Articles | Volume 23, issue 9
https://doi.org/10.5194/acp-23-5517-2023
https://doi.org/10.5194/acp-23-5517-2023
Measurement report
 | 
17 May 2023
Measurement report |  | 17 May 2023

Measurement report: Rapid decline of aerosol absorption coefficient and aerosol optical property effects on radiative forcing in an urban area of Beijing from 2018 to 2021

Xinyao Hu, Junying Sun, Can Xia, Xiaojing Shen, Yangmei Zhang, Quan Liu, Zhaodong Liu, Sinan Zhang, Jialing Wang, Aoyuan Yu, Jiayuan Lu, Shuo Liu, and Xiaoye Zhang

Data sets

Rapid decline of aerosol absorption coefficientand aerosoloptical properties effects onradiative forcing in urban areas of Beiing from 2018 to 2021 (Version 2) H. Xinyao, S. Junying, X. Can, S. Xiaojing, Z. Yangmei, L. Quan, L. Zhaodong, Z. Sinan, W. Jialing, Y. Aoyuan, L. Jiayuan, L. Shuo, and Z. Xiaoye https://doi.org/10.5281/zenodo.7730978

Download
Short summary
The simultaneous measurements under dry conditions of aerosol optical properties were conducted at three wavelengths for PM1 and PM10 in urban Beijing from 2018 to 2021. Considerable reductions in aerosol absorption coefficient and increased single scattering albedo demonstrated that absorbing aerosols were more effectively controlled than scattering aerosols due to pollution control measures. The aerosol radiative effect and the transport's impact on aerosol optical properties were analysed.
Altmetrics
Final-revised paper
Preprint