Articles | Volume 9, issue 15
https://doi.org/10.5194/acp-9-5417-2009
Special issue:
https://doi.org/10.5194/acp-9-5417-2009
03 Aug 2009
 | 03 Aug 2009

Characterization of organic ambient aerosol during MIRAGE 2006 on three platforms

S. Gilardoni, S. Liu, S. Takahama, L. M. Russell, J. D. Allan, R. Steinbrecher, J. L. Jimenez, P. F. De Carlo, E. J. Dunlea, and D. Baumgardner

Related subject area

Subject: Aerosols | Research Activity: Field Measurements | Altitude Range: Troposphere | Science Focus: Chemistry (chemical composition and reactions)
High frequency of new particle formation events driven by summer monsoon in the central Tibetan Plateau, China
Lizi Tang, Min Hu, Dongjie Shang, Xin Fang, Jianjiong Mao, Wanyun Xu, Jiacheng Zhou, Weixiong Zhao, Yaru Wang, Chong Zhang, Yingjie Zhang, Jianlin Hu, Limin Zeng, Chunxiang Ye, Song Guo, and Zhijun Wu
Atmos. Chem. Phys., 23, 4343–4359, https://doi.org/10.5194/acp-23-4343-2023,https://doi.org/10.5194/acp-23-4343-2023, 2023
Short summary
Chemical precursors of new particle formation in coastal New Zealand
Maija Peltola, Clémence Rose, Jonathan V. Trueblood, Sally Gray, Mike Harvey, and Karine Sellegri
Atmos. Chem. Phys., 23, 3955–3983, https://doi.org/10.5194/acp-23-3955-2023,https://doi.org/10.5194/acp-23-3955-2023, 2023
Short summary
Insights into the single-particle composition, size, mixing state, and aspect ratio of freshly emitted mineral dust from field measurements in the Moroccan Sahara using electron microscopy
Agnesh Panta, Konrad Kandler, Andres Alastuey, Cristina González-Flórez, Adolfo González-Romero, Martina Klose, Xavier Querol, Cristina Reche, Jesús Yus-Díez, and Carlos Pérez García-Pando
Atmos. Chem. Phys., 23, 3861–3885, https://doi.org/10.5194/acp-23-3861-2023,https://doi.org/10.5194/acp-23-3861-2023, 2023
Short summary
Seasonal variation of aerosol iron solubility in coarse and fine particles at an inland city in northwestern China
Huanhuan Zhang, Rui Li, Chengpeng Huang, Xiaofei Li, Shuwei Dong, Fu Wang, Tingting Li, Yizhu Chen, Guohua Zhang, Yan Ren, Qingcai Chen, Ru-jin Huang, Siyu Chen, Tao Xue, Xinming Wang, and Mingjin Tang
Atmos. Chem. Phys., 23, 3543–3559, https://doi.org/10.5194/acp-23-3543-2023,https://doi.org/10.5194/acp-23-3543-2023, 2023
Short summary
Unambiguous identification of N-containing oxygenated organic molecules using a chemical-ionization Orbitrap (CI-Orbitrap) in an eastern Chinese megacity
Yiqun Lu, Yingge Ma, Dan Dan Huang, Shengrong Lou, Sheng'ao Jing, Yaqin Gao, Hongli Wang, Yanjun Zhang, Hui Chen, Yunhua Chang, Naiqiang Yan, Jianmin Chen, Christian George, Matthieu Riva, and Cheng Huang
Atmos. Chem. Phys., 23, 3233–3245, https://doi.org/10.5194/acp-23-3233-2023,https://doi.org/10.5194/acp-23-3233-2023, 2023
Short summary

Cited articles

Aiken, A. C., De Carlo, P. F., and Jimenez, J. L.: Elemental analysis of organic species with Electron Ionization High-Resolution Mass Spectrometry, Anal. Chem., 79, 8350–8358, https://doi.org/10.1021/ac071150w, 2007.
Allan, J. D., Alfarra, M. R., Bower, K. N., Williams, P. I., Gallagher, W. M., Jimenez, J. L., McDonald, A. G., Nemitz, E., Canagaratna, M. R., Jayne, J. T., Coe, H., and Worsnop, D. R.: Quantitative sampling using an Aerodyne aerosol mass spectrometer 2. Measurements of fine particulate chemical composition in two U.K. cities, J. Geophys. Res., 4091–4108, https://doi.org/10.1029/2002JD002359, 2003.
Allan, J. D., Delia, A. E., Coe, H., Bower, K. N., Alfarra, R., M., Jimenez, L., J., Middlebrook, M., A., Drewnick, F., Onasch, T. B., Canagaratna, M. R., Jayne, J. T., and Worsnop, D. R.: A generalized method for the extraction of chemically resolved mass spectra from Aerodyne aerosol mass spectrometer data, J. Aerosol Sci, 35, 909–922, 2004.
Download
Special issue
Altmetrics
Final-revised paper
Preprint