Articles | Volume 14, issue 5
https://doi.org/10.5194/acp-14-2233-2014
https://doi.org/10.5194/acp-14-2233-2014
Research article
 | 
03 Mar 2014
Research article |  | 03 Mar 2014

Characteristics of atmospheric mercury deposition and size-fractionated particulate mercury in urban Nanjing, China

J. Zhu, T. Wang, R. Talbot, H. Mao, X. Yang, C. Fu, J. Sun, B. Zhuang, S. Li, Y. Han, and M. Xie

Related authors

Observationally constrained analysis of sulfur cycle in the marine atmosphere with NASA ATom measurements and AeroCom model simulations
Huisheng Bian, Mian Chin, Peter R. Colarco, Eric C. Apel, Donald R. Blake, Karl Froyd, Rebecca S. Hornbrook, Jose Jimenez, Pedro Campuzano Jost, Michael Lawler, Mingxu Liu, Marianne Tronstad Lund, Hitoshi Matsui, Benjamin A. Nault, Joyce E. Penner, Andrew W. Rollins, Gregory Schill, Ragnhild B. Skeie, Hailong Wang, Lu Xu, Kai Zhang, and Jialei Zhu
Atmos. Chem. Phys., 24, 1717–1741, https://doi.org/10.5194/acp-24-1717-2024,https://doi.org/10.5194/acp-24-1717-2024, 2024
Short summary
Enhanced dataset of global marine isoprene emissions from biogenic and photochemical processes for the period 2001–2020
Lehui Cui, Yunting Xiao, Wei Hu, Lei Song, Yujue Wang, Chao Zhang, Pingqing Fu, and Jialei Zhu
Earth Syst. Sci. Data, 15, 5403–5425, https://doi.org/10.5194/essd-15-5403-2023,https://doi.org/10.5194/essd-15-5403-2023, 2023
Short summary
Impact of biogenic secondary organic aerosol (SOA) loading on the molecular composition of wintertime PM2.5 in urban Tianjin: an insight from Fourier transform ion cyclotron resonance mass spectrometry
Shujun Zhong, Shuang Chen, Junjun Deng, Yanbing Fan, Qiang Zhang, Qiaorong Xie, Yulin Qi, Wei Hu, Libin Wu, Xiaodong Li, Chandra Mouli Pavuluri, Jialei Zhu, Xin Wang, Di Liu, Xiaole Pan, Yele Sun, Zifa Wang, Yisheng Xu, Haijie Tong, Hang Su, Yafang Cheng, Kimitaka Kawamura, and Pingqing Fu
Atmos. Chem. Phys., 23, 2061–2077, https://doi.org/10.5194/acp-23-2061-2023,https://doi.org/10.5194/acp-23-2061-2023, 2023
Short summary
Satellite-based evaluation of AeroCom model bias in biomass burning regions
Qirui Zhong, Nick Schutgens, Guido van der Werf, Twan van Noije, Kostas Tsigaridis, Susanne E. Bauer, Tero Mielonen, Alf Kirkevåg, Øyvind Seland, Harri Kokkola, Ramiro Checa-Garcia, David Neubauer, Zak Kipling, Hitoshi Matsui, Paul Ginoux, Toshihiko Takemura, Philippe Le Sager, Samuel Rémy, Huisheng Bian, Mian Chin, Kai Zhang, Jialei Zhu, Svetlana G. Tsyro, Gabriele Curci, Anna Protonotariou, Ben Johnson, Joyce E. Penner, Nicolas Bellouin, Ragnhild B. Skeie, and Gunnar Myhre
Atmos. Chem. Phys., 22, 11009–11032, https://doi.org/10.5194/acp-22-11009-2022,https://doi.org/10.5194/acp-22-11009-2022, 2022
Short summary
Measurement report: Optical properties and sources of water-soluble brown carbon in Tianjin, North China – insights from organic molecular compositions
Junjun Deng, Hao Ma, Xinfeng Wang, Shujun Zhong, Zhimin Zhang, Jialei Zhu, Yanbing Fan, Wei Hu, Libin Wu, Xiaodong Li, Lujie Ren, Chandra Mouli Pavuluri, Xiaole Pan, Yele Sun, Zifa Wang, Kimitaka Kawamura, and Pingqing Fu
Atmos. Chem. Phys., 22, 6449–6470, https://doi.org/10.5194/acp-22-6449-2022,https://doi.org/10.5194/acp-22-6449-2022, 2022
Short summary

