Articles | Volume 16, issue 5
https://doi.org/10.5194/acp-16-3327-2016
https://doi.org/10.5194/acp-16-3327-2016
Research article
 | 
14 Mar 2016
Research article |  | 14 Mar 2016

Molecular corridors and parameterizations of volatility in the chemical evolution of organic aerosols

Ying Li, Ulrich Pöschl, and Manabu Shiraiwa

Related authors

Modeling of PAHs From Global to Regional Scales: Model Development and Investigation of Health Risks from 2013 to 2018 in China
Zichen Wu, Xueshun Chen, Zifa Wang, Huansheng Chen, Zhe Wang, Qing Mu, Lin Wu, Wending Wang, Xiao Tang, Jie Li, Ying Li, Qizhong Wu, Yang Wang, Zhiyin Zou, and Zijian Jiang
EGUsphere, https://doi.org/10.5194/egusphere-2024-1437,https://doi.org/10.5194/egusphere-2024-1437, 2024
Short summary
Simulated phase state and viscosity of secondary organic aerosols over China
Zhiqiang Zhang, Ying Li, Haiyan Ran, Junling An, Yu Qu, Wei Zhou, Weiqi Xu, Weiwei Hu, Hongbin Xie, Zifa Wang, Yele Sun, and Manabu Shiraiwa
Atmos. Chem. Phys., 24, 4809–4826, https://doi.org/10.5194/acp-24-4809-2024,https://doi.org/10.5194/acp-24-4809-2024, 2024
Short summary
Increase of nitrooxy organosulfates in firework-related urban aerosols during Chinese New Year's Eve
Qiaorong Xie, Sihui Su, Jing Chen, Yuqing Dai, Siyao Yue, Hang Su, Haijie Tong, Wanyu Zhao, Lujie Ren, Yisheng Xu, Dong Cao, Ying Li, Yele Sun, Zifa Wang, Cong-Qiang Liu, Kimitaka Kawamura, Guibin Jiang, Yafang Cheng, and Pingqing Fu
Atmos. Chem. Phys., 21, 11453–11465, https://doi.org/10.5194/acp-21-11453-2021,https://doi.org/10.5194/acp-21-11453-2021, 2021
Short summary
Estimation of secondary organic aerosol viscosity from explicit modeling of gas-phase oxidation of isoprene and α-pinene
Tommaso Galeazzo, Richard Valorso, Ying Li, Marie Camredon, Bernard Aumont, and Manabu Shiraiwa
Atmos. Chem. Phys., 21, 10199–10213, https://doi.org/10.5194/acp-21-10199-2021,https://doi.org/10.5194/acp-21-10199-2021, 2021
Short summary
Organic aerosol volatility and viscosity in the North China Plain: contrast between summer and winter
Weiqi Xu, Chun Chen, Yanmei Qiu, Ying Li, Zhiqiang Zhang, Eleni Karnezi, Spyros N. Pandis, Conghui Xie, Zhijie Li, Jiaxing Sun, Nan Ma, Wanyun Xu, Pingqing Fu, Zifa Wang, Jiang Zhu, Douglas R. Worsnop, Nga Lee Ng, and Yele Sun
Atmos. Chem. Phys., 21, 5463–5476, https://doi.org/10.5194/acp-21-5463-2021,https://doi.org/10.5194/acp-21-5463-2021, 2021
Short summary

