Articles | Volume 20, issue 14
https://doi.org/10.5194/acp-20-8659-2020
https://doi.org/10.5194/acp-20-8659-2020
Research article
 | 
22 Jul 2020
Research article |  | 22 Jul 2020

Aerosol radiative effects and feedbacks on boundary layer meteorology and PM2.5 chemical components during winter haze events over the Beijing-Tianjin-Hebei region

Jiawei Li, Zhiwei Han, Yunfei Wu, Zhe Xiong, Xiangao Xia, Jie Li, Lin Liang, and Renjian Zhang

Related authors

Seasonal characteristics of emission, distribution, and radiative effect of marine organic aerosols over the western Pacific Ocean: an investigation with a coupled regional climate-aerosol model
Jiawei Li, Zhiwei Han, Pingqing Fu, and Xiaohong Yao
EGUsphere, https://doi.org/10.5194/egusphere-2023-1916,https://doi.org/10.5194/egusphere-2023-1916, 2023
Short summary
Development of WRF/CUACE v1.0 model and its preliminary application in simulating air quality in China
Lei Zhang, Sunling Gong, Tianliang Zhao, Chunhong Zhou, Yuesi Wang, Jiawei Li, Dongsheng Ji, Jianjun He, Hongli Liu, Ke Gui, Xiaomei Guo, Jinhui Gao, Yunpeng Shan, Hong Wang, Yaqiang Wang, Huizheng Che, and Xiaoye Zhang
Geosci. Model Dev., 14, 703–718, https://doi.org/10.5194/gmd-14-703-2021,https://doi.org/10.5194/gmd-14-703-2021, 2021
Short summary
Seasonal characteristics of emission, distribution and radiative effect of marine organic aerosols over the western Pacific Ocean: an analysis combining observations with regional modeling
Jiawei Li, Zhiwei Han, Pingqing Fu, and Xiaohong Yao
Atmos. Chem. Phys. Discuss., https://doi.org/10.5194/acp-2020-1016,https://doi.org/10.5194/acp-2020-1016, 2020
Revised manuscript not accepted
Short summary
Air quality and climate change, Topic 3 of the Model Inter-Comparison Study for Asia Phase III (MICS-Asia III) – Part 2: aerosol radiative effects and aerosol feedbacks
Meng Gao, Zhiwei Han, Zhining Tao, Jiawei Li, Jeong-Eon Kang, Kan Huang, Xinyi Dong, Bingliang Zhuang, Shu Li, Baozhu Ge, Qizhong Wu, Hyo-Jung Lee, Cheol-Hee Kim, Joshua S. Fu, Tijian Wang, Mian Chin, Meng Li, Jung-Hun Woo, Qiang Zhang, Yafang Cheng, Zifa Wang, and Gregory R. Carmichael
Atmos. Chem. Phys., 20, 1147–1161, https://doi.org/10.5194/acp-20-1147-2020,https://doi.org/10.5194/acp-20-1147-2020, 2020
Short summary
Sources of reactive nitrogen in marine aerosol over the Northwest Pacific Ocean in spring
Li Luo, Shuh-Ji Kao, Hongyan Bao, Huayun Xiao, Hongwei Xiao, Xiaohong Yao, Huiwang Gao, Jiawei Li, and Yangyang Lu
Atmos. Chem. Phys., 18, 6207–6222, https://doi.org/10.5194/acp-18-6207-2018,https://doi.org/10.5194/acp-18-6207-2018, 2018

Related subject area

Subject: Aerosols | Research Activity: Atmospheric Modelling and Data Analysis | Altitude Range: Troposphere | Science Focus: Physics (physical properties and processes)
Expanding the simulation of East Asian super dust storms: physical transport mechanisms impacting the western Pacific
Steven Soon-Kai Kong, Saginela Ravindra Babu, Sheng-Hsiang Wang, Stephen M. Griffith, Jackson Hian-Wui Chang, Ming-Tung Chuang, Guey-Rong Sheu, and Neng-Huei Lin
Atmos. Chem. Phys., 24, 1041–1058, https://doi.org/10.5194/acp-24-1041-2024,https://doi.org/10.5194/acp-24-1041-2024, 2024
Short summary
Improving 3-day deterministic air pollution forecasts using machine learning algorithms
Zhiguo Zhang, Christer Johansson, Magnuz Engardt, Massimo Stafoggia, and Xiaoliang Ma
Atmos. Chem. Phys., 24, 807–851, https://doi.org/10.5194/acp-24-807-2024,https://doi.org/10.5194/acp-24-807-2024, 2024
Short summary
Opinion: The importance of historical and paleoclimate aerosol radiative effects
Natalie M. Mahowald, Longlei Li, Samuel Albani, Douglas S. Hamilton, and Jasper F. Kok
Atmos. Chem. Phys., 24, 533–551, https://doi.org/10.5194/acp-24-533-2024,https://doi.org/10.5194/acp-24-533-2024, 2024
Short summary
Assessing the assimilation of Himawari-8 observations on aerosol forecasts and radiative effects during pollution transport from South Asia to the Tibetan Plateau
Min Zhao, Tie Dai, Daisuke Goto, Hao Wang, and Guangyu Shi
Atmos. Chem. Phys., 24, 235–258, https://doi.org/10.5194/acp-24-235-2024,https://doi.org/10.5194/acp-24-235-2024, 2024
Short summary
Aerosol–meteorology feedback diminishes the transboundary transport of black carbon into the Tibetan Plateau
Yuling Hu, Haipeng Yu, Shichang Kang, Junhua Yang, Mukesh Rai, Xiufeng Yin, Xintong Chen, and Pengfei Chen
Atmos. Chem. Phys., 24, 85–107, https://doi.org/10.5194/acp-24-85-2024,https://doi.org/10.5194/acp-24-85-2024, 2024
Short summary

Cited articles

Albrecht, B.: Aerosols, cloud microphysics, and fractional cloudiness, Science, 245, 1227, https://doi.org/10.1126/science.245.4923.1227, 1989. 
An, Z., Huang, R., Zhang, R., Tie, X., Li, G., Cao, J., Zhou, W., Shi, Z., Han, Y., Gu, Z., and Ji, Y.: Severe haze in northern China: A synergy of anthropogenic emissions and atmospheric processes, P. Natl. Acad. Sci. USA, 116, 8657–8666, 2019. 
Beheng, K. D.: A parameterization of warm cloud microphysical conversion processes, Atmos. Res., 33, 193–206, 1994. 
Cai, W., Li, K., Liao, H., Wang, H., and Wu, L.: Weather conditions conducive to Beijing severe haze more frequent under climate change, Nat. Clim. Change, 7, 257–262, https://doi.org/10.1038/nclimate3249, 2017. 
Download
Short summary
Aerosol–radiation–climate interaction is one of the least understood mechanisms in air pollution and climate change. A coupled chemistry–climate model is developed to explore the mechanisms of haze evolution and aerosol radiative feedback in north China. The feedback exerts a significant impact on haze evolution. The contributions of physical and chemical processes to the feedback-induced aerosol changes are elucidated and quantified, providing new insights into the feedback mechanism.
Altmetrics
Final-revised paper
Preprint