Related subject area

Subject: Aerosols | Research Activity: Field Measurements | Altitude Range: Troposphere | Science Focus: Chemistry (chemical composition and reactions)
In situ measurement of organic aerosol molecular markers in urban Hong Kong during a summer period: temporal variations and source apportionment
Hongyong Li, Xiaopu Lyu, Likun Xue, Yunxi Huo, Dawen Yao, Haoxian Lu, and Hai Guo
Atmos. Chem. Phys., 24, 7085–7100, https://doi.org/10.5194/acp-24-7085-2024,https://doi.org/10.5194/acp-24-7085-2024, 2024
Short summary
Technical note: Determining chemical composition of atmospheric single particles by a standard-free mass calibration algorithm
Shao Shi, Jinghao Zhai, Xin Yang, Yechun Ruan, Yuanlong Huang, Xujian Chen, Antai Zhang, Jianhuai Ye, Guomao Zheng, Baohua Cai, Yaling Zeng, Yixiang Wang, Chunbo Xing, Yujie Zhang, Tzung-May Fu, Lei Zhu, Huizhong Shen, and Chen Wang
Atmos. Chem. Phys., 24, 7001–7012, https://doi.org/10.5194/acp-24-7001-2024,https://doi.org/10.5194/acp-24-7001-2024, 2024
Short summary
Different formation pathways of nitrogen-containing organic compounds in aerosols and fog water in northern China
Wei Sun, Xiaodong Hu, Yuzhen Fu, Guohua Zhang, Yujiao Zhu, Xinfeng Wang, Caiqing Yan, Likun Xue, He Meng, Bin Jiang, Yuhong Liao, Xinming Wang, Ping'an Peng, and Xinhui Bi
Atmos. Chem. Phys., 24, 6987–6999, https://doi.org/10.5194/acp-24-6987-2024,https://doi.org/10.5194/acp-24-6987-2024, 2024
Short summary
Impact of weather patterns and meteorological factors on PM2.5 and O3 responses to the COVID-19 lockdown in China
Fuzhen Shen, Michaela I. Hegglin, and Yue Yuan
Atmos. Chem. Phys., 24, 6539–6553, https://doi.org/10.5194/acp-24-6539-2024,https://doi.org/10.5194/acp-24-6539-2024, 2024
Short summary
Daytime and nighttime aerosol soluble iron formation in clean and slightly polluted moist air in a coastal city in eastern China
Wenshuai Li, Yuxuan Qi, Yingchen Liu, Guanru Wu, Yanjing Zhang, Jinhui Shi, Wenjun Qu, Lifang Sheng, Wencai Wang, Daizhou Zhang, and Yang Zhou
Atmos. Chem. Phys., 24, 6495–6508, https://doi.org/10.5194/acp-24-6495-2024,https://doi.org/10.5194/acp-24-6495-2024, 2024
Short summary

Cited articles

Ahn, M., Yi, S., Holsen, T. M., and Han, Y.: Mercury wet deposition in rural Korea, concentrations and fluxes, J. Environ. Monitor., 13, 2748–2754, 2011.
Ames, M., Gullu, G., and Olmez, I.: Atmospheric mercury in the vapor phase, and in fine and coarse particulate matter at Perch River, New York, Atmos. Environ., 32, 865–872, 1997.
Caffrey, J. M., Landing, W. M., Nolek, S. D., Gosnell, K. J., Bagui, S. S., and Bagui, S. C.: Atmospheric deposition of mercury and major ions to the Pensacola (Florida) watershed: spatial, seasonal, and inter-annual variability, Atmos. Chem. Phys., 10, 5425–5434, https://doi.org/10.5194/acp-10-5425-2010, 2010.
Chand, D., Jaffe, D., Prestbo, E., Sartzendruber, P. C., Hafner, W., Weiss-Penzias, P., Kato, S., Takami, A., Hatakeyama, S., and Kajii, Y.: Reactive and particulate mercury in the Asian marine boundary layer, Atmos. Environ., 42, 7988–7996, 2008.
Choi, H., Sharac, T., and Holsen, T.: Mercury deposition in the Adirondacks: A comparison between precipitation and throughfall, Atmos. Environ., 42, 1818–1827, 2008.
Download
Altmetrics
Final-revised paper
Preprint