Articles | Volume 17, issue 18
https://doi.org/10.5194/acp-17-11503-2017
https://doi.org/10.5194/acp-17-11503-2017
Research article
 | 
27 Sep 2017
Research article |  | 27 Sep 2017

The contribution of residential coal combustion to atmospheric PM2. 5 in northern China during winter

Pengfei Liu, Chenglong Zhang, Chaoyang Xue, Yujing Mu, Junfeng Liu, Yuanyuan Zhang, Di Tian, Can Ye, Hongxing Zhang, and Jian Guan

Related authors

Measurement report: Exchange fluxes of HONO over agricultural fields in the North China Plain
Yifei Song, Chaoyang Xue, Yuanyuan Zhang, Pengfei Liu, Fengxia Bao, Xuran Li, and Yujing Mu
Atmos. Chem. Phys., 23, 15733–15747, https://doi.org/10.5194/acp-23-15733-2023,https://doi.org/10.5194/acp-23-15733-2023, 2023
Short summary
Influence of photochemical loss of volatile organic compounds on understanding ozone formation mechanism
Wei Ma, Zemin Feng, Junlei Zhan, Yongchun Liu, Pengfei Liu, Chengtang Liu, Qingxin Ma, Kang Yang, Yafei Wang, Hong He, Markku Kulmala, Yujing Mu, and Junfeng Liu
Atmos. Chem. Phys., 22, 4841–4851, https://doi.org/10.5194/acp-22-4841-2022,https://doi.org/10.5194/acp-22-4841-2022, 2022
Short summary
Atmospheric measurements at Mt. Tai – Part II: HONO budget and radical (ROx + NO3) chemistry in the lower boundary layer
Chaoyang Xue, Can Ye, Jörg Kleffmann, Wenjin Zhang, Xiaowei He, Pengfei Liu, Chenglong Zhang, Xiaoxi Zhao, Chengtang Liu, Zhuobiao Ma, Junfeng Liu, Jinhe Wang, Keding Lu, Valéry Catoire, Abdelwahid Mellouki, and Yujing Mu
Atmos. Chem. Phys., 22, 1035–1057, https://doi.org/10.5194/acp-22-1035-2022,https://doi.org/10.5194/acp-22-1035-2022, 2022
Short summary
Winter ClNO2 formation in the region of fresh anthropogenic emissions: seasonal variability and insights into daytime peaks in northern China
Men Xia, Xiang Peng, Weihao Wang, Chuan Yu, Zhe Wang, Yee Jun Tham, Jianmin Chen, Hui Chen, Yujing Mu, Chenglong Zhang, Pengfei Liu, Likun Xue, Xinfeng Wang, Jian Gao, Hong Li, and Tao Wang
Atmos. Chem. Phys., 21, 15985–16000, https://doi.org/10.5194/acp-21-15985-2021,https://doi.org/10.5194/acp-21-15985-2021, 2021
Short summary
Ammonium nitrate promotes sulfate formation through uptake kinetic regime
Yongchun Liu, Zemin Feng, Feixue Zheng, Xiaolei Bao, Pengfei Liu, Yanli Ge, Yan Zhao, Tao Jiang, Yunwen Liao, Yusheng Zhang, Xiaolong Fan, Chao Yan, Biwu Chu, Yonghong Wang, Wei Du, Jing Cai, Federico Bianchi, Tuukka Petäjä, Yujing Mu, Hong He, and Markku Kulmala
Atmos. Chem. Phys., 21, 13269–13286, https://doi.org/10.5194/acp-21-13269-2021,https://doi.org/10.5194/acp-21-13269-2021, 2021
Short summary

