmos. Environ., 42, 1–42, 2008.
Chen, H., Wang, Z., Wu, Q., and Wang, W.: Source analysis of Guangzhou air pollutants by numerical simulation in the Asian Games Period, Acta Sci. Circumst., 30, 2145–2153, 2010 (in Chinese).
Download
Altmetrics
Final-revised paper
Preprint