Articles | Volume 15, issue 4
Atmos. Chem. Phys., 15, 1959–1973, 2015
https://doi.org/10.5194/acp-15-1959-2015
Atmos. Chem. Phys., 15, 1959–1973, 2015
https://doi.org/10.5194/acp-15-1959-2015
Research article
24 Feb 2015
Research article | 24 Feb 2015

Effect of biomass burning over the western North Pacific Rim: wintertime maxima of anhydrosugars in ambient aerosols from Okinawa

C. Zhu et al.

Related authors

Investigation of the wet removal rate of black carbon in East Asia: validation of a below- and in-cloud wet removal scheme in FLEXible PARTicle (FLEXPART) model v10.4
Yongjoo Choi, Yugo Kanaya, Masayuki Takigawa, Chunmao Zhu, Seung-Myung Park, Atsushi Matsuki, Yasuhiro Sadanaga, Sang-Woo Kim, Xiaole Pan, and Ignacio Pisso
Atmos. Chem. Phys., 20, 13655–13670, https://doi.org/10.5194/acp-20-13655-2020,https://doi.org/10.5194/acp-20-13655-2020, 2020
Rapid reduction in black carbon emissions from China: evidence from 2009–2019 observations on Fukue Island, Japan
Yugo Kanaya, Kazuyo Yamaji, Takuma Miyakawa, Fumikazu Taketani, Chunmao Zhu, Yongjoo Choi, Yuichi Komazaki, Kohei Ikeda, Yutaka Kondo, and Zbigniew Klimont
Atmos. Chem. Phys., 20, 6339–6356, https://doi.org/10.5194/acp-20-6339-2020,https://doi.org/10.5194/acp-20-6339-2020, 2020
Short summary
FLEXPART v10.1 simulation of source contributions to Arctic black carbon
Chunmao Zhu, Yugo Kanaya, Masayuki Takigawa, Kohei Ikeda, Hiroshi Tanimoto, Fumikazu Taketani, Takuma Miyakawa, Hideki Kobayashi, and Ignacio Pisso
Atmos. Chem. Phys., 20, 1641–1656, https://doi.org/10.5194/acp-20-1641-2020,https://doi.org/10.5194/acp-20-1641-2020, 2020
Short summary
Chemical and optical properties of carbonaceous aerosols in Nanjing, eastern China: regionally transported biomass burning contribution
Xiaoyan Liu, Yan-Lin Zhang, Yiran Peng, Lulu Xu, Chunmao Zhu, Fang Cao, Xiaoyao Zhai, M. Mozammel Haque, Chi Yang, Yunhua Chang, Tong Huang, Zufei Xu, Mengying Bao, Wenqi Zhang, Meiyi Fan, and Xuhui Lee
Atmos. Chem. Phys., 19, 11213–11233, https://doi.org/10.5194/acp-19-11213-2019,https://doi.org/10.5194/acp-19-11213-2019, 2019
Short summary
Tagged tracer simulations of black carbon in the Arctic: transport, source contributions, and budget
Kohei Ikeda, Hiroshi Tanimoto, Takafumi Sugita, Hideharu Akiyoshi, Yugo Kanaya, Chunmao Zhu, and Fumikazu Taketani
Atmos. Chem. Phys., 17, 10515–10533, https://doi.org/10.5194/acp-17-10515-2017,https://doi.org/10.5194/acp-17-10515-2017, 2017
Short summary

