Articles | Volume 21, issue 23
Atmos. Chem. Phys., 21, 17953–17967, 2021
https://doi.org/10.5194/acp-21-17953-2021
Atmos. Chem. Phys., 21, 17953–17967, 2021
https://doi.org/10.5194/acp-21-17953-2021
Research article
08 Dec 2021
Research article | 08 Dec 2021

Diverse mixing states of amine-containing single particles in Nanjing, China

Qi En Zhong et al.

Related authors

Formation and impacts of nitryl chloride in Pearl River Delta
Haichao Wang, Bin Yuan, E Zheng, Xiaoxiao Zhang, Jie Wang, Keding Lu, Chenshuo Ye, Lei Yang, Shan Huang, Weiwei Hu, Suxia Yang, Yuwen Peng, Jipeng Qi, Sihang Wang, Xianjun He, Yubin Chen, Tiange Li, Wenjie Wang, Yibo Huangfu, Xiaobing Li, Mingfu Cai, Xuemei Wang, and Min Shao
Atmos. Chem. Phys., 22, 14837–14858, https://doi.org/10.5194/acp-22-14837-2022,https://doi.org/10.5194/acp-22-14837-2022, 2022
Short summary
The design and characterization of a High-Performance Single-Particle Aerosol Mass Spectrometer (HP-SPAMS)
Xubing Du, Qinhui Xie, Qing Huang, Xuan Li, Junlin Yang, Zhihui Hou, Jingjing Wang, Xue Li, Zhen Zhou, Zhengxu Huang, Wei Gao, and Lei Li
EGUsphere, https://doi.org/10.5194/egusphere-2022-872,https://doi.org/10.5194/egusphere-2022-872, 2022
This preprint is open for discussion and under review for Atmospheric Measurement Techniques (AMT).
Short summary
A dynamic ammonia emission model and the online coupling with WRF-Chem (WRF-SoilN-Chem v1.0): development and evaluation
Chuanhua Ren, Xin Huang, Tengyu Liu, Yu Song, Zhang Wen, Xuejun Liu, Aijun Ding, and Tong Zhu
Geosci. Model Dev. Discuss., https://doi.org/10.5194/gmd-2022-231,https://doi.org/10.5194/gmd-2022-231, 2022
Preprint under review for GMD
Short summary
Parameterizations of size distribution and refractive index of biomass burning organic aerosol with black carbon content
Biao Luo, Ye Kuang, Shan Huang, Qicong Song, Weiwei Hu, Wei Li, Yuwen Peng, Duohong Chen, Dingli Yue, Bin Yuan, and Min Shao
Atmos. Chem. Phys., 22, 12401–12415, https://doi.org/10.5194/acp-22-12401-2022,https://doi.org/10.5194/acp-22-12401-2022, 2022
Short summary
The effect of COVID-19 restrictions on atmospheric new particle formation in Beijing
Chao Yan, Yicheng Shen, Dominik Stolzenburg, Lubna Dada, Ximeng Qi, Simo Hakala, Anu-Maija Sundström, Yishuo Guo, Antti Lipponen, Tom V. Kokkonen, Jenni Kontkanen, Runlong Cai, Jing Cai, Tommy Chan, Liangduo Chen, Biwu Chu, Chenjuan Deng, Wei Du, Xiaolong Fan, Xu-Cheng He, Juha Kangasluoma, Joni Kujansuu, Mona Kurppa, Chang Li, Yiran Li, Zhuohui Lin, Yiliang Liu, Yuliang Liu, Yiqun Lu, Wei Nie, Jouni Pulliainen, Xiaohui Qiao, Yonghong Wang, Yifan Wen, Ye Wu, Gan Yang, Lei Yao, Rujing Yin, Gen Zhang, Shaojun Zhang, Feixue Zheng, Ying Zhou, Antti Arola, Johanna Tamminen, Pauli Paasonen, Yele Sun, Lin Wang, Neil M. Donahue, Yongchun Liu, Federico Bianchi, Kaspar R. Daellenbach, Douglas R. Worsnop, Veli-Matti Kerminen, Tuukka Petäjä, Aijun Ding, Jingkun Jiang, and Markku Kulmala
Atmos. Chem. Phys., 22, 12207–12220, https://doi.org/10.5194/acp-22-12207-2022,https://doi.org/10.5194/acp-22-12207-2022, 2022
Short summary

