Articles | Volume 21, issue 23
https://doi.org/10.5194/acp-21-17953-2021
https://doi.org/10.5194/acp-21-17953-2021
Research article
 | 
08 Dec 2021
Research article |  | 08 Dec 2021

Diverse mixing states of amine-containing single particles in Nanjing, China

Qi En Zhong, Chunlei Cheng, Zaihua Wang, Lei Li, Mei Li, Dafeng Ge, Lei Wang, Yuanyuan Li, Wei Nie, Xuguang Chi, Aijun Ding, Suxia Yang, Duohong Chen, and Zhen Zhou

Related authors

Surprisingly high levels and activity contributions of oxygenated volatile organic compounds on the southeast of the Tibetan Plateau
Shuzheng Guo, Chunxiang Ye, Weili Lin, Yi Chen, Limin Zeng, Xuena Yu, Jinhui Cui, Chong Zhang, Jing Duan, Haobin Zhong, Rujin Huang, Xuguang Chi, Wei Nie, and Aijun Ding
EGUsphere, https://doi.org/10.5194/egusphere-2024-262,https://doi.org/10.5194/egusphere-2024-262, 2024
This preprint is open for discussion and under review for Atmospheric Chemistry and Physics (ACP).
Short summary
Development and characterization of a high-performance single-particle aerosol mass spectrometer (HP-SPAMS)
Xubing Du, Qinhui Xie, Qing Huang, Xuan Li, Junlin Yang, Zhihui Hou, Jingjing Wang, Xue Li, Zhen Zhou, Zhengxu Huang, Wei Gao, and Lei Li
Atmos. Meas. Tech., 17, 1037–1050, https://doi.org/10.5194/amt-17-1037-2024,https://doi.org/10.5194/amt-17-1037-2024, 2024
Short summary
Iodine oxoacids and their roles in sub-3 nm particle growth in polluted urban environments
Ying Zhang, Duzitian Li, Xu-Cheng He, Wei Nie, Chenjuan Deng, Runlong Cai, Yuliang Liu, Yishuo Guo, Chong Liu, Yiran Li, Liangduo Chen, Yuanyuan Li, Chenjie Hua, Tingyu Liu, Zongcheng Wang, Jiali Xie, Lei Wang, Tuukka Petäjä, Federico Bianchi, Ximeng Qi, Xuguang Chi, Pauli Paasonen, Yongchun Liu, Chao Yan, Jingkun Jiang, Aijun Ding, and Markku Kulmala
Atmos. Chem. Phys., 24, 1873–1893, https://doi.org/10.5194/acp-24-1873-2024,https://doi.org/10.5194/acp-24-1873-2024, 2024
Short summary
Measurement report: Vertical and temporal variability of near-surface ozone production rate and sensitivity in an urban area in Pearl River Delta (PRD) region, China
Jun Zhou, Chunsheng Zhang, Aiming Liu, Bin Yuan, Yan Wang, Wenjie Wang, Jie-Ping Zhou, Yixin Hao, Xiao-Bing Li, Xianjun He, Xin Song, Yubin Chen, Suxia Yang, Shuchun Yang, Yanfeng Wu, Bin Jiang, Shan Huang, Junwen Liu, Jipeng Qi, Minhui Deng, Yibo Huangfu, and Min Shao
EGUsphere, https://doi.org/10.5194/egusphere-2023-2230,https://doi.org/10.5194/egusphere-2023-2230, 2024
This preprint is open for discussion and under review for Atmospheric Chemistry and Physics (ACP).
Short summary
Changes of air pollutant emissions in China during two clean air action periods derived from the newly developed Inversed Emission Inventory for Chinese Air Quality (CAQIEI)
Lei Kong, Xiao Tang, Zifa Wang, Jiang Zhu, Jianjun Li, Huangjian Wu, Qizhong Wu, Huansheng Chen, Lili Zhu, Wei Wang, Bing Liu, Qian Wang, Duohong Chen, Yuepeng Pan, Jie Li, Lin Wu, and Gregory R. Carmichael
Earth Syst. Sci. Data Discuss., https://doi.org/10.5194/essd-2023-477,https://doi.org/10.5194/essd-2023-477, 2023
Preprint under review for ESSD
Short summary

