Articles | Volume 17, issue 14
https://doi.org/10.5194/acp-17-8867-2017
https://doi.org/10.5194/acp-17-8867-2017
Research article
 | 
21 Jul 2017
Research article |  | 21 Jul 2017

Organic molecular tracers in the atmospheric aerosols from Lumbini, Nepal, in the northern Indo-Gangetic Plain: influence of biomass burning

Xin Wan, Shichang Kang, Quanlian Li, Dipesh Rupakheti, Qianggong Zhang, Junming Guo, Pengfei Chen, Lekhendra Tripathee, Maheswar Rupakheti, Arnico K. Panday, Wu Wang, Kimitaka Kawamura, Shaopeng Gao, Guangming Wu, and Zhiyuan Cong

Related authors

Trends, composition, and sources of carbonaceous aerosol at the Birkenes Observatory, northern Europe, 2001–2018
Karl Espen Yttri, Francesco Canonaco, Sabine Eckhardt, Nikolaos Evangeliou, Markus Fiebig, Hans Gundersen, Anne-Gunn Hjellbrekke, Cathrine Lund Myhre, Stephen Matthew Platt, André S. H. Prévôt, David Simpson, Sverre Solberg, Jason Surratt, Kjetil Tørseth, Hilde Uggerud, Marit Vadset, Xin Wan, and Wenche Aas
Atmos. Chem. Phys., 21, 7149–7170, https://doi.org/10.5194/acp-21-7149-2021,https://doi.org/10.5194/acp-21-7149-2021, 2021
Short summary
Molecular characterization of organic aerosols in the Kathmandu Valley, Nepal: insights into primary and secondary sources
Xin Wan, Shichang Kang, Maheswar Rupakheti, Qianggong Zhang, Lekhendra Tripathee, Junming Guo, Pengfei Chen, Dipesh Rupakheti, Arnico K. Panday, Mark G. Lawrence, Kimitaka Kawamura, and Zhiyuan Cong
Atmos. Chem. Phys., 19, 2725–2747, https://doi.org/10.5194/acp-19-2725-2019,https://doi.org/10.5194/acp-19-2725-2019, 2019
Short summary
Background aerosol over the Himalayas and Tibetan Plateau: observed characteristics of aerosol mass loading
Bin Liu, Zhiyuan Cong, Yuesi Wang, Jinyuan Xin, Xin Wan, Yuepeng Pan, Zirui Liu, Yonghong Wang, Guoshuai Zhang, Zhongyan Wang, Yongjie Wang, and Shichang Kang
Atmos. Chem. Phys., 17, 449–463, https://doi.org/10.5194/acp-17-449-2017,https://doi.org/10.5194/acp-17-449-2017, 2017
Short summary

Related subject area

Subject: Aerosols | Research Activity: Field Measurements | Altitude Range: Troposphere | Science Focus: Chemistry (chemical composition and reactions)
Technical note: Determining chemical composition of atmospheric single particles by a standard-free mass calibration algorithm
Shao Shi, Jinghao Zhai, Xin Yang, Yechun Ruan, Yuanlong Huang, Xujian Chen, Antai Zhang, Jianhuai Ye, Guomao Zheng, Baohua Cai, Yaling Zeng, Yixiang Wang, Chunbo Xing, Yujie Zhang, Tzung-May Fu, Lei Zhu, Huizhong Shen, and Chen Wang
Atmos. Chem. Phys., 24, 7001–7012, https://doi.org/10.5194/acp-24-7001-2024,https://doi.org/10.5194/acp-24-7001-2024, 2024
Short summary
Different formation pathways of nitrogen-containing organic compounds in aerosols and fog water in northern China
Wei Sun, Xiaodong Hu, Yuzhen Fu, Guohua Zhang, Yujiao Zhu, Xinfeng Wang, Caiqing Yan, Likun Xue, He Meng, Bin Jiang, Yuhong Liao, Xinming Wang, Ping'an Peng, and Xinhui Bi
Atmos. Chem. Phys., 24, 6987–6999, https://doi.org/10.5194/acp-24-6987-2024,https://doi.org/10.5194/acp-24-6987-2024, 2024
Short summary
Impact of weather patterns and meteorological factors on PM2.5 and O3 responses to the COVID-19 lockdown in China
Fuzhen Shen, Michaela I. Hegglin, and Yue Yuan
Atmos. Chem. Phys., 24, 6539–6553, https://doi.org/10.5194/acp-24-6539-2024,https://doi.org/10.5194/acp-24-6539-2024, 2024
Short summary
Daytime and nighttime aerosol soluble iron formation in clean and slightly polluted moist air in a coastal city in eastern China
Wenshuai Li, Yuxuan Qi, Yingchen Liu, Guanru Wu, Yanjing Zhang, Jinhui Shi, Wenjun Qu, Lifang Sheng, Wencai Wang, Daizhou Zhang, and Yang Zhou
Atmos. Chem. Phys., 24, 6495–6508, https://doi.org/10.5194/acp-24-6495-2024,https://doi.org/10.5194/acp-24-6495-2024, 2024
Short summary
Non-negligible secondary contribution to brown carbon in autumn and winter: inspiration from particulate nitrated and oxygenated aromatic compounds in urban Beijing
Yanqin Ren, Zhenhai Wu, Yuanyuan Ji, Fang Bi, Junling Li, Haijie Zhang, Hao Zhang, Hong Li, and Gehui Wang
Atmos. Chem. Phys., 24, 6525–6538, https://doi.org/10.5194/acp-24-6525-2024,https://doi.org/10.5194/acp-24-6525-2024, 2024
Short summary

Cited articles

Adhikary, B., Carmichael, G. R., Tang, Y., Leung, L. R., Qian, Y., Schauer, J. J., Stone, E. A., Ramanathan, V., and Ramana, M. V.: Characterization of the seasonal cycle of south Asian aerosols: A regional-scale modeling analysis, J. Geophys. Res.-Atmos., 112, D22S22, https://doi.org/10.1029/2006jd008143, 2007.
Andreae, M. O.: Correlation between cloud condensation nuclei concentration and aerosol optical thickness in remote and polluted regions, Atmos. Chem. Phys., 9, 543–556, https://doi.org/10.5194/acp-9-543-2009, 2009.
Andreae, M. O. and Merlet, P.: Emission of trace gases and aerosols from biomass burning, Global Biogeochem. Cy., 15, 955–966, https://doi.org/10.1029/2000gb001382, 2001.
Download
Short summary
Biomass burning (BB) tracers in the aerosols in Lumbini, northern IGP, were studied for the first time. The levoglucosan was the predominant tracer and BB significantly contributed to the air quality in Lumbini. Mixed crop residues and hardwood were main burning materials. BB emissions constituted large fraction of OC, especially during the post-monsoon season. The sources of BB aerosols in Lumbini varies seasonally due to the influence of local emissions and long-range transport.
Altmetrics
Final-revised paper
Preprint