Related subject area

Subject: Aerosols | Research Activity: Field Measurements | Altitude Range: Troposphere | Science Focus: Chemistry (chemical composition and reactions)
Diverging trends in aerosol sulfate and nitrate measured in the remote North Atlantic in Barbados are attributed to clean air policies, African smoke, and anthropogenic emissions
Cassandra J. Gaston, Joseph M. Prospero, Kristen Foley, Havala O. T. Pye, Lillian Custals, Edmund Blades, Peter Sealy, and James A. Christie
Atmos. Chem. Phys., 24, 8049–8066, https://doi.org/10.5194/acp-24-8049-2024,https://doi.org/10.5194/acp-24-8049-2024, 2024
Short summary
Diverse sources and aging change the mixing state and ice nucleation properties of aerosol particles over the western Pacific and Southern Ocean
Jiao Xue, Tian Zhang, Keyhong Park, Jinpei Yan, Young Jun Yoon, Jiyeon Park, and Bingbing Wang
Atmos. Chem. Phys., 24, 7731–7754, https://doi.org/10.5194/acp-24-7731-2024,https://doi.org/10.5194/acp-24-7731-2024, 2024
Short summary
The water-insoluble organic carbon in PM2.5 of typical Chinese urban areas: light-absorbing properties, potential sources, radiative forcing effects, and a possible light-absorbing continuum
Yangzhi Mo, Jun Li, Guangcai Zhong, Sanyuan Zhu, Shizhen Zhao, Jiao Tang, Hongxing Jiang, Zhineng Cheng, Chongguo Tian, Yingjun Chen, and Gan Zhang
Atmos. Chem. Phys., 24, 7755–7772, https://doi.org/10.5194/acp-24-7755-2024,https://doi.org/10.5194/acp-24-7755-2024, 2024
Short summary
Measurement report: Size-resolved secondary organic aerosol formation modulated by aerosol water uptake in wintertime haze
Jing Duan, Ru-Jin Huang, Ying Wang, Wei Xu, Haobin Zhong, Chunshui Lin, Wei Huang, Yifang Gu, Jurgita Ovadnevaite, Darius Ceburnis, and Colin O'Dowd
Atmos. Chem. Phys., 24, 7687–7698, https://doi.org/10.5194/acp-24-7687-2024,https://doi.org/10.5194/acp-24-7687-2024, 2024
Short summary
In situ measurement of organic aerosol molecular markers in urban Hong Kong during a summer period: temporal variations and source apportionment
Hongyong Li, Xiaopu Lyu, Likun Xue, Yunxi Huo, Dawen Yao, Haoxian Lu, and Hai Guo
Atmos. Chem. Phys., 24, 7085–7100, https://doi.org/10.5194/acp-24-7085-2024,https://doi.org/10.5194/acp-24-7085-2024, 2024
Short summary

Cited articles

Ahmadov, R., McKeen, S. A., Robinson, A. L., Bahreini, R., Middlebrook, A. M., de Gouw, J. A., Meagher, J., Hsie, E.-Y., Edgerton, E., Shaw, S., and Trainer, M.: A volatility basis set model for summertime secondary organic aerosols over the eastern United States in 2006, J. Geophys. Res., 117, D06301, https://doi.org/10.1029/2011JD016831, 2012.
Altieri, K. E., Seitzinger, S. P., Clalton, A. G., Trupin, B. J., Klein, G. C., and Marshall, A. G.: Oligomers fromed through in-cloud methylglyoxal reactions: chemical composition, properties, and mechanisms investigated by ultra-high resolution FT-ICR mass spectrometry, Atmos. Environ., 42, 1476–1490, 2008.
Altieri, K. E., Turpin, B. J., and Seitzinger, S. P.: Composition of dissolved organic nitrogen in continental precipitation investigated by ultra-high resolution FT-ICR mass spectrometry, Environ. Sci. Technol., 43, 6950–6955, 2009a.
Altieri, K. E., Turpin, B. J., and Seitzinger, S. P.: Oligomers, organosulfates, and nitrooxy organosulfates in rainwater identified by ultra-high resolution electrospray ionization FT-ICR mass spectrometry, Atmos. Chem. Phys., 9, 2533–2542, https://doi.org/10.5194/acp-9-2533-2009, 2009b.
Altieri, K. E., Hastings, M. G., Peters, A. J., and Sigman, D. M.: Molecular characterization of water soluble organic nitrogen in marine rainwater by ultra-high resolution electrospray ionization mass spectrometry, Atmos. Chem. Phys., 12, 3557–3571, https://doi.org/10.5194/acp-12-3557-2012, 2012.
Download
Altmetrics
Final-revised paper
Preprint