Related subject area

Subject: Aerosols | Research Activity: Field Measurements | Altitude Range: Troposphere | Science Focus: Chemistry (chemical composition and reactions)
Diverse sources and aging change the mixing state and ice nucleation properties of aerosol particles over the western Pacific and Southern Ocean
Jiao Xue, Tian Zhang, Keyhong Park, Jinpei Yan, Young Jun Yoon, Jiyeon Park, and Bingbing Wang
Atmos. Chem. Phys., 24, 7731–7754, https://doi.org/10.5194/acp-24-7731-2024,https://doi.org/10.5194/acp-24-7731-2024, 2024
Short summary
The water-insoluble organic carbon in PM2.5 of typical Chinese urban areas: light-absorbing properties, potential sources, radiative forcing effects, and a possible light-absorbing continuum
Yangzhi Mo, Jun Li, Guangcai Zhong, Sanyuan Zhu, Shizhen Zhao, Jiao Tang, Hongxing Jiang, Zhineng Cheng, Chongguo Tian, Yingjun Chen, and Gan Zhang
Atmos. Chem. Phys., 24, 7755–7772, https://doi.org/10.5194/acp-24-7755-2024,https://doi.org/10.5194/acp-24-7755-2024, 2024
Short summary
Measurement report: Size-resolved secondary organic aerosol formation modulated by aerosol water uptake in wintertime haze
Jing Duan, Ru-Jin Huang, Ying Wang, Wei Xu, Haobin Zhong, Chunshui Lin, Wei Huang, Yifang Gu, Jurgita Ovadnevaite, Darius Ceburnis, and Colin O'Dowd
Atmos. Chem. Phys., 24, 7687–7698, https://doi.org/10.5194/acp-24-7687-2024,https://doi.org/10.5194/acp-24-7687-2024, 2024
Short summary
In situ measurement of organic aerosol molecular markers in urban Hong Kong during a summer period: temporal variations and source apportionment
Hongyong Li, Xiaopu Lyu, Likun Xue, Yunxi Huo, Dawen Yao, Haoxian Lu, and Hai Guo
Atmos. Chem. Phys., 24, 7085–7100, https://doi.org/10.5194/acp-24-7085-2024,https://doi.org/10.5194/acp-24-7085-2024, 2024
Short summary
Technical note: Determining chemical composition of atmospheric single particles by a standard-free mass calibration algorithm
Shao Shi, Jinghao Zhai, Xin Yang, Yechun Ruan, Yuanlong Huang, Xujian Chen, Antai Zhang, Jianhuai Ye, Guomao Zheng, Baohua Cai, Yaling Zeng, Yixiang Wang, Chunbo Xing, Yujie Zhang, Tzung-May Fu, Lei Zhu, Huizhong Shen, and Chen Wang
Atmos. Chem. Phys., 24, 7001–7012, https://doi.org/10.5194/acp-24-7001-2024,https://doi.org/10.5194/acp-24-7001-2024, 2024
Short summary

Cited articles

Bläsing, M. and Müller, M.: Mass spectrometric investigations on the release of inorganic species during gasification and combustion of German hard coals, Combust. Flame, 157, 1374–1381, https://doi.org/10.1016/j.combustflame.2010.01.003, 2010.
Bläsing, M. and Müller, M.: Release of alkali metal, sulfur, and chlorine species during high-temperature gasification of coal and coal blends in a drop tube reactor, Energ. Fuel., 26, 6311–6315, https://doi.org/10.1021/ef301205j, 2012.
Brewer, P. G. (Ed.): Minor Elements in Sea Water, Chemical Oceanography, Academic, San Diego, California, 1975.
Buseck, P. R. and Posfai, M.: Airborne minerals and related aerosol particles: Effects on climate and the environment, P. Natl. Acad. Sci. USA, 96, 3372–3379, https://doi.org/10.1073/pnas.96.7.3372, 1999.
Chan, C. K. and Yao, X.: Air pollution in mega cities in China, Atmos. Environ., 42, 1–42, https://doi.org/10.1016/j.atmosenv.2007.09.003, 2008.
Download
Short summary
The North China Plain in winter frequently suffers from severe haze pollution which is mainly ascribed to elevation of PM2. 5. Although the government has performed a series of control measures for major pollution sources, the PM2. 5 levels were still above 1000 ug m-3 in some areas of the Beijing–Tianjin–Hebei region. In this study, we found that residential coal combustion made an evident contribution to PM2. 5 in the region, the contributions of which were estimated to be about 32–58 %.
Altmetrics
Final-revised paper
Preprint