Articles | Volume 13, issue 17
https://doi.org/10.5194/acp-13-8739-2013
https://doi.org/10.5194/acp-13-8739-2013
Research article
 | 
03 Sep 2013
Research article |  | 03 Sep 2013

Evaluating the degree of oxygenation of organic aerosol during foggy and hazy days in Hong Kong using high-resolution time-of-flight aerosol mass spectrometry (HR-ToF-AMS)

Y. J. Li, B. Y. L. Lee, J. Z. Yu, N. L. Ng, and C. K. Chan

Related authors

Measurement report: Brown carbon aerosol in polluted urban air of the North China Plain – day–night differences in the chromophores and optical properties
Yuquan Gong, Ru-Jin Huang, Lu Yang, Ting Wang, Wei Yuan, Wei Xu, Wenjuan Cao, Yang Wang, and Yongjie Li
Atmos. Chem. Phys., 23, 15197–15207, https://doi.org/10.5194/acp-23-15197-2023,https://doi.org/10.5194/acp-23-15197-2023, 2023
Short summary
Measurement report: PM2.5-bound nitrated aromatic compounds in Xi'an, Northwest China – seasonal variations and contributions to optical properties of brown carbon
Wei Yuan, Ru-Jin Huang, Lu Yang, Ting Wang, Jing Duan, Jie Guo, Haiyan Ni, Yang Chen, Qi Chen, Yongjie Li, Ulrike Dusek, Colin O'Dowd, and Thorsten Hoffmann
Atmos. Chem. Phys., 21, 3685–3697, https://doi.org/10.5194/acp-21-3685-2021,https://doi.org/10.5194/acp-21-3685-2021, 2021
Short summary
Characterization of anthropogenic organic aerosols by TOF-ACSM with the new capture vaporizer
Yan Zheng, Xi Cheng, Keren Liao, Yaowei Li, Yong Jie Li, Ru-Jin Huang, Weiwei Hu, Ying Liu, Tong Zhu, Shiyi Chen, Limin Zeng, Douglas R. Worsnop, and Qi Chen
Atmos. Meas. Tech., 13, 2457–2472, https://doi.org/10.5194/amt-13-2457-2020,https://doi.org/10.5194/amt-13-2457-2020, 2020
Short summary
Characterization of the light-absorbing properties, chromophore composition and sources of brown carbon aerosol in Xi'an, northwestern China
Wei Yuan, Ru-Jin Huang, Lu Yang, Jie Guo, Ziyi Chen, Jing Duan, Ting Wang, Haiyan Ni, Yongming Han, Yongjie Li, Qi Chen, Yang Chen, Thorsten Hoffmann, and Colin O'Dowd
Atmos. Chem. Phys., 20, 5129–5144, https://doi.org/10.5194/acp-20-5129-2020,https://doi.org/10.5194/acp-20-5129-2020, 2020
Short summary
Summertime and wintertime atmospheric processes of secondary aerosol in Beijing
Jing Duan, Ru-Jin Huang, Yongjie Li, Qi Chen, Yan Zheng, Yang Chen, Chunshui Lin, Haiyan Ni, Meng Wang, Jurgita Ovadnevaite, Darius Ceburnis, Chunying Chen, Douglas R. Worsnop, Thorsten Hoffmann, Colin O'Dowd, and Junji Cao
Atmos. Chem. Phys., 20, 3793–3807, https://doi.org/10.5194/acp-20-3793-2020,https://doi.org/10.5194/acp-20-3793-2020, 2020
Short summary

Related subject area

Subject: Aerosols | Research Activity: Field Measurements | Altitude Range: Troposphere | Science Focus: Chemistry (chemical composition and reactions)
In situ measurement of organic aerosol molecular markers in urban Hong Kong during a summer period: temporal variations and source apportionment
Hongyong Li, Xiaopu Lyu, Likun Xue, Yunxi Huo, Dawen Yao, Haoxian Lu, and Hai Guo
Atmos. Chem. Phys., 24, 7085–7100, https://doi.org/10.5194/acp-24-7085-2024,https://doi.org/10.5194/acp-24-7085-2024, 2024
Short summary
Technical note: Determining chemical composition of atmospheric single particles by a standard-free mass calibration algorithm
Shao Shi, Jinghao Zhai, Xin Yang, Yechun Ruan, Yuanlong Huang, Xujian Chen, Antai Zhang, Jianhuai Ye, Guomao Zheng, Baohua Cai, Yaling Zeng, Yixiang Wang, Chunbo Xing, Yujie Zhang, Tzung-May Fu, Lei Zhu, Huizhong Shen, and Chen Wang
Atmos. Chem. Phys., 24, 7001–7012, https://doi.org/10.5194/acp-24-7001-2024,https://doi.org/10.5194/acp-24-7001-2024, 2024
Short summary
Different formation pathways of nitrogen-containing organic compounds in aerosols and fog water in northern China
Wei Sun, Xiaodong Hu, Yuzhen Fu, Guohua Zhang, Yujiao Zhu, Xinfeng Wang, Caiqing Yan, Likun Xue, He Meng, Bin Jiang, Yuhong Liao, Xinming Wang, Ping'an Peng, and Xinhui Bi
Atmos. Chem. Phys., 24, 6987–6999, https://doi.org/10.5194/acp-24-6987-2024,https://doi.org/10.5194/acp-24-6987-2024, 2024
Short summary
Impact of weather patterns and meteorological factors on PM2.5 and O3 responses to the COVID-19 lockdown in China
Fuzhen Shen, Michaela I. Hegglin, and Yue Yuan
Atmos. Chem. Phys., 24, 6539–6553, https://doi.org/10.5194/acp-24-6539-2024,https://doi.org/10.5194/acp-24-6539-2024, 2024
Short summary
Daytime and nighttime aerosol soluble iron formation in clean and slightly polluted moist air in a coastal city in eastern China
Wenshuai Li, Yuxuan Qi, Yingchen Liu, Guanru Wu, Yanjing Zhang, Jinhui Shi, Wenjun Qu, Lifang Sheng, Wencai Wang, Daizhou Zhang, and Yang Zhou
Atmos. Chem. Phys., 24, 6495–6508, https://doi.org/10.5194/acp-24-6495-2024,https://doi.org/10.5194/acp-24-6495-2024, 2024
Short summary

Cited articles

Aiken, A. C., DeCarlo, P. F., and Jimenez, J. L.: Elemental analysis of organic species with electron ionization high-resolution mass spectrometry, Anal. Chem., 79, 8350–8358, 2007.
Alfarra, M. R., Prevot, A. S. H., Szidat, S., Sandradewi, J., Weimer, S., Lanz, V. A., Schreiber, D., Mohr, M., and Baltensperger, U.: Identification of the mass spectral signature of organic aerosols from wood burning emissions, Environ. Sci. Technol., 41, 5770–5777, 2007.
Allan, J. D., Alfarra, M. R., Bower, K. N., Williams, P. I., Gallagher, M. W., Jimenez, J. L., McDonald, A. G., Nemitz, E., Canagaratna, M. R., Jayne, J. T., Coe, H., and Worsnop, D. R.: Quantitative sampling using an Aerodyne aerosol mass spectrometer – 2. Measurements of fine particulate chemical composition in two U.K. cities, J. Geophys. Res.-Atmos., 108, 4091, https://doi.org/10.1029/2002jd002359, 2003.
Download
Altmetrics
Final-revised paper
Preprint