Related subject area

Subject: Aerosols | Research Activity: Field Measurements | Altitude Range: Troposphere | Science Focus: Chemistry (chemical composition and reactions)
The impact of atmospheric motions on source-specific black carbon and the induced direct radiative effects over a river-valley region
Huikun Liu, Qiyuan Wang, Suixin Liu, Bianhong Zhou, Yao Qu, Jie Tian, Ting Zhang, Yongming Han, and Junji Cao
Atmos. Chem. Phys., 22, 11739–11757, https://doi.org/10.5194/acp-22-11739-2022,https://doi.org/10.5194/acp-22-11739-2022, 2022
Short summary
Measurement report: The 10-year trend of PM2.5 major components and source tracers from 2008 to 2017 in an urban site of Hong Kong, China
Wing Sze Chow, Kezheng Liao, X. H. Hilda Huang, Ka Fung Leung, Alexis K. H. Lau, and Jian Zhen Yu
Atmos. Chem. Phys., 22, 11557–11577, https://doi.org/10.5194/acp-22-11557-2022,https://doi.org/10.5194/acp-22-11557-2022, 2022
Short summary
Contribution of wood burning to exposures of PAHs and oxy-PAHs in Eastern Sweden
Hwanmi Lim, Sanna Silvergren, Silvia Spinicci, Farshid Mashayekhy Rad, Ulrika Nilsson, Roger Westerholm, and Christer Johansson
Atmos. Chem. Phys., 22, 11359–11379, https://doi.org/10.5194/acp-22-11359-2022,https://doi.org/10.5194/acp-22-11359-2022, 2022
Short summary
Chemical evolution of secondary organic aerosol tracers during high-PM2.5 episodes at a suburban site in Hong Kong over 4 months of continuous measurement
Qiongqiong Wang, Shan Wang, Yuk Ying Cheng, Hanzhe Chen, Zijing Zhang, Jinjian Li, Dasa Gu, Zhe Wang, and Jian Zhen Yu
Atmos. Chem. Phys., 22, 11239–11253, https://doi.org/10.5194/acp-22-11239-2022,https://doi.org/10.5194/acp-22-11239-2022, 2022
Short summary
Sources and processes of water-soluble and water-insoluble organic aerosol in cold season in Beijing, China
Zhiqiang Zhang, Yele Sun, Chun Chen, Bo You, Aodong Du, Weiqi Xu, Yan Li, Zhijie Li, Lu Lei, Wei Zhou, Jiaxing Sun, Yanmei Qiu, Lianfang Wei, Pingqing Fu, and Zifa Wang
Atmos. Chem. Phys., 22, 10409–10423, https://doi.org/10.5194/acp-22-10409-2022,https://doi.org/10.5194/acp-22-10409-2022, 2022
Short summary

Cited articles

Akagi, S. K., Yokelson, R. J., Wiedinmyer, C., Alvarado, M. J., Reid, J. S., Karl, T., Crounse, J. D., and Wennberg, P. O.: Emission factors for open and domestic biomass burning for use in atmospheric models, Atmos. Chem. Phys., 11, 4039–4072, https://doi.org/10.5194/acp-11-4039-2011, 2011.
Akagi, S. K., Burling, I. R., Mendoza, A., Johnson, T. J., Cameron, M., Griffith, D. W. T., Paton-Walsh, C., Weise, D. R., Reardon, J., and Yokelson, R. J.: Field measurements of trace gases emitted by prescribed fires in southeastern US pine forests using an open-path FTIR system, Atmos. Chem. Phys., 14, 199–215, https://doi.org/10.5194/acp-14-199-2014, 2014.
Andreae, M. O. and Merlet, P.: Emission of trace gases and aerosols from biomass burning, Global Biogeochem. Cy., 15, 955–966, https://doi.org/10.1029/2000gb001382, 2001.
Arimoto, R., Zhang, X. Y., Huebert, B. J., Kang, C. H., Savoie, D. L., Prospero, J. M., Sage, S. K., Schloesslin, C. A., Khaing, H. M., and Oh, S. N.: Chemical composition of atmospheric aerosols from Zhenbeitai, China, and Gosan, South Korea, during ACE-Asia, J. Geophys. Res., 109, D19S04, https://doi.org/10.1029/2003JD004323, 2004.
Asman, W. A. H., Sutton, M. A., and Schjørring, J. K.: Ammonia: emission, atmospheric transport and deposition, New Phytol., 139, 27–48, https://doi.org/10.1046/j.1469-8137.1998.00180.x, 1998.
Download
Short summary
Using levoglucosan as a biomass burning tracer, influence of biomass burning on the air quality of Okinawa Island in the western North Pacific Rim was evaluated. High levels of levoglucosan were found in the atmospheric aerosols during winter probably due to the open burning and domestic heating and cooking in north/northeast China, Mongolia and Russia, together with enhanced continental outflow.
Altmetrics
Final-revised paper
Preprint