Related subject area

Subject: Aerosols | Research Activity: Field Measurements | Altitude Range: Troposphere | Science Focus: Chemistry (chemical composition and reactions)
Measurement report: Contrasting elevation-dependent light absorption by black and brown carbon: lessons from in situ measurements from the highly polluted Sichuan Basin to the pristine Tibetan Plateau
Suping Zhao, Shaofeng Qi, Ye Yu, Shichang Kang, Longxiang Dong, Jinbei Chen, and Daiying Yin
Atmos. Chem. Phys., 22, 14693–14708, https://doi.org/10.5194/acp-22-14693-2022,https://doi.org/10.5194/acp-22-14693-2022, 2022
Short summary
Long-term declines in atmospheric nitrogen and sulfur deposition reduce critical loads exceedances at multiple Canadian rural sites, 2000–2018
Irene Cheng, Leiming Zhang, Zhuanshi He, Hazel Cathcart, Daniel Houle, Amanda Cole, Jian Feng, Jason O'Brien, Anne Marie Macdonald, Julian Aherne, and Jeffrey Brook
Atmos. Chem. Phys., 22, 14631–14656, https://doi.org/10.5194/acp-22-14631-2022,https://doi.org/10.5194/acp-22-14631-2022, 2022
Short summary
Composition and mixing state of Arctic aerosol and cloud residual particles from long-term single-particle observations at Zeppelin Observatory, Svalbard
Kouji Adachi, Yutaka Tobo, Makoto Koike, Gabriel Freitas, Paul Zieger, and Radovan Krejci
Atmos. Chem. Phys., 22, 14421–14439, https://doi.org/10.5194/acp-22-14421-2022,https://doi.org/10.5194/acp-22-14421-2022, 2022
Short summary
A meteorological overview of the ORACLES (ObseRvations of Aerosols above CLouds and their intEractionS) campaign over the southeastern Atlantic during 2016–2018: Part 2 – Daily and synoptic characteristics
Ju-Mee Ryoo, Leonhard Pfister, Rei Ueyama, Paquita Zuidema, Robert Wood, Ian Chang, and Jens Redemann
Atmos. Chem. Phys., 22, 14209–14241, https://doi.org/10.5194/acp-22-14209-2022,https://doi.org/10.5194/acp-22-14209-2022, 2022
Short summary
Measurement report: Characterization of sugars and amino acids in atmospheric fine particulates and their relationship to local primary sources
Ren-Guo Zhu, Hua-Yun Xiao, Liqin Cheng, Huixiao Zhu, Hongwei Xiao, and Yunyun Gong
Atmos. Chem. Phys., 22, 14019–14036, https://doi.org/10.5194/acp-22-14019-2022,https://doi.org/10.5194/acp-22-14019-2022, 2022
Short summary

Cited articles

Angelino, S., Suess, D. T., and Prather, K. A.: Formation of aerosol particles from reactions of secondary and tertiary alkylamines: characterization by aerosol time-of-flight mass spectrometry, Environ. Sci. Technol., 35, 3130–3138, https://doi.org/10.1021/es0015444, 2001. 
Berndt, T., Stratmann, F., Sipilä, M., Vanhanen, J., Petäjä, T., Mikkilä, J., Grüner, A., Spindler, G., Lee Mauldin III, R., Curtius, J., Kulmala, M., and Heintzenberg, J.: Laboratory study on new particle formation from the reaction OH + SO2: influence of experimental conditions, H2O vapour, NH3 and the amine tert-butylamine on the overall process, Atmos. Chem. Phys., 10, 7101–7116, https://doi.org/10.5194/acp-10-7101-2010, 2010. 
Chan, L. P. and Chan, C. K.: Role of the aerosol phase state in ammonia/amines exchange reactions, Environ. Sci. Technol., 47, 5755–5762, https://doi.org/10.1021/es4004685, 2013. 
Chen, Y., Tian, M., Huang, R.-J., Shi, G., Wang, H., Peng, C., Cao, J., Wang, Q., Zhang, S., Guo, D., Zhang, L., and Yang, F.: Characterization of urban amine-containing particles in southwestern China: seasonal variation, source, and processing, Atmos. Chem. Phys., 19, 3245–3255, https://doi.org/10.5194/acp-19-3245-2019, 2019. 
Chen, Y., Kozlovskiy, V., Du, X., Lv, J., Nikiforov, S., Yu, J., Kolosov, A., Gao, W., Zhou, Z., Huang, Z., and Li, L.: Increase of the particle hit rate in a laser single-particle mass spectrometer by pulse delayed extraction technology, Atmos. Meas. Tech., 13, 941–949, https://doi.org/10.5194/amt-13-941-2020, 2020. 
Download
Short summary
Particulate amines play important roles in new particle formation, aerosol acidity, and hygroscopicity. Most of the field observations did not distinguish the different behavior of each type amine under the same ambient influencing factors. In this study, two amine-containing single particles exhibited different mixing states and disparate enrichment of secondary organics, which provide insight into the discriminated fates of organics during the formation and evolution processes.
Altmetrics
Final-revised paper
Preprint