Related subject area

Subject: Aerosols | Research Activity: Field Measurements | Altitude Range: Troposphere | Science Focus: Chemistry (chemical composition and reactions)
Roles of marine biota in the formation of atmospheric bioaerosols, cloud condensation nuclei, and ice-nucleating particles over the North Pacific Ocean, Bering Sea, and Arctic Ocean
Kaori Kawana, Fumikazu Taketani, Kazuhiko Matsumoto, Yutaka Tobo, Yoko Iwamoto, Takuma Miyakawa, Akinori Ito, and Yugo Kanaya
Atmos. Chem. Phys., 24, 1777–1799, https://doi.org/10.5194/acp-24-1777-2024,https://doi.org/10.5194/acp-24-1777-2024, 2024
Short summary
Evolution of nucleophilic high molecular-weight organic compounds in ambient aerosols: a case study
Chen He, Hanxiong Che, Zier Bao, Yiliang Liu, Qing Li, Miao Hu, Jiawei Zhou, Shumin Zhang, Xiaojiang Yao, Quan Shi, Chunmao Chen, Yan Han, Lingshuo Meng, Xin Long, Fumo Yang, and Yang Chen
Atmos. Chem. Phys., 24, 1627–1639, https://doi.org/10.5194/acp-24-1627-2024,https://doi.org/10.5194/acp-24-1627-2024, 2024
Short summary
Fractional solubility of iron in mineral dust aerosols over coastal Namibia: a link to marine biogenic emissions?
Karine Desboeufs, Paola Formenti, Raquel Torres-Sánchez, Kerstin Schepanski, Jean-Pierre Chaboureau, Hendrik Andersen, Jan Cermak, Stefanie Feuerstein, Benoit Laurent, Danitza Klopper, Andreas Namwoonde, Mathieu Cazaunau, Servanne Chevaillier, Anaïs Feron, Cécile Mirande-Bret, Sylvain Triquet, and Stuart J. Piketh
Atmos. Chem. Phys., 24, 1525–1541, https://doi.org/10.5194/acp-24-1525-2024,https://doi.org/10.5194/acp-24-1525-2024, 2024
Short summary
Real-world observations of reduced nitrogen and ultrafine particles in commercial cooking organic aerosol emissions
Sunhye Kim, Jo Machesky, Drew R. Gentner, and Albert A. Presto
Atmos. Chem. Phys., 24, 1281–1298, https://doi.org/10.5194/acp-24-1281-2024,https://doi.org/10.5194/acp-24-1281-2024, 2024
Short summary
Source apportionment of PM2.5 in Montréal, Canada, and health risk assessment for potentially toxic elements
Nansi Fakhri, Robin Stevens, Arnold Downey, Konstantina Oikonomou, Jean Sciare, Charbel Afif, and Patrick L. Hayes
Atmos. Chem. Phys., 24, 1193–1212, https://doi.org/10.5194/acp-24-1193-2024,https://doi.org/10.5194/acp-24-1193-2024, 2024
Short summary

Cited articles

Angelino, S., Suess, D. T., and Prather, K. A.: Formation of aerosol particles from reactions of secondary and tertiary alkylamines: characterization by aerosol time-of-flight mass spectrometry, Environ. Sci. Technol., 35, 3130–3138, https://doi.org/10.1021/es0015444, 2001. 
Berndt, T., Stratmann, F., Sipilä, M., Vanhanen, J., Petäjä, T., Mikkilä, J., Grüner, A., Spindler, G., Lee Mauldin III, R., Curtius, J., Kulmala, M., and Heintzenberg, J.: Laboratory study on new particle formation from the reaction OH + SO2: influence of experimental conditions, H2O vapour, NH3 and the amine tert-butylamine on the overall process, Atmos. Chem. Phys., 10, 7101–7116, https://doi.org/10.5194/acp-10-7101-2010, 2010. 
Chan, L. P. and Chan, C. K.: Role of the aerosol phase state in ammonia/amines exchange reactions, Environ. Sci. Technol., 47, 5755–5762, https://doi.org/10.1021/es4004685, 2013. 
Chen, Y., Tian, M., Huang, R.-J., Shi, G., Wang, H., Peng, C., Cao, J., Wang, Q., Zhang, S., Guo, D., Zhang, L., and Yang, F.: Characterization of urban amine-containing particles in southwestern China: seasonal variation, source, and processing, Atmos. Chem. Phys., 19, 3245–3255, https://doi.org/10.5194/acp-19-3245-2019, 2019. 
Chen, Y., Kozlovskiy, V., Du, X., Lv, J., Nikiforov, S., Yu, J., Kolosov, A., Gao, W., Zhou, Z., Huang, Z., and Li, L.: Increase of the particle hit rate in a laser single-particle mass spectrometer by pulse delayed extraction technology, Atmos. Meas. Tech., 13, 941–949, https://doi.org/10.5194/amt-13-941-2020, 2020. 
Download
Short summary
Particulate amines play important roles in new particle formation, aerosol acidity, and hygroscopicity. Most of the field observations did not distinguish the different behavior of each type amine under the same ambient influencing factors. In this study, two amine-containing single particles exhibited different mixing states and disparate enrichment of secondary organics, which provide insight into the discriminated fates of organics during the formation and evolution processes.
Altmetrics
Final-revised paper
Preprint